Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng đột xuất trong ngành Hải quan

Cập nhật : 12/05/2019
Lượt xem: 86
(BBT) - Việc khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong ngành Hải quan đã bảo đảm tính thống nhất; hình thức khen thưởng, mức tiền thưởng cho tập thể, cá nhân cơ bản phù hợp chiến công, thành tích đã đạt được; tạo khí thế thi đua, động viên khích lệ công chức trong từng đơn vị nói riêng và trong ngành Hải quan nói chung; tuy nhiên, vẫn cần nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đột xuất của Ngành.

Công tác khen thưởng đột xuất vẫn còn một số tồn tại

Một thực tế là, công tác xem xét, đề nghị khen thưởng của một số đơn vị trong Ngành còn chậm trễ, chưa kịp thời làm giảm đi ý nghĩa của các chiến công được lập, không thể hiện đúng sự ghi nhận của Ngành với các thành tích xuất sắc đó.

Đối với tập thể, cá nhân được đơn vị đề nghị khen thưởng: báo cáo thành tích còn sơ sài, chung chung, chưa mô tả làm nổi bật chiến công, thành tích của tập thể, cá nhân mình gắn với nhiệm vụ, trách nhiệm được phân công trong từng vụ việc, báo cáo chưa đúng mẫu quy định, dẫn đến phải báo cáo bổ sung hoặc làm lại nhiều lần,...
 
Đối với một số đơn vị khi xem xét, đề nghị khen thưởng còn cộng dồn thành tích của nhiều vụ việc tại nhiều thời điểm để đề nghị khen thưởng hoặc một vụ việc chưa thật sự nổi bật, nhưng đề nghị khen thưởng với số lượng tập thể, cá nhân còn quá nhiều, mang tính dàn trải, cào bằng; chiến công, thành tích đạt được chưa tương xứng với tiêu chuẩn hình thức khen thưởng, mức tiền thưởng quy định. Có vụ việc đề nghị khen thưởng không đúng tuyến, đề nghị khen thưởng cho cả lực lượng chức năng chủ trì ngoài Ngành. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi chưa đúng địa chỉ hoặc còn thiếu các tài liệu liên quan đến vụ việc để làm căn cứ xem xét, đề nghị khen thưởng,...

Các giải pháp khắc phục

Quán triêt, nắm vững các nội dung quy định sau: Quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng khen thưởng đột xuất, thưởng tiền hỗ trợ theo quy định của Tổng cục Hải quan; quy định về nguyên tắc khen thưởng đột xuất và thưởng tiền hỗ trợ theo quy định của Tổng cục Hải quan; quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng đột xuất theo quy định của Tổng cục Hải quan; tiêu chuẩn, mức tiền thưởng hỗ trợ cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực hải quan theo quy định của Tổng cục Hải quan.

Xem xét, đề nghị và thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất (hình thức khen thưởng và mức tiền thưởng hỗ trợ) cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm thuộc lĩnh vực hải quan.

Chỉ xem xét, đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân chủ trì hoặc phối hợp trực tiếp có thành tích đột xuất, xuất sắc trong kiểm tra, thanh tra, điều tra phát hiện, bắt giữ, thu số lượng lớn hàng cấm, có trị giá cao, tính chất nguy hiểm, diễn biến phức tạp, mất nhiều công sức, phạm vi rộng...; vụ việc đề nghị khen thưởng sau, thành tích phải xuất sắc hơn vụ việc khen thưởng trước đó hoặc vụ việc mới xuất hiện.

Không cộng dồn thành tích trong từng vụ việc tại từng thời điểm khác nhau hoặc vụ việc phát hiện đó thuộc chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đã được quy định cho đơn vị, cá nhân mình để đề nghị khen thưởng.

Việc xem xét, đề nghị khen thưởng gửi qua Vụ Tổ chức cán bộ cần chú ý:

Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân phải đúng Mẫu quy định, cụ thể, chi tiết để làm nổi bật thành tích của mình trong thực hiện nhiệm vụ đó.

Thủ tục thông quan Hội đồng thi đua khen thưởng được rút ngắn theo quy định tại Điều 55, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017.

Nâng cao trách nhiệm của công chức/Bộ phận tham mưu về công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị.

Để công tác thi đua khen thưởng đột xuất đúng người, đúng việc, đảm bảo kịp thời, có ý nghĩa động viên, tưởng thưởng xứng đáng của Ngành dành cho các chiến công xuất sắc, các đơn vị trong Ngành cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo trên của Tổng cục Hải quan.

(BBT)