Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Tổ chức Hội thao Hải quan khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2019: Sân chơi bổ ích cho cán bộ, công chức

Cập nhật : 07/05/2019
Lượt xem: 155
(BBT) - Theo tin từ Tổng cục Hải quan, từ ngày 8/8/2019 đến ngày 10/8/2019, Hội thao Hải quan khu vực miền Trung và Tây Nguyên sẽ được tổ chức với 07 nội dung thi đấu tại Trung tâm thể dục, thể thao tỉnh Khánh Hòa.

Các đơn vị tham gia Hội thao gồm 12 Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai - Kon Tum, Bình Định, Khánh Hòa.

Các môn thi đấu là: Cầu lông nam (đơn nam/nữ, đôi nam/nữ); quần vợt (đơn nam/nữ, đôi nam/nữ); kéo co (mỗi đơn vị 01 đội 10 người, 5 nam - 5 nữ); bóng đá (nam: 7 người); chạy cá nhân (cự ly 100m - mỗi đơn vị đăng ký tối đa là 02 nam 02 nữ, cự ly 800m - mỗi đơn vị 01 nam, cự ly 500m - mỗi đơn vị đăng ký là 01 nữ); bơi tự do (nam: 100m, nữ: 50m; mỗi đơn vị đăng ký tối đa 02 nam, 02 nữ). Một vận động viên được đăng ký tham gia tối đa 2 môn thi đấu (không tính môn kéo co), mỗi môn không quá 02 nội dung.

Cơ cấu giải thưởng:

Giải toàn đoàn (nhất, nhì, ba) và một số giải phụ (giải phong cách cho Đội có tinh thần thi đấu cao thượng, đoàn kết; vận động viên cao tuổi nhất (nam, nữ); cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất; thủ môn xuất sắc nhất; giải Hoa khôi thể thao (dành cho nữ).

Để chuẩn bị cho Hội thao, Tổng cục Hải quan đã thành lập 01 Ban Chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Dương Thái - Phó Tổng cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Hải quan làm Trưởng Ban và 04 Tiểu ban (Vận động viên, Tổ chức Hội thao, Hậu cần - Tài chính - Văn nghệ, Kỷ luật và Kiểm tra tư cách vận động viên).

Hội thao được tổ chức nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và quốc khách 2/9, kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam và Hải quan Việt Nam.Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái phát biểu tại Lễ khai mạc Hội thao năm 2018
(Ảnh: Thời báo Tài chính)

Hội thao cũng là nơi để các học viên nâng cao tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, sân chơi bổ ích cho cán bộ, công chức trong ngành Hải quan có điều kiện cọ sát, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường sự hiểu biết đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thông qua hội thảo, những hạt nhân tiêu biểu được phát hiện, có kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng làm nòng cốt của phong trào thể thao quần chúng trong toàn ngành Hải quan đồng thời lan tỏa tinh thần tập luyện, nâng cao sức khỏe, đưa phong trào thể thao trở thành hoạt động rèn luyện thường xuyên của cán bộ, công chức Hải quan.

Trước đó, năm 2018, Hội thao phía Nam với sự tham gia sôi nổi, nhiệt tình của 12 Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Bình Phước, Kiên Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Tây Ninh, đã thành công tốt đẹp. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phấn khởi với thành tích Nhất toàn Đoàn năm 2018
(Ảnh: Thời báo Tài chính)

Do phải tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa, cũng như thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nên sau hơn 17 năm, Tổng cục Hải quan mới tổ chức hội thao trên diện rộng (năm 2018). Sau 03 ngày thi đấu (06 môn: bóng đá, kéo co, bóng bàn, cầu lông, chạy và tennis), kết thúc giải, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã giành giải nhất toàn Đoàn, thứ 2 là Đoàn Cục Hải quan thành phố Bình Dương và thứ 3 là Đoàn Cục Hải quan Kiên Giang. 
Trong đó, nổi bật là các huy chương vàng thuộc các bộ môn như bóng đá (Đồng Nai), Kéo co (Hồ Chí Minh), Bóng bàn (Vũng Tàu), Cầu lông (Kiên Giang)…và các giải phụ: vận động viên cao tuổi, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, hoa khôi thể thao…

(BBT)