Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Trường Hải quan Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

Cập nhật : 30/07/2019
Lượt xem: 134


(BBT) - Ngày 23/7/2019, Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Việt Cường đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2019 của Trường Hải quan Việt Nam. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Tài vụ quản trị, Báo Hải quan và toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên của Trường Hải quan Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng triển khai nhiệm vụ cuối năm 2019, các báo cáo tham luận của Trường Hải quan Việt Nam và ý kiến của các đơn vị tham dự Hội nghị, Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Việt Cường đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của Trường Hải quan Việt Nam thực hiện trong công tác 6 tháng đầu năm 2019, đóng góp vào thắng lợi của ngành Hải quan trong công tác thực hiện nhiệm vụ do Bộ Tài chính giao. Về công tác đào tạo, Trường Hài quan Việt Nam đã thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Trường Hải quan Việt Nam đã và đang tổ chức đào tạo 36 lớp với số lượng 1344 lượt học viên, , trong đó có 06 lớp đào tạo theo tự chủ, 06 lớp đào tạo ngoài kế hoạch. Về hợp tác đào tạo, Trường Hải quan Việt Nam đã chủ động trong việc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tổ chức hợp tác đào tạo trong nước và quốc tế, tổ chức các hội nghị, Hội thảo lớn của ngành Hải quan như Hội thảo xuất xứ hàng hóa do Hải quan Nhật Bản phối hợp tổ chức; Khóa đào tạo về xây dựng năng lực quản lý rủi ro, thu thập và phân tích thông tin, xác định trọng điểm hàng hóa đường biển do Cơ quan Bảo vệ Biên giới Anh tài trợ; Khóa đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ cho Hải quan Lào, tổ chức buổi làm việc với Bộ Tài chính Lào về trao đổi kinh nghiệm đào tạo trong lính vực hải quan,…. Về công tác xây dựng cơ sở vật chất, sau hơn 01 năm nhận bàn giao, Trường Hải quan Viêt Nam đã tiếp quản và đưa vào sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”. Về công tác tự chủ: Nhà trường đã chủ động triển được một số lớp đào tạo tự chủ theo nhu cầu của Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp khai hải quan được các đơn vị đánh giá khá tốt về chất lượng và chương trình đào tạo. Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Việt Cường phát biểu chỉ đạo hội nghịVới những thành tích nổi bật đó, Phó Tổng Cục trưởng hy vọng Trường tiếp tục phát huy và thực hiện tốt hơn nữa. Bên cạnh đó, đồng chí cúng chỉ đạo để xây dựng Trường Hải quan Việt Nam trở thành cơ sở đào tạo uy tín, thương hiệu trong nước và quốc tế. Nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới: 1. Toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên và nhân viên Trường Hải quan Việt Nam cần thay đổi tư duy về đào tạo để thích nghi với điều kiện, hoàn cảnh mới. Nghiên cứu đào tạo theo yêu cầu thực tế, đào tạo các lĩnh vực ngành Hải quan đang cần, xã hội đang thiếu, để Trường Hải quan luôn là đơn vị đứng đầu lĩnh vực đào tạo về hải quan. 2. Xây dựng hệ thống nội quy, quy chế, quy định đầy đủ theo hướng chính quy để Trường Hải quan Việt Nam là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật của toàn Ngành. 3. Công tác đào tạo tự chủ mới thực hiện hiện phạm vi trong Ngành mà chưa trọng tâm tổ chức đào cho doanh nghiệp. Trường cần phát huy lợi thế này, nhà trường cần đẩy mạnh việc xây dựng chương trình đào tạo cho doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về Khai hải quan, chính sách hải quan mới trên cơ sở phối hợp với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, hiệp hội các doanh nghiệp, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), tăng cường công tác truyền thông.- Phối hợp với các Vụ, Cục và Ban Cải cách hiện đại hóa nghiên cứu, lập kế hoạch tổ chức đào tạo cho doanh nghiệp các quy định, chính sách mới về xuất nhập khẩu ô tô, xe máy, tổ chức đào tạo và thi chứng chỉ cho đại lý hải quan đạt hiệu quả tốt nhất. 4 . Rà soát, chuẩn hoá nội dung đào tạo cho Hải quan tỉnh, thành phố từ lý thuyết đến các bài tập tình huống và định hướng theo thông lệ quốc tế. Kết thúc các khóa đào tạo phải có phiếu đánh giá, nhân xét để có cơ sở điều chỉnh phù hợp. 5. Triển khai nghiên cứu các nội dung đào tạo theo vị trí việc làm. 6. Hoàn thiện các hạng mục cơ sở vật chất còn thiếu để phục vụ đào tạo theo hướng hiện đại, gắn đào tạo lý thuyết với thực tế tại chỗ. 


Hiệu trưởng Nguyễn Đình Phiên phát biểu tiếp thu ý kiếnSau khi lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Đình Phiên, Hiệu trưởng Nhà trường đã lên phát biểu và tiếp thu ý kiến. Từ nay đến cuối năm 2019, Trường Hải quan còn rất nhiều nhiệm vụ lớn trong kế hoạch và ngoài kế hoạch, thậm chí còn vất vả hơn so với 6 tháng đầu năm 2019. Đó là đào tạo 2 lớp nghiệp vụ hải quan tổng hợp trong 5 tháng với giáo trình mới, lập kế hoạch tổ chức thi khai hải quan cho đại lý hải quan, tổ chức một số lớp tự chủ dài ngày cho địa phương, doanh nghiệp, phối hợp tổ chức đào tạo quốc tế,… Vì vậy, cán bộ, viên chức, giảng viên Nhà trường tiếp cục nỗ lực hơn nữa để quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đồng chí Hiệu trường cũng gửi lời cảm ơn tới các đơn vị trong ngành đã phối hợp, giúp đỡ trong việc bố trí các giảng viên kiêm chức giàu kinh nghiệm giảng dạy tại Trường. Hy vọng, các đơn vị Vụ, Cục trong ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ trong công tác đào tạo để xây dựng Trường Hải quan trở thành cơ sở đào tạo hàng đầu trong khu vực trong tương lai. (Bài: Trang Thu – Văn phòng Trường

Ảnh: Tiến Dũng)