Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

Người giảng viên và những bươc chân không ngừng nghỉ

Cập nhật : 12/11/2015
Lượt xem: 2058

(BBT) – Về Trường Hải quan Việt Nam công tác từ tháng 6 năm 2013, trong hơn 2 năm góp sức cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng công chức của Trường, thầy Trần Thoang đã trở thành một cái tên quen thuộc và được yêu thích bởi học viên các lớp nghiệp vụ tuyển mới, lớp thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Hải quan cũng như với cộng đồng doanh nghiệp qua các khóa đào tạo về logistics, VNACCS for CEO…

Giảng viên “đa-zi-năng”

Sau nhiều năm công tác tại các đơn vị trong ngành Hải quan cũng như tại các đơn vị ngoài ngành Hải quan (Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp…), thầy Trần Thoang chuyển công tác về Trường Hải quan Việt Nam với mong muốn đem những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy sau gần 30 năm công tác truyền lại cho các thế hệ cán bộ, công chức trong ngành Hải quan, góp phần xây dựng lực lượng Hải quan hiện đại, chuyên nghiệp.Thầy Trần Thoang làm việc với Cục tạo thuận lợi thương mại Malaysia
trong khuôn khổ Dự án ARISE (tháng 1 năm 2014)
(Ảnh do tác giả cung cấp)


Là hội viên, thành viên của nhiều Hiệp hội ngành nghề uy tín như Hiệp hội Logistics quốc tế, Hiệp hội Hàng hải… và có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Hải quan, thầy Trần Thoang tham gia giảng dạy các chương trình về logistics, hiện đại hóa Hải quan, các kỹ năng nghiệp vụ Hải quan… không chỉ cho cán bộ, công chức trong ngành mà còn cho các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam, nhằm giúp cơ quan Hải quan Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp thấu hiểu nhau hơn, tạo thuận lợi cho công tác Hải quan nhưng đồng thời vẫn đảm bảo an ninh quốc gia.Thầy Trần Thoang tại khóa đào tạo của WCO dành cho
cán bộ Hải quan cao cấp tổ chức tại Hàn Quốc tháng 5 năm 2015
(Ảnh do tác giả cung cấp)


Ngoài việc là thành viên của nhiều Hiệp hội ngành nghề uy tín, thầy còn tham gia vào nhiều dự án Hiện đại hóa ngành Hải quan như Dự án Hỗ trợ hội nhập ASEAN từ EU (Dự án ARISE) và vinh dự là cán bộ Hải quan duy nhất được EU lựa chọn đại diện cho Hải quan Việt Nam tham gia hỗ trợ thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi thương mại và tự do hóa khu vực.


Thầy Trần Thoang thăm xã giao và báo cáo kết quả làm việc với
Hải quan Malaysia cho Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Malaysia
(Ảnh do tác giả cung cấp)


Tận tụy truyền kiến thức

Là một giảng viên với rất nhiều trải nghiệm, thầy đặc biệt áp dụng những phương pháp giảng dạy hiện đại của nước ngoài trong các giờ học. Trong những giờ học của thầy, lớp học sẽ không học theo kiểu truyền thống với việc giảng viên đọc và học viên cặm cụi ghi chép, mà sẽ được bố trí quây thành vòng tròn và có những buổi dành riêng cho thảo luận. Sau khi đã nắm vững lý thuyết trong bài giảng, học viên sẽ được thầy Trần Thoang chia thành những nhóm nhỏ, và tự làm việc cùng nhau. Thầy giữ vai trò người quan sát, điều phối nhịp làm việc giữa các nhóm.Không khí sôi nổi trong một giờ học
(Ảnh: Trần Thoang)Mỗi buổi thảo luận sẽ bàn về một chủ đề mà học viên đã được yêu cầu nghiên cứu trước đó. Điểm đặc biệt là cả lớp được phát một quả bóng nhỏ. Chỉ người đang cầm quả bóng mới được nói, nói xong thì chuyền cho người tiếp theo đang giơ tay để phản biện hoặc bổ sung quan điểm. Mỗi học viên phải phát biểu ít nhất 3 lượt trong buổi thảo luận đó mới được cho điểm. Tại lớp học của thầy, tất cả mọi người đều tự do nêu quan điểm.

Và tậm tâm thắp lửa đam mê

Một thực tế không thể phủ nhận, có không ít học viên các khóa học tiếng Anh chuyên ngành Hải quan đi học vì bị “buộc” phải đi. Nhưng tâm lý gượng ép, bắt buộc ấy khi tới lớp học của thầy Trần Thoang đã nhanh chóng chuyển thành niềm hứng khởi, thích thú bởi thầy đã không mệt mỏi thắp lửa đam mê, nỗ lực truyền nó cho từng người học và tạo thành phản ứng dây chuyền.

Thứ nhất, thầy dụng tâm xây dựng hoặc sưu tầm các video, clip hoặc tài liệu tiếng Anh hấp dẫn, trình chiếu cho học viên vừa xem vừa “relax” trong các giờ học. Kiểu “vừa học vừa chơi” này giúp không khí lớp học trở nên sôi nổi, học viên có không gian chia sẻ suy nghĩ và cởi mở hơn.

Thứ hai, thầy tìm các “chiêu thức” đơn giản nhất, tác động và khơi gợi niềm tự hào, trách nhiệm của người cán bộ công chức Hải quan đối với công việc, giúp học viên xác định tiếng Anh chuyên ngành là công cụ cực kỳ hữu ích trong nghiệp vụ. Chỉ cần các học viên cảm thấy thích thú với việc học tiếng Anh chuyên ngành, ý thức được vai trò của môn học và cảm thấy rằng học là vì chính bản thân, công việc và niềm tự hào là cán bộ, công chức Hải quan, thì việc học sẽ không còn nặng nề nữa.Học như thế này ao mà chả ham
(Ảnh tư liệu website)


Thứ ba, thầy không “giấu nghề”. Với kinh nghiệm làm việc phong phú và vốn hiểu biết sâu rộng, thầy Thoang thường chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế quý báu cho học viên, giúp cho bài giảng của thầy rất sống động và mang tính thực tiễn cao.

Học viên Uông Việt Trung - hiện đang công tác tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh - là học viên đã từng tham gia khóa học tiếng Anh chuyên ngành Hải quan chia sẻ: “Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là thầy Trần Thoang. Trước hết, thầy là người rất gần gũi, nhiệt tình và vui tính. Những tiết học của thầy chưa bao giờ nhàm chán, vì thầy luôn biết cách tạo không khí vui vẻ, thoải mái trong lớp học. Bên cạnh đó, thầy còn chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công việc, giúp học viên có được cái nhìn thực tế. Chính cách giảng dạy sống động và mang tính thực tiễn cao giúp thầy được các học viên yêu quý. Thầy không chỉ làm đơn giản hóa nội dung bài giảng phức tạp, khó hiểu, mà còn trình bày rất khoa học. Tôi tin rằng cách truyền đạt của thầy sẽ giúp các học viên cảm thấy dễ hiểu và vì hiểu, nên dễ nhớ.”

Tuổi đời không còn trẻ, nhưng năng lượng làm việc của thầy Trần Thoang phải khiến nhiều giảng viên trẻ của Nhà trường “ngả mũ”. Thầy đi nhiều, tham gia tất cả những hoạt động cần mình. Không chỉ thế, thầy còn tự đề xuất, xây dựng những chương trình hợp tác quốc tế với Hải quan Úc, Hải quan Hàn quốc. Mong muốn của thầy Trần Thoang rất giản dị. Đó là chừng nào còn làm việc, chừng ấy còn cống hiến không ngừng.

(Vũ Thu Huyền – Khoa KTTH&NN)