Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Thầy Trần Văn Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam: "Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn Trường"

Cập nhật : 05/06/2019
Lượt xem: 248

(BBT) - Ngày 31/5/2019 ghi nhận một dấu mốc mới trong cuộc đời của thầy giáo Trần Văn Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam, là ngày thầy chính thức nói lời tạm biệt với ngôi trường mà thầy đã gắn bó lâu hơn bất kỳ ai từng công tác tại Trường từ năm 2006, để nghỉ hưu. Xúc động nhất trong Lễ chia tay là những cái ôm nồng thắm tri ân và những lời chúc chân thành của giảng viên Nhà trường dành cho thầy.

“Cảm ơn những người đồng nghiệp của tôi”

Có lẽ ấn tượng sâu đậm hơn cả với những cán bộ, giảng viên được tham dự Lễ chia tay thầy Trần Văn Dũng chính là lúc thầy nói lời chia tay với tập thể Trường. Hai chữ “đồng nghiệp” tưởng rất bình dị, nhưng trong khoảnh khắc đặc biệt này, lại trở nên vô cùng xúc động. Không còn khoảng cách, thứ bậc hành chính trên - dưới, không có rào cản về quan hệ tuổi tác, vai vế, những người đồng nghiệp đã cùng thầy hoàn thành nhiệm vụ công tác, chia sẻ buồn vui. Thầy, một đồng nghiệp “lớn”, nhiều năm kinh nghiệm công tác hơn, nhiều mối quan hệ công việc hơn và cũng nhiều mối ưu tư hơn.


Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Việt Cường thay mặt Lãnh đạo Tổng cục Hải quan
cảm ơn thầy Trần Văn Dũng vì những đóng góp của thầy cho ngành Hải quan nói chung,
cho công tác đào tạo của Ngành nói riêng


Điều thầy mong mỏi trước khi nghỉ hưu, không phải là cho mình. Thầy mong thế hệ trẻ ở lại Trường hãy “bền tâm, vững chí”, khó khăn chỉ là tạm thời, tương lai tươi sang đang rất dài rộng phía trước. Thầy mong Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Trường Hải quan Việt Nam hãy làm nhiều điều hơn có thể dành cho thế hệ trẻ ở Trường, bởi họ mới chính là tương lai, là đảm bảo cho sự phát triển của Trường ở những bước tiếp theo. Thầy chia sẻ những thử thách mà thế hệ trẻ của Trường phải đối mặt và động viên họ “hãy cố lên”.


"Cảm ơn những người đồng nghiệp của tôi, những người như gia đình thứ hai của tôi"

Thay vì để mọi người tri ân mình, thầy “cảm ơn những người đồng nghiệp của tôi”, những người đã bên tôi hơn một thập kỷ, như một gia đình thứ hai của tôi”. Lễ chia tay bình dị, có nước mắt đã rơi, có nhiều hơn là những nụ cười, bởi tuy thầy nghỉ chế độ, nhưng nhiệt tình nghề nghiệp vẫn luôn còn, và tình đồng nghiệp thì luôn bền chặt.

34 năm cho Nghề và 13 năm cống hiến cho Trường

Năm 1985, thầy Trần Văn Dũng bắt đầu làm việc cho Tổng cục Hải quan ở Cục Giám sát quản lý và có 20 năm cống hiến cho đơn vị này. Những kinh nghiệm quý báu tích lũy từ một trong các đơn vị nghiệp vụ quan trọng nhất của Ngành đã giúp thầy “dấn thân” và trở thành một lãnh đạo đầu tàu, tiên phong của Trường Hải quan Việt Nam những ngày đầu mới thành lập (năm 2006). Trải qua 13 năm gắn bó với nghề dạy học, “bỏ qua” nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn, ở các đơn vị khác, nhưng như thầy lý giải: “Có lẽ tôi thích những gì bình lặng. Hỏi có nuối tiếc không, chắc là có. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn Trường”."Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn Trường"

Trong hơn một thập kỷ công tác tại Trường, thầy đã luân phiên phụ trách hầu hết các đơn vị của Trường, từ Khoa Nghiệp vụ (tiền thân là Khoa Thông quan), Phòng Đào tạo và Quản lý học viên, Khoa Kiến thức tổng hợp (tiền thân là Khoa Kiến thức tổng hợp và ngoại ngữ). Và Khoa nào, với sự phụ trách của thầy, đều đạt được những kết quả công tác nổi bật. Thầy cũng có con mắt “xanh” trong việc lựa chọn và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm. Các vị trí được thầy lựa chọn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

“Cứ mở lòng đi, rồi sẽ có”

Có rất nhiều hoa và quà được gửi tặng đến thầy ngày chia tay. Rất nhiều bức ảnh được chụp. Rất nhiều khoảnh khắc được lưu lại. Nhưng như thầy chiêm nghiệm: “Đừng giữ lại cái gì riêng cho mình. Cứ mở lòng đi, rồi sẽ có”.

Và, thầy đã có, sự tôn trọng của những người đồng nghiệp, sự tin tưởng của thế hệ trẻ, sự biết ơn của một tập thể đối với một con người luôn sẵn sàng đứng “đầu sóng ngọn gió”. Ít ai có thể như thầy, đến gần những ngày cuối cùng, vẫn cần mẫn đi làm, vẫn sát sao với công việc chung, vẫn bằng lòng có mặt ở những điểm nóng nhất của Trường để dấu ấn trong quá trình “đối mới, tự chủ” của Trường không thể không gọi tên thầy.

Một số hình ảnh đẹp tại buổi gặp gỡ:

 
Thầy Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam trân trọng những
cống hiến của thầy Trần Văn Dũng cho Nhà trường trong 13 năm qua (2006 - 2019)


 
Thầy Phạm Duy Luyến - Trưởng Khoa Nghiệp vụ xúc động tặng hoa thầy Trần Văn Dũng

 
Tập thể Khoa Kiến thức tổng hợp chụp ảnh kỷ niệm cùng thầy Trần Văn Dũng

 
Cái ôm nồng thắm giữa thầy Phan Công Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam -
Chủ tịch Công đoàn Trường và thầy Trần Văn Dũng


 
Thầy Bùi Kiên Điện - Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý học viên biết ơn vì những gì
thầy Trần Văn Dũng đã làm cho Trường


 
Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Lụa tặng quà kỷ niệm thầy Trần Văn Dũng

 
Ban Lãnh đạo Trường từ năm 2006 đến nay
 
 
Ban Lãnh đạo Trường Hải quan Việt Nam hiện tại (ngày 31/5/2019)

 
Thầy Trần Văn Dũng và cô Vũ Hồng Vân chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau

Ông Hoàng Việt Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thay mặt Lãnh đạo Tổng cục chủ trì buổi gặp mặt, chia tay thầy Trần Văn Dũng và tặng thầy hoa, quà kỷ niệm. Phó Tổng cục trưởng ghi nhận các ý kiến chia sẻ của thầy, khẳng định Tổng cục Hải quan sẽ đồng hành với Trường một cách chặt chẽ hơn nữa, để sớm đưa Trường trở thành một trong những trung tâm đào tạo Hải quan vùng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông Hoàng Việt Cường kính chúc thầy Trần Văn Dũng và gia đình sức khỏe, luôn sẵn sàng cộng tác cùng Trường.

Thầy Đào Ngọc Oánh - Nguyên Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam chúc mừng thầy Trần Văn Dũng, và hy vọng Lãnh đạo Nhà trường qua các thế hệ, dù đương chức hay đã nghỉ hưu sẽ luôn kề vai sát cánh cùng nhau để làm tất cả những gì có thể giúp Trường phát triển hơn nữa.

Cuối buổi gặp gỡ, các Khoa, Phòng tặng hoa, quà cho thầy Trần Văn Dũng và chụp ảnh lưu niệm cùng thầy.


 (Bài: Khánh Yên - Khoa KTTH
Ảnh: Tiến Dũng)