Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu tuần

Cập nhật : 15/04/2013
Lượt xem: 4615
(BBT) Trước lá cờ Tổ quốc, với niềm tự hào và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, Lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần được tổ chức trang nghiêm đã thực sự tạo nên ý nghĩa thiêng liêng, một nét đẹp văn hóa học đường tại Trường Hải quan Việt Nam.

BBT Website xin trân trọng giới thiệu những cảm nhận của một cán bộ Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, từng là học viên Trường Hải quan Việt Nam về Lễ chào cờ đầu tuần của Nhà trường.

Tích cực duy trì văn hóa học đường

Xuất phát từ nhận thức chào cờ đầu tuần là một nghi thức truyền thống, là niềm tự hào dân tộc, có ý nghĩa quan trọng, tập thể Ban Giám hiệu Nhà trường luôn tích cực thực hiện và duy trì nghi thức chào cờ đầu tuần và xem đây là hoạt động cần thiết nhằm giáo dục ý thức hệ cho học viên, cán bộ Nhà trường, góp phần vào công tác giáo dục toàn diện nhận thức, nâng cao bản lĩnh chính trị đối với mọi người.

Tham dự buổi lễ chào cờ có Ban giám hiệu nhà trường, cán bộ, công nhân viên và toàn bộ học viên các khóa nghiệp vụ hải quan. Nghi thức chào cờ bắt đầu được thực hiện từ 7g45 phút trước tiết học đầu tiên mỗi sáng thứ 2 hàng tuần. Sau bài hát quốc ca hào hùng là nghi thức đọc Mười điều kỷ cương của công chức Hải quan.

Theo kế hoạch của Nhà trường, tại mỗi buổi lễ chào cờ sẽ chia sẻ những thông tin cần thiết về nội quy học tập, nhận xét việc học tập, rèn luyện lễ tiết, kỷ cương tuần trước, thông báo kế hoạch học tập, làm việc tuần tiếp theo.


Nghiêm trang trong Lễ chào cờ (Ảnh: TD)

Toàn bộ nghi lễ chào cờ diễn ra trong khoảng 20 - 30 phút. Một số học viên cho biết: “Em cảm thấy rất tự hào vì được tham dự Lễ chào cờ đầu tuần, được hát Quốc ca. Em nghĩ rằng đây là một hoạt động rất thiết thực đối với học viên chúng em, giúp chúng em ý thức hơn trong học tập và rèn luyện”.

Ấn tượng khó phai

Một trong số những học viên từng học tập dưới mái trường, đã trở về công tác tại địa phương, cựu học viên Nguyễn Cao Cường (Cục Hải quan tỉnh Nghệ An) chân thành bày tỏ: 

“Là một cán bộ, công chức Hải quan chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng có thời gian được học tập dưới ngôi trường mang tên “Trường Hải quan Việt Nam”.


Dõng dạc đọc Mười điều kỷ cương của công chức Hải quan (Ảnh: TD)

Tại ngôi trường ấy, ngoài kiến thức cơ bản về nghiệp vụ, chúng ta còn được trang bị lại kỷ luật, kỷ cương… làm hành trang bước vào ngành. Mỗi người lưu giữ một hình ảnh đẹp về Trường, còn với tôi, hình ảnh đẹp nhất đó là những buổi Chào cờ vào mỗi sáng đầu tuần.

Buổi lễ chào cờ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giáo dục ý thức của tôi cũng như những cán bộ, công chức Hải quan khác. Đây được xem như là một tiết học lớn, tiết học cộng đồng nhằm rèn luyện cho chúng ta về tư thế, tác phong của người cán bộ Hải quan. 

Buổi lễ tiến hành trong khoảng thời gian ngắn gọn nhưng để lại nhiều kỷ niệm với tôi.

Đầu tiên, một giảng viên của Trường điều hành việc thực hiện đội hình, đội ngũ. Sau đó một học viên được phân công lên trước quốc kỳ đọc dõng dạc Mười điều kỷ cương của công chức Hải quan. 


"Đây sẽ là thời khắc không thể nào quên" (Ảnh: TD)

Trong buổi lễ chào cờ, toàn trường được nghe đại diện Ban Giám hiệu nhận xét, đánh giá các hoạt động trong tuần, đánh giá về việc thực hiện các nội quy, quy định của Trường. Qua đó biểu dương các tập thể, tấm gương sáng về tinh thần học tập, ý thức trong các hoạt động của Nhà trường, nhắc nhở, uốn nắn những học viên thực hiện chưa tốt các quy định, nề nếp, tác phong.

Buổi lễ chào cờ cũng triển khai các kế hoạch hoạt động của tuần học tới, động viên các tập thể, học viên toàn trường quyết tâm thi đua học tập rèn luyện để có nhiều tuần học tốt.

Buổi lễ chào cờ kết thúc để lại trong tôi một điều đó là: Nâng cao hơn nữa ý thức tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, tích cực học tập để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

 Và hình ảnh đó đối với tôi như khắc sâu vào trí nhớ, nó làm cho tôi hãnh diện mình là người cán bộ, công chức Hải quan Việt Nam”.

Học viên Nguyễn Cao Cường (31/8/1981), công tác tại Cục Hải quan tỉnh Nghệ An theo học lớp Nghiệp vụ hải quan tổng hợp Khóa 7.

Khóa học diễn ra từ ngày 23/9/2010 đến 5/1/2011.

Khóa học gồm có 56 học viên, đến từ cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Mai Hương (giảng viên Khoa Kiến thức tổng hợp và ngoại ngữ)


(THQVN)