Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Trường Hải quan Việt Nam biên soạn tài liệu giảng dạy về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng (CIT)

Cập nhật : 08/07/2019
Lượt xem: 122

(BBT) - Trong khuôn khổ Chương trình Kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới liên quan (EXBS), cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm 2019, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo biên soạn tài liệu giảng dạy về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng (CIT). Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã thống nhất giao việc chủ trì biên soạn tài liệu cho Trường Hải quan Việt Nam và yêu cầu đầu ra sản phẩm sẽ được hoàn thiện trong tháng 10 năm 2019.

Hoàn chỉnh tài liệu giảng dạy dưới hình thức trình chiếu

Tại cuộc họp từ ngày 28-29/5/2019, thành viên Nhóm CIT đã hoàn thiện bản trình chiếu giảng dạy về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia và các học viên từ khóa tập huấn thí điểm nhận diện hàng hóa lưỡng dụng lần thứ 3 được tổ chức tại TP. Hồ Chính Minh vào năm 2018.Hội thảo nhận diện hàng hóa lưỡng dụng dành cho công chức Việt Nam tháng 7 năm 2017
(Ảnh tư liệu)

Nhóm chia thành các tổ biên soạn theo từng chuyên đề, các tổ chuyên đề chủ động hoàn thiện tài liệu về mặt nội dung và thống nhất về mặt hình thức.

Sau đó, tại Hội thảo từ ngày 5-7/6/2019, Nhóm đã báo cáo chuyên gia Hoa Kỳ và được chuyên gia Hoa Kỳ đánh giá cao nỗ lực hoàn thiện tài liệu của Nhóm và đề nghị Nhóm làm rõ hơn nữa đối tượng học viên của từng chuyên đề. Nhóm đã tiếp thu và hoàn thiện theo yêu cầu của chuyên gia.

Phát triển tài liệu giảng dạy dạng giáo trình

Nhóm CIT cũng thảo luận và quyết định ngoài tài liệu giảng dạy dạng slides, Nhóm CIT sẽ biên soạn tài liệu giảng dạy dưới dạng giáo trình. Để tạo tính thống nhất và giảm thiểu thời gian chỉnh sửa về sau, trước khi biên soạn giáo trình, Trường Hải quan Việt Nam xây dựng sẵn mẫu định dạng văn bản (như phông chữ, cỡ chữ, quy định về hình thức, co, kéo lề,…). Các Tổ chuyên đề sẽ có trách nhiệm biên soạn tài liệu dạng giáo trình. Cụ thể như sau:

Tổ Tổng quan gồm các thành viên từ Trường Hải quan Việt Nam, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan.

Tổ Sinh học: Cục Kiểm định Hải quan.

Tổ Hóa học: Cục Kiểm định Hải quan, Cục Hóa chất (Bộ Công Thương).

Tổ Hạt nhân và Tên lửa: Cục An toàn bức xạ hạt nhân và Bộ Quốc phòng.

Dự kiến, các Tổ sẽ hoàn thiện giáo trình vào 15/8/2019 và gửi cho thư ký Nhóm (Vụ Hợp tác quốc tế) tổng hợp. Trường Hải quan chủ trì việc yêu cầu các đơn vị liên quan và phân công, định hướng các thành viên Nhóm công tác trong việc biên soạn tài liệu và biên tập tài liệu được các thành viên xây dựng trong tháng 9/2019 để trình Tổng cục trong tháng 10/2019.


Tập huấn nhận diện hàng hóa lưỡng dụng tại TP. Hà Nội tháng 10/2017
(Ảnh tư liệu)

Hoàn thiện khung chương trình giảng dạy

Trên cơ sở kết quả của 3 khóa tập huấn thí điểm tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, thành viên Nhóm CIT và chuyên gia Hoa Kỳ đã hoàn thiện Khung chương trình giảng dạy với thời lượng 3 ngày. Trong đó, ngày đầu tiên là giảng dạy tổng quan về hàng hóa lưỡng dụng, không phổ biến vũ khí hạt nhân, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của việc nhận diện hàng hóa lưỡng dụng và các cam kết quốc tế và văn bản quy phạm pháp luật liên quan của Việt Nam. Đối tượng học viên của ngày thứ nhất bao gồm cán bộ lãnh đạo các Cục/Vụ và công chức thừa hành. Tiếp theo, ngày thứ 2 và 3, được thiết kế cho các công chức tuyến đầu, tập trung vào nhận diện hàng hóa theo 4 chuyên đề: sinh học, hóa học, hạt nhân và tên lửa.

 
Nhận diện và kiểm soát hàng hóa lưỡng diện là thách thức không nhỏ của cơ quan hải quan
(Ảnh tư liệu)

Kế hoạch đào tạo về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng

Theo quyết định của Tổng cục, Nhóm CIT sẽ tự động giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tài liệu giảng dạy và khung chương trình. Vì vậy, dự kiến sau khi tài liệu được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, Trường Hải quan sẽ chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo nội dung này trong kế hoạch đào tạo chung của toàn Trường.

Phát triển đội ngũ giảng viên giảng dạy về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Hiện nay, mỗi chuyên đề do một số thành viên Nhóm làm việc kiêm nhiệm việc giảng dạy. Một số chuyên đề chỉ có một người giảng (sinh học, hạt nhân và tên lửa). Do đó, việc triển khai chương trình giảng dạy CIT sẽ gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo tính bền vững và tiếp nối, thời gian tới, Tổng cục sẽ thành lập Nhóm giảng viên giảng dạy về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng, trong đó mỗi chuyên đề có 2-3 giảng viên phụ trách. Nhóm giảng viên sẽ bao gồm thành viên Nhóm CIT đã biên soạn và giảng dạy thí điểm, một số giảng viên của Trường Hải quan Việt Nam.

Ngoài ra, các Bộ/ngành liên quan sẽ bổ sung nhân sự có khả năng giảng dạy tham gia Nhóm giảng viên.

Trường Hải quan chủ trì đề xuất việc thành lập Nhóm giảng viên liên Bộ, trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt..

Sau khi thành lập Nhóm giảng viên, Trường Hải quan Việt Nam sẽ chủ trì việc bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho nhóm và có kế hoạch đào tạo giảng viên.

Với việc giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng khung chương trình, biên soạn, biên tập tài liệu có yếu tố nước ngoài, có thể thấy, công tác hợp tác quốc tế của Trường Hải quan Việt Nam không chỉ phát triển về chất mà còn đạt đến tầm sâu, với các vấn đề thuộc diện quan tâm chung của khu vực và thế giới.

(Tổng hợp từ nguồn Vụ Hợp tác quốc tế - Tổng cục Hải quan)