Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nam Ninh: “Hy vọng với kiến thức và kỹ năng lớp học đem đến, năng lực của đội ngũ công chức Hải quan Hà Nam Ninh ngày càng được nâng cao hơn nữa”

Cập nhật : 07/08/2019
Lượt xem: 126


(BBT) – Sáng nay, ngày 06/08/2019, tại TP. Ninh Bình, Trường Hải quan Việt Nam phối hợp cùng Cục Hải quan Hà Nam Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ “Kỹ năng kiểm tra báo cáo quyết toán loại hình sản xuất xuất khẩu và gia công” cho 30 học viên đến từ các Chi cục Hải quan: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Với hơn 80% doanh nghiệp làm thủ tục hải quan hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xuất khẩu và gia công, khóa học được kỳ vọng sẽ mang đến cho học viên những kinh nghiệm cần thiết để áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công việc. Tại Lễ khai giảng, đồng chí Hà Trung Thành - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh xác định: “Tại lớp bồi dưỡng này, các học viên sẽ được các giảng viên có kinh nghiệm thực tiễn trao đổi các kỹ năng trong lĩnh vực kiểm tra báo cáo quyết toán loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu của cơ quan hải quan tại trụ sở doanh nghiệp cũng như các kỹ năng phân tích dữ liệu loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, khu chế xuất phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan. Bên cạnh đó, lớp học cũng là dịp để các học viên học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cũng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan”. Lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nam Ninh yêu cầu các học viên đi học đầy đủ, đúng giờ, tập trung theo dõi lắng nghe, ghi chép nội dung trình bày của các giảng viên, tích cực trao đổi, thảo luận đối với tinh thần thực sự cầu thị, nắm bắt các vấn đề thật chắc, thật kỹ để sau khi lớp học kết thúc, mỗi học viên có thể áp dụng ngay những kiến thức, hiểu biết đã được trao đổi, truyền đạt vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm đưa vai trò, vị thế và chất lượng đào tạo của Cục Hải quan Hà Nam Ninh ngày càng hoàn thiện và nâng cao hơn nữa trong thời gian tới. Cô Vũ Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam kỳ vọng khóa học với các giảng viên đã được Nhà trường lựa chọn kỹ càng từ nguồn giảng viên kiêm chức chất lượng của Ngành sẽ đáp ứng được mong muốn của học viên cũng như Lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nam Ninh về kỹ năng và kiến thức. Số lượng học viên tham dự lớp học chiếm khoảng 1/3 quân số toàn Cục, không chỉ có các công chức mà còn có rất nhiều lãnh đạo từ cấp Đội đến cấp Chi cục. Điều này thể hiện tầm quan trọng của khóa học đối với công tác nghiệp vụ của Cục Hải quan Hà Nam Ninh. Đáp ứng sự mong đợi của học viên, ngay từ tiết giảng đầu tiên, giảng viên Nguyễn Mạnh Vũ - Phó Trưởng phòng Giám sát quản lý Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã đưa ra một loạt vấn đề thời sự hiện nay để trao đổi tại lớp học, như phân biệt phế liệu và phế thải, lựa chọn đối tượng kiểm tra báo cáo quyết toán, xuất xứ hàng hóa khác gì dán nhãn xuất xứ, thế nào là “made in Việt Nam” (vụ việc công ty Asanzo), cần tập trung vào những nội dung gì khi kiểm tra báo cáo quyết toán của doanh nghiệp. xác định hàng tồn kho và kiểm tra định mức? Điểm nhấn của buổi học nằm ở các trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc và được đánh giá là “rất chuyên sâu” giữa học viên và giảng viên về các vướng mắc trên thực tế. Giảng viên Nguyễn Mạnh Vũ trao đổi cùng học viên các vấn đề liên quan đến vụ AsanzoNgày 7, 8/8/2019, giảng viên Vương Tuấn Nam - Phó Trưởng Phòng Công nghệ thông tin Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sẽ hướng dẫn các học viên cách áp dụng phần mềm để phân tích dữ liệu. Giảng viên Vương Tuấn Nam là chuyên gia đào tạo của Tổ chức Hải quan thế giới, không chỉ tham gia giảng dạy trong nước mà còn ở cả nước ngoài, thường ghi dấu ấn với học viên ở lượng kiến thức “khổng lồ” và tinh thần giảng dạy “giàu năng lượng”. Trước khi khóa học diễn ra, giảng viên Vương Tuấn Nam đã chuẩn bị rất kỹ về giáo án, giáo cụ (lớp học phải có bảng trắng để giảng viên viết, vẽ, phân tích dữ liệu; học viên phải mang theo máy tính xách tay để cài đặt và thực hành ngay tại chỗ phần mềm; nghiên cứu trước bài giảng của giảng viên Nguyễn Mạnh Vũ để “dạy nối” cho hệ thống và liền mạch). 


Các học viên thể hiện sự tập trung với nội dung bài họcThái độ làm việc chuyên nghiệp và nỗ lực chuyển tải nhiều nhất các kỹ năng, kiến thức trong khung thời gian hạn hẹp của các giảng viên hy vọng sẽ mang đến cho học viên Cục Hải quan Hà Nam Ninh những thu nhận và đúc rút hữu ích. 


(Bài và ảnh: Khoa KTTH)