Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Trường Hải quan Việt Nam tổ chức đào tạo CLiKC!

Cập nhật : 03/12/2018
Lượt xem: 175
(BBT) - Theo chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường, từ năm 2019, Trường Hải quan Việt Nam sẽ là điều phối viên quốc gia của Chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC! của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO). Theo đó, Trường cần tổ chức đào tạo cho khoảng 100 học viên, theo dõi, quản lý quá trình cũng như học tập của các học viên này. Học viên học tập bằng tiếng Anh, tại ứng dụng CLiKC! trên trang chủ của WCO.

CLiKC! là gì?

CLiKC! là viết tắt của cụm từ "Customs Learning and Knowledge Community" (Cộng đồng tri thức và học tập hải quan) của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) là một chương trình đào tạo trực tuyến, bao gồm các kiến thức cốt lõi của hoạt động hải quan với hơn 500 giờ học, 23 khóa học về các chuyên đề như: Sở hữu trí tuệ, Công ước CITES, Kiểm soát hải quan, Quản lý rủi ro, Trị giá, Hải quan xanh, Quá cảnh hải quan và hợp tác kiểm soát biên giới... Ngoài ra, CLiKC! còn cung cấp các khóa học nâng cao cho cấp chuyên gia trên thế giới như: Mô hình dữ liệu của WCO, Kiểm soát thương mại chiến lược, Khung tiêu chuẩn an ninh và tạo thuận lợi thương mại, Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO...

Chươn trình có nguồn tài liệu rất phong phú, đa dạng, cung cấp miễn phí cho học viên là cán bộ, công chức, viên chức Hải quan các nước trong WCO.CLiKC! là một cộng đồng tri thức và trí tuệ Hải quan
(Ảnh: WCO.org)


Chương trình phù hợp và tương thích cả về đối tượng công chức tuyển mới, chuyển ngành cần học nghiệp vụ hải quan tổng hợp lẫn thời điểm áp dụng trong bối cảnh ngành Hải quan đang nỗ lực và khẩn trương triển khai việc đánh giá trình độ công chức theo khung năng lực vị trí việc làm và đào tạo nâng cao trình độ chuyên gia tham mưu cấp Tổng cục.

Tại sao CLiKC! cần thiết cho Hải quan Việt Nam?

Chương trình với nội dung, hình thức và phương pháp đào tạo tiên tiến, hiện đại (trực tuyến) giúp học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi trên môi trường Internet. CLiKC! là một trong những công cụ giúp công tác đào tạo của Ngành nói chung, của Trường Hải quan Việt Nam nói riêng tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế. 

Chương trình được các trường đại học và các cơ sở đào tạo cũng như các Học viện Hải quan trên thế giới áp dụng như Đại học Northcentral University của Mỹ, CTI của Nhật Bản, Học viện Hải quan Hàn Quốc, Học viện Hải quan Malaysia, Hải quan NewZealand, Trung Quốc, Thái Lan...

Áp dụng CLiKC! là một trong những yêu cầu quan trọng để Trường Hải quan Việt Nam có thể được xem xét trở thành một trong các Trung tâm đào tạo Vùng của WCO.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, việc triển khai chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC! là phù hợp với xu thế chung, tăng cường sự hội nhập quốc tế cho Hải quan Việt Nam.

Vì thế, Hải quan Việt Nam rất cần và phải triển khai áp dụng chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC! trong chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, theo lộ trình phù hợp, có tính toán và cân đối các nguồn lực một cách kỹ lưỡng.

Khó khăn khi triển khai CLiKC!

Thứ nhất, trình độ ngoại ngữ của công chức chưa đáp ứng để tiếp cận chương trình. Việc Việt hóa chương trình cần nguồn tài chính lớn, trong khi chưa có cơ sở để đánh giá hiệu quả đào tạo tại Việt Nam do chưa triển khai đào tạo. Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, trước hết trong năm 2019, Trường sẽ chiêu sinh, theo dõi và quản lý quá trình học tập của khoảng 100 học viên.

Thứ hai, chưa có quy định cụ thể về việc tham gia học tập theo chương trình. Việc tham gia khóa học là không bắt buộc, đồng thời chưa có các ràng buộc về việc sử dụng chứng chỉ của WCO trong tổ chức, nhân sự hay đào tạo nên chưa thu hút công chức đăng ký, tham gia học tập.

Thứ ba, để triển khai có hiệu quả chương trình CLiKC! cần có sự phối hợp của các đơn vị Vụ, Cục chức năng và đơn vị Hải quan địa phương. Điều này đòi hỏi Trường Hải quan Việt Nam phải kết nối được với các đầu mối là các cán bộ, công chức có trình độ tiếng Anh thành thạo ở các đơn vị để cuốn hút họ trực tiếp học tập, trải nghiệm và tham gia vào nhóm chuyên trách đào tạo CLiKC!

Nếu tổ chức đào tạo có hiệu quả và tính toán được lộ trình Việt hóa, thì việc triển khai đào tạo trực tuyến của Trường Hải quan Việt Nam sẽ nhìn thấy tương lai phía trước.

(THQVN)