Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

Hỏi :

Chúng tôi là doanh nghiệp Đài Loan mở tại Hưng Yên. Công ty tôi bán hàng cho công ty trong nước (Việt Nam) nhưng được chỉ định giao hàng tại nước ngoài. Như vậy, chúng tôi có làm được tờ khai hải quan xuất khẩu theo loại hình E62 và có được thanh khoản hoàn thuế hay không?

Trả lời :

Đây là trường hợp công ty bán hàng cho doanh nghiệp trong nước nên công ty không phải mở tờ khai xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng của công ty xuất khẩu ra nước ngoài thì doanh nghiệp này phải mở tờ khai.

Hỏi :

Doanh nghiệp sử dụng cân điện tử để cân hàng hóa luôn được kiểm định định kỳ, nhưng khi hàng thanh lý tại sân bay thì số kg thực tế cân tại doanh nghiệp và số kg cân tại sân bay bị chênh lệch rất lớn. Vui lòng hướng dẫn doanh nghiệp hướng giải quyết để sau này không bị lệch kg và sửa khai bổ sung.

Trả lời :

Đề nghị Công ty kiểm tra lại cân hàng hóa của Công ty. Trường hợp có sự chênh lệch về trọng lượng hàng hóa, đề nghị Công ty thực hiện khai báo bổ sung theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Công ty nhập khẩu động cơ điện để thay thế động cơ điện của máy đang sử dụng bị hư. Sau khi gửi đi kiểm tra hiệu suất tại Quatest 1, kết quả: động cơ điện mới nhập khẩu không đạt. Công ty đã chủ động liên hệ nhà cung cấp để trả...
Danh mục: Hỏi đáp Chi tiết
HỘI THẢO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM: CHỦ ĐỘNG, BÁM SÁT THỰC TIỄN VÀ PHỐI HỢP CHẶT CHẼ CÙNG CÁC ĐƠN VỊ HẢI QUAN.

Năm 2017 là năm Trường Hải quan Việt Nam bắt tay thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, tạo nên những đột phá mới trong cải cách, hiện đại hóa công tác đào tạo. Do đó, ngay sau khi kết thúc dịp nghỉ tết Nguyên Đán, Ban Giám hiệu...
(truonghaiquan.edu.vn) - Khoa KTTH&NN với tiền thân là Phòng Đào tạo kiến thức chung, được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-BTC ngày 06/01/2006 của Bộ Tài chính. Từ khi thành lập đến nay, Khoa đã có những sự thay đổi, phát...
(truonghaiquan.edu.vn) - Nguồn nhân lực chất lượng cao luôn là khao khát của tất cả các ngành, nghề. Sự ra đời của Trường Cao đẳng Hải quan năm 1995 đã giúp Ngành Hải quan phần nào giải được bài toán khó. Đó là, vẫn đào tạo, bồi...
(BBT) - Chưa bao giờ "TPP" lại nóng như vậy. Nhưng "TPP" là gì? Cùng với nó là một loạt các thuật ngữ Hải quan khác bằng tiếng Anh, có thể bạn chưa hiểu rõ. Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu một số thuật ngữ Hải quan bằng tiếng...
(BBT) - Năm 2016 là năm cuối triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tổng cục Hải quan tích cực đẩy mạnh triển khai các nội dung của Đề án.
Danh mục: Thông báo Chi tiết
(BBT) - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước là một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị tập huấn công tác quản lý tài chính của ngành Hải quan đang diễn ra tại Khánh Hòa từ ngày 14 đến ngày...
(BBT) - Bước vào thời kỳ đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa, trong công tác xây dựng lực lượng, việc tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Lãnh đạo Tổng cục Hải quan chú trọng và coi đây như một trong những nhân tô then...
(BBT) - Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chúc Hải quan; tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người khai hải quan, người nộp thuế của ngành Hải quan năm 2015; nhằm giúp cán bộ,...
12