Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Trường Hải quan Việt Nam xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý đào tạo

Cập nhật : 22/05/2019
Lượt xem: 142

(BBT) - Dự kiến trong thời gian ngắn tới, Trường Hải quan Việt Nam sẽ đưa phần mềm phục vụ công tác quản lý đào tạo đi vào sử dụng để bước đầu “điện tử hóa”, tiến tới xây dựng “nhà trường điện tử” trong bối cảnh cải cách, hiện đại hóa của Ngành đang có những bước tiến vượt bậc.

Trong nửa cuối tháng 4 và nửa đầu tháng 5 năm 2019, Văn phòng Trường Hải quan Việt Nam (đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ cung cấp và quản lý hạ tầng kỹ thuật) đã chủ trì hai buổi hội thảo quy mô cấp Trường để phổ biến, thực hành, đồng thời giải đáp vướng mắc của các đơn vị Khoa, Phòng trong quá trình sử dụng phần mềm Quản lý đào tạo mới.

Hệ thống Quản lý đào tạo được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ Trường quản lý các thông tin về: kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, các lớp đang/đã/sẽ tổ chức đào tạo; học viên (số lượng, số lượt đi học, các lớp học đã tham dự, kết quả học tập - rèn luyện,…); chứng chỉ; thời khóa biểu, ký túc xá; giảng viên (thông tin cá nhân, lịch giảng, hợp đồng giảng dạy,…).

Hệ thống còn cung cấp một môi trường làm việc tập trung, thuận tiện cho cán bộ, giảng viên Nhà trường; đưa hệ thống các phần mềm riêng lẻ được xây dựng trên nhiều nền tảng khác nhau thành một phần mềm duy nhất chạy trên Microsoft Office Share Point Server; thực hiện quản lý người dùng tập trung, rút ngăn số lượng người quản trị hệ thống thành một đầu mối duy nhất.

Phạm vi ứng dụng của hệ thống là trên mạng nội bộ của Trường để hỗ trợ cán bộ quản lý thông tin.

Hệ thống có 2 chức năng chính.

1. Quản trị hệ thống, bao gồm:

- Quản trị hệ thống (quản lý người dùng, quản lý quyền, quản lý nhóm quyền, quản lý cấu hình hệ thống, quản lý tham số hệ thống, quản lý nhật ký hệ thống, quản lý backup, quản lý restore hệ thống).

- Quản lý danh mục (danh mục: đơn vị, chương trình đào tạo, danh hiệu thi đua khen thưởng, tiêu chí, chức danh/chức vụ, học hàm/học vị, quyết định, biên chế hợp đồng, trình độ, bậc/ngạch/hệ số lương, chuyên đề đào tạo, quốc gia/tỉnh/thành phố/quận/huyện).Quy trình hoạt động của Hệ thống Quản lý đào tạo
(Ảnh minh họa)


2. Quản lý đào tạo, bao gồm:

- Quản lý học viên (thông tin học viên, quá trình công tác của học viên).

- Quản lý giảng viên (thông tin giảng viên, hồ sơ giảng viên, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, phân xếp loại, quản lý giảng viên).

- Quản lý khóa học (kế hoạch đào tạo, thông tin khóa học, danh sách khóa học, thời khóa biểu, kinh phí tổ chức đào tạo, tài liệu đào tạo, danh mục nhóm tài liệu, đánh giá khóa học).

- Quản lý điểm học viên (nhập điểm mới, cập nhật điểm, thống kê điểm).

- Quản lý chứng chỉ, bằng cấp (cấp/nhận/xóa chứng chỉ, bằng cấp).

- Quản lý ký túc xá (phòng, thiết bị trong phòng, tình trạng).

- Quản lý cung cấp thông tin online cho học viên (dữ liệu thời khóa biểu, dữ liệu khóa học tổng hợp, danh sách học viên ở KTX).

- Báo cáo quản lý đào tạo (kết quả đào tạo, bồi dưỡng, bảng điểm theo lớp, lịch giảng tổng hợp theo năm, tiến độ hoàn thành khóa học theo năm, kinh phí tổ chức theo lớp).Hệ thống Quản lý đào tạo mới sẽ "điện tử hóa" công tác đào tạo của Trường
(Ảnh minh họa)


Nhìn chung, tại 2 buổi Hội thảo, một số vướng mắc đã được nêu ra để đơn vị cung cấp phần mềm chỉnh sửa, hoàn thiện. Tuy nhiên, cán bộ, giảng viên Trường Hải quan Việt Nam kỳ vọng, nếu Hệ thống này được đưa vào sử dụng thì không chỉ thuận tiện cho Ban Giám hiệu với vai trò theo dõi, quản lý chung , mà còn giúp các đơn vị Khoa, Phòng có một môi trường ảo nhưng toàn cảnh để thao tác, cập nhật và chủ động theo sát tiến độ công việc, còn các học viên có thể truy cập để nắm bắt được lịch học, kết quả học tập, quá trình/lịch sử học tập tại Trường.

(Văn phòng)