Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Toàn văn bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nhân ngày 20/11/2018 tại Trường Hải quan Việt Nam

Cập nhật : 21/11/2018
Lượt xem: 202

(BBT) - Ban biên tập website truonghaiquan.edu.vn xin đăng tải toàn văn bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khi tới thăm, chúc mừng và làm việc cùng Trường Hải quan Việt Nam nhân ngày 20/11/2018.


Đây là lần đâu tiên tôi được đến thăm cơ sở đào tạo duy nhất của ngành Hải quan và đặc biệt vào đúng dịp cả nước phấn khởi chào mừng kỷ niệm lần thứ 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Tôi rất vui mừng được đến dự Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam của Trường Hải quan Việt Nam để tri ân cho những đóng góp của các thầy cô giáo mang sắc phục Hải quan. Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, xin gửi tới các Thầy giáo, Cô giáo của Trường Hải quan Việt Nam, các đồng chí giảng viên kiêm chức, các đồng chí cán bộ công chức của các đơn vị trực tiếp làm công tác đào tạo, các bạn học viên và khách quý trong buổi Lễ lời chào trân trọng nhất.

Kính chúc toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình, góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa của Bộ Tài chính nói chung và của ngành Hải quan nói riêng.

Thông qua báo cáo của Trường, phát biểu của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo Cục.....và đại diện học viên, tôi rất vui mừng với những thành tích, thành quả và phương hướng mà ngành Hải quan cũng như Trường Hải quan đã và đang thực hiện trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp với tình hình cải cách và hội nhập quốc tế.

Trước hết, Lãnh đạo Bộ Tài chính ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Tổng cục Hải quan đã xây dựng lên cơ sở đào tạo của Ngành khang trang, rộng lớn ngang tầm các trung tâm đào tạo của Hải quan thế giới, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng cao trước mắt và lâu dài theo chuẩn mực quốc tế. Đây là một yếu tố quan trọng trong đổi mới toàn diện công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại.

Thứ hai, Tổng cục Hải quan đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Đề án “nâng cao năng lực đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam đến năm 2020” do Bộ Tài chính phê duyệt theo Quyết định số 1844/QĐ-BTC ngày 31/7/2014 với tầm nhìn đến năm 2020, Trường Hải quan Việt Nam phát triển ngang bằng các trung tâm đào tạo của các nước trong khi vực ASEAN và trở thành trung tâm đào tạo của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).

Thứ ba, Ngành Hải quan nói chung và Trường Hải quan Việt Nam nói riêng đã chủ động trong việc đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo được cải tiến theo hướng chính quy, hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển của Hải quan trên thế giới, cụ thể:

- Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 3215/QĐ-TCHQ về ban hành đổi mới công tác đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam thể hiện hiện quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đối với công tác đào tạo của nhà trường.

- Công tác đào tạo gắn chặt với nhu cầu thực tế công tác nghiệp vụ tại cơ sở, sát với thực tế của Hải quan địa phương. Các giảng viên của Hải quan chủ yếu là các chuyên gia về các lĩnh vực đang thực thi nghiệp vụ Hải quan, giảng viên phải cập nhật những khuyến cáo của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), cập nhật kiến thức thực tế.

- Thực hiện đào tạo theo yêu cầu và khuyến cáo của Tổ chức Hải quan thế giới như: CO, HS, Trị giá Hải quan, quản lý rủi ro, đào tạo trực tuyến,...

- Đào tạo đáp ứng nhiệm vụ đặc thù của ngành Hải quan như công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, kiểm soát ma túy, Trường Hải quan phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức hiện nhiều loại hình đào tạo đặc thù: Võ thuật, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ, kiểm soát ma túy, vi phạm sở hữu trí tuệ...

- Tổ chức thực hiện đào tạo các lĩnh vực đặc thù tại cơ sở như đào tạo kỹ năng vận hành và phân tích hình ảnh máy soi; hệ thống tầm soát container, megapost; Vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; công tác trinh sát, điều tra hình sự; tuần tra kiểm soát; tiếng Anh,…và các lớp chuyên ngành khác.

- Phối hợp với các đơn vị Hải quan, các hiệp hội, doanh nghiệp,… đào tạo, cập nhật kiến thức mới cho doanh nghiệp và các đối tượng khác có yêu cầu như đào tạo VNACSS/VCIS, Khai Hải quan, tập huấn hướng dẫn các văn bản hướng dẫn mới liên quan đến Hải quan,...

- Phối hợp với Hải quan các nước trong khu vực và thế giới tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức trong Ngành: Hải quan Nhật, Pháp, Trung Quốc,....

- Hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức các nước láng giềng. Đồng thời, Trường Hải quan Việt Nam là hội viên của mạng lưới các trường Đại học hải quan thế giới (INCU), thường xuyên tham gia các hoạt động của tổ chức này. Trường hiện có 02 giảng viên tham gia vào hệ thống đào tạo Hải quan của WCO và đang triển khai việc trao đổi và hợp tác với các cơ sở đào tạo của Hàn quốc, Nhật Bản và Malaysia,...

Thứ tư, rèn luyện kỷ cương, kỷ luật của Nhà trường được đề cao và duy trì thực hiện, từ việc chào cờ đầu tuần, mặc trang chế phục đúng quy định cho đến tác phong, nề nếp sinh hoạt, học tập của cán bộ, giảng viên và học viên thực hiện giống như môi trường quân đội. Góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của công chức Hải quan trong khu vực và quốc tế.

Trong không khí thân mật này, tôi muốn được trao đổi với các đồng chí một đôi điều:

Thời gian qua, ngành Hải quan đã rất cố gắng nỗ lực rất lớn trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhờ vậy trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức Hải quan đã chuyển biến tích cực về cả trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học,...Tuy nhiên, những năm vừa qua, ngành Hải quan cũng xẩy ra rất nhiều những vụ việc đáng tiếc mà ở đây có lẽ nguyên nhân sai phạm chính đến sự chủ quan và có cả từ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. Do vậy, tôi mong muốn Lãnh đạo Tổng cục phải chỉ đạo sát sao hơn nữa trong công tác đào tạo của Ngành Hải quan nói chung và của Trường Hải quan Việt Nam nói riêng ở các vấn đề sau:

Thứ nhất, tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên đủ số lượng và chất lượng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, năng lực sư phạm tốt và giàu kinh nghiệp thực tế, tức là phải là cán bộ đã có quá trình thực thi nhiệm vụ tại địa phương. Có như vậy, công tác đào tạo của ngành Hải quan mới gắn chặt với thực tế của địa phương.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo theo hướng chính quy, hiện đại và gắn với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn mực quốc tế. Có như vậy mới đảm bảo yêu cầu quản lý hải quan hiện đại trước mắt và lâu dài.

Thứ ba, trụ sở mới của Trường tuy khang trang, rộng rãi nhưng để phục vụ đào tạo đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại thì cần phải nghiên cứu khai thác có hiệu quả, đầu tư xây dựng các phòng học chuyên dùng như Chỉ cục giả định, phòng giáo cụ trực quan, đào tạo trực tuyến, máy soicontainer,…

Thứ tư, tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo như phối hợp, liên kết với các nước trong khu vực và quốc tế thực hiện đào tạo theo chuẩn mực quốc yế và khuyến cáo của Tổ chức Hải quan thế giới.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện và hoàn thành các nội dung thuộc Đề án “nâng cao năng lực đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam đến năm 2020” do Bộ Tài chính phê duyệt theo Quyết định số 1844/QĐ-BTC ngày 31/7/2014.

Thứ sáu, đổi mới toàn diện theo tinh thần Nghị quyết 19NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhân dịp này, tôi cũng mong các đồng chí cán bộ, giảng viên ngành Hải quan và của Trường Hải quan Việt Nam hãy luôn tự hào và trân trọng hai chữ “Người thầy” của mình để tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, vững vàng trên bục giảng, mô phạm trong lối sống và luôn là tấm gương sáng để mỗi công chức Hải quan noi theo.

Cuối cùng xin kính chúc các Thầy, Cô giáo, các đồng chí đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt, lập được nhiều thành tích mới vì một lực lượng Hải quan trong sạch, vững mạnh và hiện đại.

(Văn phòng Trường cung cấp)