Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

Hỏi :

Chúng tôi là doanh nghiệp Đài Loan mở tại Hưng Yên. Công ty tôi bán hàng cho công ty trong nước (Việt Nam) nhưng được chỉ định giao hàng tại nước ngoài. Như vậy, chúng tôi có làm được tờ khai hải quan xuất khẩu theo loại hình E62 và có được thanh khoản hoàn thuế hay không?

Trả lời :

Đây là trường hợp công ty bán hàng cho doanh nghiệp trong nước nên công ty không phải mở tờ khai xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng của công ty xuất khẩu ra nước ngoài thì doanh nghiệp này phải mở tờ khai.

Hỏi :

Doanh nghiệp sử dụng cân điện tử để cân hàng hóa luôn được kiểm định định kỳ, nhưng khi hàng thanh lý tại sân bay thì số kg thực tế cân tại doanh nghiệp và số kg cân tại sân bay bị chênh lệch rất lớn. Vui lòng hướng dẫn doanh nghiệp hướng giải quyết để sau này không bị lệch kg và sửa khai bổ sung.

Trả lời :

Đề nghị Công ty kiểm tra lại cân hàng hóa của Công ty. Trường hợp có sự chênh lệch về trọng lượng hàng hóa, đề nghị Công ty thực hiện khai báo bổ sung theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Hội thảo đề án thí điểm tổ chức khóa học tiếng anh cho cán bộ, giảng viên trường hải quan việt nam
Trường Hải quan Việt Nam chính thức trở thành thành viên của mạng lưới các trường đào tạo về Hải quan trên thế giới, cùng với xu hướng hội nhập toàn cầu, cải cách hiện đại hóa ngành...
Bài 1: Luật Thuế XK, Thuế NK năm 2016:  Đổi mới toàn diện về phương thức quản lý và chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đáp ứng yêu cầu hội nhập
(BBT) - Ngày 9/4/2016, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã chính thức được thông qua, thay thế Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005. Với nhiều điểm mới, sửa đổi theo...
Quy định mới tạo thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu khoa học
?(BBT) - Ngày 30/12/2015, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ ký ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC (gọi tắt là Thông tư 27) quy định khoán chi...
Một cách nhìn về Bản khai hàng hóa điện tử (e-Manifest) trong Hệ thống VNACCS/VCIS
(BBT) - Bài viết sau đây xin chia sẻ các khía cạnh về công tác quản lý rủi ro (QLRR) và tạo thuận lợi trong yêu cầu quản lý hải quan hiện đại liên quan đến thông tin Manifest điện tử...
Hội thảo “xây dựng đề cương tài liệu đào tạo bồi dưỡng công chức hải quan lĩnh vực Kiểm tra sau thông quan, Kiểm soát hải quan và quản lý rủi ro”
(BBT) - Hội thảo “xây dựng đề cương tài liệu đào tạo bồi dưỡng công chức hải quan lĩnh vực Kiểm tra sau thông quan, Kiểm soát hải quan và quản lý rủi ro” . Sáng nay, ngày 26/11/2014,...
(Bài 5) Đào tạo Đại lý hải quan: “Lắm mối tối nằm không” –  Một số kiến nghị và giải pháp
(BBT) – Từ cái nhìn toàn cảnh “Đại lý hải quan: Chọn mặt gửi vàng “thau”, đến cái nhìn so sánh, đối chiếu “Đại lý hải quan và dịch vụ khai thuê: Ai mạnh hơn ai?”; từ cái nhìn “đường...
(Bài 4): Có gì mới trong các quy định về Đại lý hải quan thời gian tới đây?
(BBT) - Tiếp theo Bài 3, nằm trong chuyên đề Đại lý hải quan, BBT website Trường Hải quan Việt Nam xin giới thiệu Bài 4 “Có gì mới trong các quy định về Đại lý hải quan thời gian tới...
(Bài 3) Đại lý hải quan và Dịch vụ khai thuê: "Ai mạnh hơn ai"?
(BBT) - Dịch vụ khai thuê hải quan chỉ là một dòng được ghi trong đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa XNK nhưng lại có sức mạnh hơn hàng dòng,...
(Bài 2) Đào tạo đại lý hải quan: Khi lý thuyết không theo kịp thực tế
(BBT) - BBT website Trường Hải quan Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bài viết tiếp theo trong chuyên đề Đại lý hải quan. Quan điểm thể hiện trên bài viết là quan điểm cá nhân, được...
(Bài 1) Đại lý hải quan: Chọn mặt gửi vàng "thau"
(BBT) Đại lý hải quan là gì? Khác biệt của nó so với dịch vụ khai thuê hải quan? Làm thế nào để “cánh tay nối dài” thực sự “dài”? Những vướng mắc, bất cập mà đại lý hải quan đang đối...
12