Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

Trường Hải quan Việt Nam tổ chức đào tạo CLiKC!

Cập nhật : 03/12/2018
Lượt xem: 52
(BBT) - Theo chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường, từ năm 2019, Trường Hải quan Việt Nam sẽ là điều phối viên quốc gia của Chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC! của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO). Theo đó, Trường cần tổ chức đào tạo cho khoảng 100 học viên, theo dõi, quản lý quá trình cũng như học tập của các học viên này. Học viên học tập bằng tiếng Anh, tại ứng dụng CLiKC! trên trang chủ của WCO.

CLiKC! là gì?

CLiKC! là viết tắt của cụm từ "Customs Learning and Knowledge Community" (Cộng đồng tri thức và học tập hải quan) của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) là một chương trình đào tạo trực tuyến, bao gồm các kiến thức cốt lõi của hoạt động hải quan với hơn 500 giờ học, 23 khóa học về các chuyên đề như: Sở hữu trí tuệ, Công ước CITES, Kiểm soát hải quan, Quản lý rủi ro, Trị giá, Hải quan xanh, Quá cảnh hải quan và hợp tác kiểm soát biên giới... Ngoài ra, CLiKC! còn cung cấp các khóa học nâng cao cho cấp chuyên gia trên thế giới như: Mô hình dữ liệu của WCO, Kiểm soát thương mại chiến lược, Khung tiêu chuẩn an ninh và tạo thuận lợi thương mại, Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO...

Chươn trình có nguồn tài liệu rất phong phú, đa dạng, cung cấp miễn phí cho học viên là cán bộ, công chức, viên chức Hải quan các nước trong WCO.CLiKC! là một cộng đồng tri thức và trí tuệ Hải quan
(Ảnh: WCO.org)


Chương trình phù hợp và tương thích cả về đối tượng công chức tuyển mới, chuyển ngành cần học nghiệp vụ hải quan tổng hợp lẫn thời điểm áp dụng trong bối cảnh ngành Hải quan đang nỗ lực và khẩn trương triển khai việc đánh giá trình độ công chức theo khung năng lực vị trí việc làm và đào tạo nâng cao trình độ chuyên gia tham mưu cấp Tổng cục.

Tại sao CLiKC! cần thiết cho Hải quan Việt Nam?

Chương trình với nội dung, hình thức và phương pháp đào tạo tiên tiến, hiện đại (trực tuyến) giúp học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi trên môi trường Internet. CLiKC! là một trong những công cụ giúp công tác đào tạo của Ngành nói chung, của Trường Hải quan Việt Nam nói riêng tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế. 

Chương trình được các trường đại học và các cơ sở đào tạo cũng như các Học viện Hải quan trên thế giới áp dụng như Đại học Northcentral University của Mỹ, CTI của Nhật Bản, Học viện Hải quan Hàn Quốc, Học viện Hải quan Malaysia, Hải quan NewZealand, Trung Quốc, Thái Lan...

Áp dụng CLiKC! là một trong những yêu cầu quan trọng để Trường Hải quan Việt Nam có thể được xem xét trở thành một trong các Trung tâm đào tạo Vùng của WCO.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, việc triển khai chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC! là phù hợp với xu thế chung, tăng cường sự hội nhập quốc tế cho Hải quan Việt Nam.

Vì thế, Hải quan Việt Nam rất cần và phải triển khai áp dụng chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC! trong chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, theo lộ trình phù hợp, có tính toán và cân đối các nguồn lực một cách kỹ lưỡng.

Khó khăn khi triển khai CLiKC!

Thứ nhất, trình độ ngoại ngữ của công chức chưa đáp ứng để tiếp cận chương trình. Việc Việt hóa chương trình cần nguồn tài chính lớn, trong khi chưa có cơ sở để đánh giá hiệu quả đào tạo tại Việt Nam do chưa triển khai đào tạo. Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, trước hết trong năm 2019, Trường sẽ chiêu sinh, theo dõi và quản lý quá trình học tập của khoảng 100 học viên.

Thứ hai, chưa có quy định cụ thể về việc tham gia học tập theo chương trình. Việc tham gia khóa học là không bắt buộc, đồng thời chưa có các ràng buộc về việc sử dụng chứng chỉ của WCO trong tổ chức, nhân sự hay đào tạo nên chưa thu hút công chức đăng ký, tham gia học tập.

Thứ ba, để triển khai có hiệu quả chương trình CLiKC! cần có sự phối hợp của các đơn vị Vụ, Cục chức năng và đơn vị Hải quan địa phương. Điều này đòi hỏi Trường Hải quan Việt Nam phải kết nối được với các đầu mối là các cán bộ, công chức có trình độ tiếng Anh thành thạo ở các đơn vị để cuốn hút họ trực tiếp học tập, trải nghiệm và tham gia vào nhóm chuyên trách đào tạo CLiKC!

Nếu tổ chức đào tạo có hiệu quả và tính toán được lộ trình Việt hóa, thì việc triển khai đào tạo trực tuyến của Trường Hải quan Việt Nam sẽ nhìn thấy tương lai phía trước.

(THQVN)