Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Trường Hải quan Việt Nam trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho Bộ Tài chính Lào

Cập nhật : 26/07/2019
Lượt xem: 140

(BBT) - Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào, ngày 22/7/2019, Đoàn Bộ Tài chính đến thăm và làm việc tại trụ sở Trường Hải quan Việt Nam với mục đích trao đổi, đề nghị cung cấp một số tài liệu liên quan đến lĩnh vực hải quan.

          Tới dự buổi làm việc, về phía Đoàn công tác Bộ Tài chính Lào có ông Siththisone - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng đoàn và 07 Lãnh đạo đại diện các Vụ, Học viện Kinh tế tài chính của Lào. Về phía Trường Hải quan Việt Nam, có đồng chí Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị. Ngoài ra, còn có các đại diện Vụ Hợp tác quốc tế - Tổng cục Hải quan.


 
Toàn cảnh cuộc họp hai Bên

          Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Phiên thay mặt Ban Giám hiệu bày tỏ sự hoanh nghênh Đoàn công tác Bộ Tài chính Lào đến Trường Hải quan Việt Nam lần này. Đây là lần đầu tiên Trường Hải quan Việt Nam có buổi làm việc chính thức với Đoàn công tác Lào tại trụ sở mới. Tuy nhiên, hoạt động hợp tác, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm đào tạo giữa Trường Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào thường xuyên được tiến hành, duy trì. Hiệu trưởng cho rằng trong điều kiện, khả năng thẩm quyền cho phép, Nhà trường luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tài liệu có liên quan đến nhu cầu của Đoàn công tác Lào. Đồng chí cũng hi vọng Đoàn công tác Lào có thể chia sẻ các ý kiến, vướng mắc với tinh thần cởi mở để hai bên có những hỗ trợ tốt nhất.Hiệu trưởng Nguyễn Đình Phiên tặng quà lưu niệm cho ông Siththisone
-Trưởng Đoàn công tác Bộ Tài chính Lào 

          Trân trọng sự đối đãi thiện tình của Nhà trường, ông Siththisone - Trưởng đoàn Đoàn công tác Bộ Tài chính Lào bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Tổng cục Hải quan và Trường Hải quan Việt Nam. Ông cho biết, phía chính phủ Lào rất coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào trong những năm qua. Hiện nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Hải quan Lào đã được giao cho Học viên Kinh tế Tài chính. Tuy nhiên, kinh nghiệm về đào tạo cũng như xây dựng các chương trình đào tạo chưa nhiều. Trong chuyến công tác lần này, Đoàn Bộ Tài chính Lào hi vọng Trường Hải quan Việt Nam chia sẻ, trao đổi thông tin liên quan đến lĩnh vực đào tạo về “Kiến thức cơ bản về hải quan; Quản lý nhà nước về hải quan; Phẩm chất đạo đức của cán bộ hải quan” và tặng một số tài liệu liên quan đến các nội dung trên. Về nội dung Quản lý nhà nước về hải quan, Đoàn công mong muốn được Nhà trường chia sẻ sâu hơn về 02 nội dung: Kiểm tra sau thông quan và Điều tra chống buôn lậu.


 
Mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt, lâu đời

          Đồng chí Bùi Kiên Điện - Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý học viên đã trình bày khái quát các nội dung có liên quan đến đề xuất trao đổi, hỗ trợ của Đoàn công tác Lào. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến các nội dung có trong bộ giáo trình Nghiệp vụ hải quan tổng hợp (NVHQTH) mới được Tổng cục Hải quan ban hành theo Quyết định số 3818/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2018 với 13 nhóm chuyên đề trong đó đề cập khá cụ thể các nội dung Đoàn Bộ Tài chính Lào quan tâm.


 
Đoàn công tác Bộ Tài chính Lào hy vọng sẽ có dịp được
đón tiếp Trường Hải quan Việt Nam tại Lào


          Chia sẻ thêm kinh nghiệm, đồng chí Vũ Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo trao đổi và làm rõ một số vấn đề trong công tác đào tạo nói chung và đào tạo về các nội dung Đoàn công tác Lào quan tâm. Theo Phó Hiệu trưởng, để xây dựng và triển khai hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ hải quan, cần có những chương trình đào tạo phù hợp, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn để tránh chồng chéo trách nhiệm, chức năng giữa các đơn vị và trùng lặp các nội dung đào tạo. Mặt khác, Bộ Tài chính Lào cần xây dựng những chính sách rất cụ thể, minh bạch với các chế độ ưu đãi phù hợp nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm tham gia giảng dạy hoặc làm công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng. Phía Trường Hải quan Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn đề công tác đào tạo khi Phía bạn Lào đề nghị. Nhân dịp này, Nhà trường gửi tặng Đoàn công tác bộ giáo trình NVHQTH mới nhất để tham khảo.


(Hồng Hường - Phòng ĐT&QLHV)