Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Trường Hải quan Việt Nam: Nói KHÔNG với rác thải nhựa, túi nilông, sản phẩm nhựa dùng một lần

Cập nhật : 19/06/2019
Lượt xem: 288

(BBT) - Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ không thuốc lá và chung tay chống rác thải nhựa, không sử dụng túi nilông, sản phẩm nhựa dùng một lần, Trường Hải quan Việt Nam đã nêu cao khẩu hiệu: “Công chức, viên chức, giảng viên, người lao động và học viên cam kết: Không hút thuốc lá; Không sử dụng túi nilon, ống hút nhựa và chai nước nhựa dùng một lần tại Trường Hải quan Việt Nam”.

“Thuốc lá” và “rác thải” từ lâu được biết đến là một vấn nạn của xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trong tới môi trường sống của con người, là tác nhân chính gây nên các căn bệnh nguy hiểm,… Ai cũng biết các mối nguy hại đó nhưng có lẽ là một thói quen khó thay đổi nên đa số chưa ý thức được hành động của bản thân trong việc “chung tay bảo vệ môi trường”. Vì vậy, nhiều người vẫn “hút thuốc mọi nơi”, “rác vứt bừa bãi”,…

Là đơn vị đào tạo của ngành Hải quan, chú trọng công tác nêu gương, trong nhiều năm qua, Trường Hải quan Việt Nam luôn tuyên truyền để xây dựng “môi trường làm việc không khói thuốc”. Các biển cấm hút thuốc lá được gắn ở nhiều nơi từ khu nhà làm việc, khu nhà học tập đến ký túc xá và luôn được Ban Giám hiệu Nhà trường nhắc nhở tại các buổi lễ chào cờ đầu tuần. Bên cạnh đó, từ khi tiếp quản trụ sở mới tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Trường Hải quan đã phát động trong trào “Phủ xanh cơ sở đào tạo của ngành Hải quan”. Nhờ vậy, sau hơn một năm thực hiện, cảnh quan môi trường của nhà trường đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Cây xanh được trồng theo quy hoạch, với nhiều giống cây đến từ khắp mọi miền đất nước, đem lại không khí trong lành. Từ ký túc xá, căng tin, giảng đường cho đến khu nhà hiệu bộ luôn đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ.Trường Hải quan Việt Nam - Vì một môi trường xanh, sạch, đẹpNói Không với rác thải nhựa, túi nilông, sản phẩm nhựa dùng một lần


Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp học viên chưa có ý thức, hút thuốc lá, vứt rác thải bừa bãi tại khuôn viên hoặc lớp học, ký túc xá. Các đầu lọc thuốc lá, tàn thuốc, túi ni lông, cốc nhựa dụng một lần để uống trà, cà phê,… xuất hiện nhiều.

Thực hiện Công văn số 3175/TCHQ-TVQT ngày 21/5/2019 của Tổng cục Hải quan ngày 21/5/2019 về việc tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá, Ban Giám hiệu Trường Hải quan Việt Nam đã chỉ đạo quyết liệt về việc tuyên truyền không hút thuốc lá kết hợp thực hiện phong trào chung tay chống tác thải nhựa với khẩu hiệu:

“Công chức, viên chức, giảng viên, người lao động và học viên cam kết: Không hút thuốc lá; Không sử dụng túi nilon, ống hút nhựa và chai nước nhựa dùng một lần tại Trường Hải quan Việt Nam”.

Theo đó, Văn phòng Nhà trường thực hiện in các khẩu hiệu tại khu nhà làm việc, giảng đường và ký túc xá để cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và học viên nghiêm túc thực hiện, đồng thời thực hiện theo dõi, kiểm tra hàng ngày để nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Khu vực ký túc xá, căng tin là các địa điểm có nhiều rác thải nhất, Ban Giám hiệu yêu cầu thực hiện phân loại rác thải, vứt rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni long và nghiêm cấm sử dụng chai, cốc, ống hút nhựa dụng một lần. Tại các cuộc họp của Trường, chủ trương của Ban Giám hiệu về việc không dùng chai nhựa sử dụng một lần được thực hiện triệt để. Thay vì nước đóng chai là cốc thủy tinh. Uống nước theo hình thức tự phục vụ. Từng hành vi nhỏ sẽ góp phần cải thiện hành vi, nhận thức của từng cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường.

 
Cảnh quan Trường Hải quan Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ
sau hơn 01 năm chuyển về tỉnh Hưng YênKhông còn bóng dáng nước đóng chai tại Trường Hải quan Việt Nam


Ban Giám hiệu Nhà trường cũng đề nghị các cán bộ, viên chức, người lao động và học viên vận động người thân, bạn bè cùng chung tay thực hiện bỏ thói quen hút thuốc và sử dụng rác thải nhựa dùng một lần để giảm tác nguồn rác thải. Hy vọng với phong trào này, Trường Hải quan Việt Nam sẽ thực hiện thành công, góp phần xây dựng môi trường đào tạo “xanh, sạch, đẹp” và góp phần bảo vệ môi trường sống.

(Bài và ảnh: Nguyễn Trang Thu - Văn phòng)