Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Trường Hải quan Việt Nam nỗ lực gia nhập Mạng lưới các Trường Đại học Hải quan thế giới (INCU)

Cập nhật : 06/11/2019
Lượt xem: 25

(BBT) - Trong nỗ lực hòa nhập sâu và rộng vào cộng đồng hải quan thế giới để có thể vươn mình trở thành một trong những Trung tâm đào tạo Hải quan Vùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương được Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) công nhận, Trường Hải quan Việt Nam (VCS) đang trình Lãnh đạo Tổng cục và tích cực chuẩn bị các thủ tục để sớm trở thành Thành viên chính thức của Mạng lưới các Trường Đại học Hải quan thế giới (The International Network of Customs Univerisities - INCU) trong năm 2020.

INCU là gì?

Mạng lưới các Trường Đại học Hải quan thế giới (The International Network of Customs Univerisities - INCU) được thành lập tháng 2 năm 2005, là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận với hơn 200 thành viên và hội viên, có mục tiêu là nâng cao năng lực nghề nghiệp hải quan thông qua việc phát triển và xúc tiến các chương trình giáo dục, cung cấp hệ thống lý thuyết hàn lâm và các nghiên cứu ứng dụng về hải quan, tổ chức các hội thảo học thuật, quản lý và xuất bản Tạp chí Hải quan thế giới; cung cấp các nguồn tài nguyên giáo dục - đào tạo để các chính phủ, các khu vực tư nhân cũng như sinh viên có nhu cầu nâng cao kiến thức về lĩnh vực hải quan, thương mại quốc tế và logistics tìm hiểu, nghiên cứu.Hội nghị WCO PICARD năm 2008 tại Thượng Hải đã đánh dấu
mối quan hệ hợp tác quan trọng giữa WCO và INCU


Kể từ khi được thành lập đến nay, INCU luôn phối hợp chặt chẽ với WCO đưa ra nhiều sáng kiến về chương trình giáo dục, phát triển quản lý chiến lược, chuẩn mực chuyên môn, nghiên cứu và phát triển các vấn đề mang tính chất học thuật. Tất cả các sáng kiến đó đều góp phần quan trọng cho sự phát triển hải quan, đồng thời tạo nên động lực theo đuổi một chuỗi dây chuyền cung ứng dịch vụ thuận lợi.

Lợi ích khi trở thành thành viên của INCU

Được cấp Giấy chứng nhận là thành viên chính thức.

Được truy cập vào website của INCU (https://incu.org/).

Được tham gia các hội thảo, hội nghị, các sự kiện và hoạt động khác của INCU miễn phí hoặc được ưu tiên mức phí tham gia các hoạt động của INCU.

Được cung cấp quyền truy cập vào bản sao điện tử của tất cả các ấn bản của Tạp chí Hải quan thế giới và các ấn phẩm khác do INCU đăng ký bản quyền hay đã được cấp phép hoặc đăng ký với các nhà xuất bản.

Được chính thức sử dụng logo INCU trên website của Trường Hải quan Việt Nam và trên các phương tiện truyền thông xã hội của Trường.Logo của Mạng lưới các Trường Đại học Hải quan thế giới 


Được nhận tất cả các thông tin và ấn phẩm khi phát hành cho các thành viên.

Được in “MINCU - thành viên của INCU” lên danh thiếp và các ấn phẩm khác của Trường.

Được chính thức công nhận là Thành viên và có mô tả, logo hoặc tiểu sử của Trường và các địa chỉ liên lạc trên trang web của INCU.

Được thông báo, tham dự và bỏ phiếu tại các cuộc họp chung của INCU.

Được đề cử hoặc cử đại biểu để bầu là thành viên của Ủy ban Quản lý của INCU.

Được hưởng các quyền lợi khác do Ủy ban Quản lý của INCU xác định theo thời gian.

VCS sẵn sàng trở thành Thành viên chính thức của INCU

Để đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay, trong quá trình chuẩn bị trở thành Trung tâm đào tạo Hải quan Vùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trường Hải quan Việt Nam nhận thấy việc tham gia vào INCU là rất cần thiết.

Trước đó, năm 2016, Đoàn công tác do Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam dẫn đầu tham dự Diễn đàn đối thoại trẻ Xây dựng năng lực trên cơ sở hợp tác Hải quan quốc tế do INCU tổ chức tại nước Cộng hòa Azecbazan.

Năm 2017, INCU mời giảng viên và học viên của Trường thuyết trình các chủ đề hải quan tại nước Cộng hòa Azecbazan.

Qua quá trình tham dự các hoạt động của INCU, được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Trường Hải quan Việt Nam đã trở thành Hội viên của INCU. Ủy ban lãnh đạo của INCU khuyến nghị Trường Hải quan Việt Nam tham gia và trở thành Thành viên chính thức của INCU để hưởng đầy đủ các quyền lợi của một Thành viên.

Đến thời điểm hiện nay, Trường đã hội đủ các điều kiện để có thể trở thành Thành viên chính thức của INCU.

(Khánh Yên - Khoa KTTH)