Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Người giảng viên và những bươc chân không ngừng nghỉ

Cập nhật : 12/11/2015
Lượt xem: 2338

(BBT) – Về Trường Hải quan Việt Nam công tác từ tháng 6 năm 2013, trong hơn 2 năm góp sức cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng công chức của Trường, thầy Trần Thoang đã trở thành một cái tên quen thuộc và được yêu thích bởi học viên các lớp nghiệp vụ tuyển mới, lớp thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Hải quan cũng như với cộng đồng doanh nghiệp qua các khóa đào tạo về logistics, VNACCS for CEO…

Giảng viên “đa-zi-năng”

Sau nhiều năm công tác tại các đơn vị trong ngành Hải quan cũng như tại các đơn vị ngoài ngành Hải quan (Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp…), thầy Trần Thoang chuyển công tác về Trường Hải quan Việt Nam với mong muốn đem những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy sau gần 30 năm công tác truyền lại cho các thế hệ cán bộ, công chức trong ngành Hải quan, góp phần xây dựng lực lượng Hải quan hiện đại, chuyên nghiệp.Thầy Trần Thoang làm việc với Cục tạo thuận lợi thương mại Malaysia
trong khuôn khổ Dự án ARISE (tháng 1 năm 2014)
(Ảnh do tác giả cung cấp)


Là hội viên, thành viên của nhiều Hiệp hội ngành nghề uy tín như Hiệp hội Logistics quốc tế, Hiệp hội Hàng hải… và có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Hải quan, thầy Trần Thoang tham gia giảng dạy các chương trình về logistics, hiện đại hóa Hải quan, các kỹ năng nghiệp vụ Hải quan… không chỉ cho cán bộ, công chức trong ngành mà còn cho các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam, nhằm giúp cơ quan Hải quan Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp thấu hiểu nhau hơn, tạo thuận lợi cho công tác Hải quan nhưng đồng thời vẫn đảm bảo an ninh quốc gia.Thầy Trần Thoang tại khóa đào tạo của WCO dành cho
cán bộ Hải quan cao cấp tổ chức tại Hàn Quốc tháng 5 năm 2015
(Ảnh do tác giả cung cấp)


Ngoài việc là thành viên của nhiều Hiệp hội ngành nghề uy tín, thầy còn tham gia vào nhiều dự án Hiện đại hóa ngành Hải quan như Dự án Hỗ trợ hội nhập ASEAN từ EU (Dự án ARISE) và vinh dự là cán bộ Hải quan duy nhất được EU lựa chọn đại diện cho Hải quan Việt Nam tham gia hỗ trợ thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi thương mại và tự do hóa khu vực.


Thầy Trần Thoang thăm xã giao và báo cáo kết quả làm việc với
Hải quan Malaysia cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Malaysia
(Ảnh do tác giả cung cấp)


Tận tụy truyền kiến thức

Là một giảng viên với rất nhiều trải nghiệm, thầy đặc biệt áp dụng những phương pháp giảng dạy hiện đại của nước ngoài trong các giờ học. Trong những giờ học của thầy, lớp học sẽ không học theo kiểu truyền thống với việc giảng viên đọc và học viên cặm cụi ghi chép, mà sẽ được bố trí quây thành vòng tròn và có những buổi dành riêng cho thảo luận. Sau khi đã nắm vững lý thuyết trong bài giảng, học viên sẽ được thầy Trần Thoang chia thành những nhóm nhỏ, và tự làm việc cùng nhau. Thầy giữ vai trò người quan sát, điều phối nhịp làm việc giữa các nhóm.Không khí sôi nổi trong một giờ học
(Ảnh: Trần Thoang)Mỗi buổi thảo luận sẽ bàn về một chủ đề mà học viên đã được yêu cầu nghiên cứu trước đó. Điểm đặc biệt là cả lớp được phát một quả bóng nhỏ. Chỉ người đang cầm quả bóng mới được nói, nói xong thì chuyền cho người tiếp theo đang giơ tay để phản biện hoặc bổ sung quan điểm. Mỗi học viên phải phát biểu ít nhất 3 lượt trong buổi thảo luận đó mới được cho điểm. Tại lớp học của thầy, tất cả mọi người đều tự do nêu quan điểm.

Và tậm tâm thắp lửa đam mê

Một thực tế không thể phủ nhận, có không ít học viên các khóa học tiếng Anh chuyên ngành Hải quan đi học vì bị “buộc” phải đi. Nhưng tâm lý gượng ép, bắt buộc ấy khi tới lớp học của thầy Trần Thoang đã nhanh chóng chuyển thành niềm hứng khởi, thích thú bởi thầy đã không mệt mỏi thắp lửa đam mê, nỗ lực truyền nó cho từng người học và tạo thành phản ứng dây chuyền.

Thứ nhất, thầy dụng tâm xây dựng hoặc sưu tầm các video, clip hoặc tài liệu tiếng Anh hấp dẫn, trình chiếu cho học viên vừa xem vừa “relax” trong các giờ học. Kiểu “vừa học vừa chơi” này giúp không khí lớp học trở nên sôi nổi, học viên có không gian chia sẻ suy nghĩ và cởi mở hơn.

Thứ hai, thầy tìm các “chiêu thức” đơn giản nhất, tác động và khơi gợi niềm tự hào, trách nhiệm của người cán bộ công chức Hải quan đối với công việc, giúp học viên xác định tiếng Anh chuyên ngành là công cụ cực kỳ hữu ích trong nghiệp vụ. Chỉ cần các học viên cảm thấy thích thú với việc học tiếng Anh chuyên ngành, ý thức được vai trò của môn học và cảm thấy rằng học là vì chính bản thân, công việc và niềm tự hào là cán bộ, công chức Hải quan, thì việc học sẽ không còn nặng nề nữa.Học như thế này ao mà chả ham
(Ảnh tư liệu website)


Thứ ba, thầy không “giấu nghề”. Với kinh nghiệm làm việc phong phú và vốn hiểu biết sâu rộng, thầy Thoang thường chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế quý báu cho học viên, giúp cho bài giảng của thầy rất sống động và mang tính thực tiễn cao.

Học viên Uông Việt Trung - hiện đang công tác tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh - là học viên đã từng tham gia khóa học tiếng Anh chuyên ngành Hải quan chia sẻ: “Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là thầy Trần Thoang. Trước hết, thầy là người rất gần gũi, nhiệt tình và vui tính. Những tiết học của thầy chưa bao giờ nhàm chán, vì thầy luôn biết cách tạo không khí vui vẻ, thoải mái trong lớp học. Bên cạnh đó, thầy còn chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công việc, giúp học viên có được cái nhìn thực tế. Chính cách giảng dạy sống động và mang tính thực tiễn cao giúp thầy được các học viên yêu quý. Thầy không chỉ làm đơn giản hóa nội dung bài giảng phức tạp, khó hiểu, mà còn trình bày rất khoa học. Tôi tin rằng cách truyền đạt của thầy sẽ giúp các học viên cảm thấy dễ hiểu và vì hiểu, nên dễ nhớ.”

Tuổi đời không còn trẻ, nhưng năng lượng làm việc của thầy Trần Thoang phải khiến nhiều giảng viên trẻ của Nhà trường “ngả mũ”. Thầy đi nhiều, tham gia tất cả những hoạt động cần mình. Không chỉ thế, thầy còn tự đề xuất, xây dựng những chương trình hợp tác quốc tế với Hải quan Úc, Hải quan Hàn quốc. Mong muốn của thầy Trần Thoang rất giản dị. Đó là chừng nào còn làm việc, chừng ấy còn cống hiến không ngừng.

(Vũ Thu Huyền – Khoa KTTH&NN)