Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

Hỏi :

Chúng tôi là doanh nghiệp Đài Loan mở tại Hưng Yên. Công ty tôi bán hàng cho công ty trong nước (Việt Nam) nhưng được chỉ định giao hàng tại nước ngoài. Như vậy, chúng tôi có làm được tờ khai hải quan xuất khẩu theo loại hình E62 và có được thanh khoản hoàn thuế hay không?

Trả lời :

Đây là trường hợp công ty bán hàng cho doanh nghiệp trong nước nên công ty không phải mở tờ khai xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng của công ty xuất khẩu ra nước ngoài thì doanh nghiệp này phải mở tờ khai.

Hỏi :

Doanh nghiệp sử dụng cân điện tử để cân hàng hóa luôn được kiểm định định kỳ, nhưng khi hàng thanh lý tại sân bay thì số kg thực tế cân tại doanh nghiệp và số kg cân tại sân bay bị chênh lệch rất lớn. Vui lòng hướng dẫn doanh nghiệp hướng giải quyết để sau này không bị lệch kg và sửa khai bổ sung.

Trả lời :

Đề nghị Công ty kiểm tra lại cân hàng hóa của Công ty. Trường hợp có sự chênh lệch về trọng lượng hàng hóa, đề nghị Công ty thực hiện khai báo bổ sung theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Tăng thời lượng thực tế cho học viên

Cập nhật : 21/04/2016
Lượt xem: 682
(BBT) - Nhận thức tầm quan trọng của việc đi thực tế đối với quá trình học tập của học viên, mới đây, Trường Hải quan Việt Nam đã kiến nghị với Tổng cục Hải quan được tăng thời lượng và địa điểm khảo sát, thực tế.

Theo tin từ Phòng Đào tạo và Quản lý học viên, nhằm bổ sung kiến thức thực tế và giáo dục truyền thống của Ngành cho học viên, Trường đề xuất Lãnh đạo Tổng cục cho phép học viên các khóa học bồi dưỡng ngạch và tuyển mới được đi thực tế 01 buổi tại Bảo tàng hải quan (Văn phòng Tổng cục), Trung tâm dữ liệu (Cục CNTT&TKHQ), Phòng Giám sát hải quan trực tuyến (Cục ĐTCBL).

Sở dĩ có chủ trương trên bởi trong nội dung chương trình học của các khóa học có các chuyên đề về xây dựng lực lượng, cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, công nghệ thông tin... Sau khi học lý thuyết, nếu học viên được đi thực tế tại các đơn vị mà công việc liên quan đến nội dung các chuyên đề trên thì tính hiệu quả của hoạt động đào tạo sẽ được nâng cao đồng thời tạo hứng thú học tập cho học viên.Lớp KTVC Khóa 9 đi thực tế tại cửa khẩu Kim Thành - Cục HQ tỉnh Lào Cai
(Ảnh: Trần Thị Hồng Hường)


Không chỉ với khóa bồi dưỡng ngạch công chức hải quan hay khóa nghiệp vụ hải quan dành cho công chức tuyển mới, tại các lớp chuyên sâu, học viên đều kiến nghị được tăng thời lượng thực tế, gắn chặt hoạt động học đi đôi với hành.

Xét về mặt phương pháp luận, đi thực tế cũng là một hình thức tổ chức hoạt động dạy và học.

Đứng trên quan điểm gắn lý luận với thực tiễn giảng dạy thì các buổi đi thực tế chính là cơ hội để học viên soi chiếu, kiểm nghiệm các kiến thức trong sách vở với thực tế phong phú, sinh động.


Đi thực tế không chỉ mang lại cơ hội học tập, mở mang kiến thức cho các học viên.
Đó còn là cơ hội để các thành viên gắn kết, hiểu biết nhau nhiều hơn
(Ảnh: Trần Thị Hồng Hường)

Trên phương diện tổ chức lớp thì hoạt động thực tế còn là một cơ hội để gắn kết cá nhân, tạo cơ hội cho mọi người hiểu nhau và gần gũi với nhau hơn.

Tuy nhiên, các hoạt động thực tế cần được thiết kế và bố trí một cách khoa học, phù hợp, đúng mục tiêu, mục đích và đối tượng. Nội dung thực tế cần được kiểm soát chặt chẽ. Cần bố trí cán bộ, giảng viên có kỹ năng và kinh nghiệm quản lý lớp, quản lý đoàn.

Hiện nay, Trường đang có một đoàn học viên đi thực tế tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

(THQVN)