Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

Hỏi :

Chúng tôi là doanh nghiệp Đài Loan mở tại Hưng Yên. Công ty tôi bán hàng cho công ty trong nước (Việt Nam) nhưng được chỉ định giao hàng tại nước ngoài. Như vậy, chúng tôi có làm được tờ khai hải quan xuất khẩu theo loại hình E62 và có được thanh khoản hoàn thuế hay không?

Trả lời :

Đây là trường hợp công ty bán hàng cho doanh nghiệp trong nước nên công ty không phải mở tờ khai xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng của công ty xuất khẩu ra nước ngoài thì doanh nghiệp này phải mở tờ khai.

Hỏi :

Doanh nghiệp sử dụng cân điện tử để cân hàng hóa luôn được kiểm định định kỳ, nhưng khi hàng thanh lý tại sân bay thì số kg thực tế cân tại doanh nghiệp và số kg cân tại sân bay bị chênh lệch rất lớn. Vui lòng hướng dẫn doanh nghiệp hướng giải quyết để sau này không bị lệch kg và sửa khai bổ sung.

Trả lời :

Đề nghị Công ty kiểm tra lại cân hàng hóa của Công ty. Trường hợp có sự chênh lệch về trọng lượng hàng hóa, đề nghị Công ty thực hiện khai báo bổ sung theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Tập huấn nội dung về chính sách và thủ tục hải quan mới cho cộng đồng doanh nghiệp

Cập nhật : 24/06/2018
Lượt xem: 153
Trong hai ngày 21 và 22/6/2018 vừa qua, Trường Hải quan Việt Nam đã tổ chức thành công khóa Tập huấn các nội dung về thủ tục và chính sách hải quan mới cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực miền Bắc tại 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Đến dự lễ khai mạc và bế mạc Tập huấn có đồng chí Vũ Việt Đức và đồng chí Vũ Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam. 

Việc phổ biến chính sách mới về hải quan là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ngành Hải quan đặt ra. Với quan điểm, cộng đồng doanh nghiệp hiểu tốt chính sách pháp luật thì sẽ thực hiện tốt chính sách đó từ đó giảm được vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Thực hiện chức năng là đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm đào tạo, tập huấn cho cộng đồng doanh nghiệp, Trường Hải quan Việt Nam đã lên kế hoạch tập huấn các chính sách mới cho doanh nghiệp ngay sau khi các chính sách này được ban hành.
 
Trước đó, Tổng cục Hải quan đã chủ trì tổ chức 03 hội doanh nghiệp về các nội dung chính sách và thủ tục hải quan mới cho doanh nghiệp tại 03 miền Bắc, Trung, Nam. Tuy nhiên đợt tập huấn lần này vẫn thu hút hơn 100 đại diện các doanh nghiệp ở khu vực phía Bắc từ Thành phố Đà Nẵng trở ra tham gia. Giảng viên tham gia tập huấn cho doanhg nghiệp là những chuyên gia trong các lĩnh vực gia công, sản xuất xuất khẩu, xuất xứ hàng hóa và thuế của Cục Giám sát quản lý hải quan, Cục Thuế Xuất nhập khẩu và các giảng viên là cán bộ lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm của Trường Hải quan Việt Nam. 

Khóa tập huấn tập trung giới thiệu nội dung của Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Thông tư số 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Đặc biệt là khóa Tập huấn đã dành nhiều thời gian để giải đáp các vấn đề vướng mắc của cộng động doanh nghiệp liên quan đến nội dung về thủ tục hải quan, quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong bối cảnh có nhiều nội dung về chính sách và thủ tục hải quan mới được sửa đổi và ban hành, các doanh nghiệp không thể tránh khỏi những khó khăn vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan vì vậy có rất nhiều câu hỏi được đặt ra và được các giảng viên giải đáp một cách thỏa đáng. Đây cũng là cơ hội tốt phía hải quan lắng nghe các ý kiến phản hổi từ phía các doanh nghiệp, từ đó kịp thời báo cáo lãnh đạo Tổng cục Hải quan để có những điều chỉnh kịp thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.  

Kết thúc 02 ngày tập huấn, các đại điện doanh nghiệp tham gia đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành Khóa tập huấn về nội dung chính sách và thủ tục Hải quan mới do Trường Hải quan Việt Nam cấp. Đợt Tập huấn thứ thứ hai, Trường Hải quan dự định tổ chức vào ngày 19 và 20/7/2018 dành cho cộng đồng doanh nghiệp khu vực miền Nam từ Quảng Nam trở vào tại Thành phố Hồ Chí Minh./.
(Hằng Nguyễn - BBT)
Một số hình ảnh trong buổi tập huấn./.