Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Một góc trời Việt Nam trong tim Hải quan Lào

Cập nhật : 08/07/2019
Lượt xem: 94


(BBT) - Khóa học Nâng cao năng lực cho Hải quan Lào (được tổ chức vào tháng 6 năm 2019) như một cầu nối giúp củng cố và tăng cường thêm mối quan hệ giữa Hải quan hai nước. Không chỉ vậy, một tuần sống, học tập tại nơi cách xa thành thị, phố xá chật chội và những dịch vụ tốt nhất nhưng lại là quãng thời gian để học viên có những cảm nhận thực sự mới về một góc trời Việt Nam. Hy vọng những khóa học như thế này, trong những năm tiếp theo tiếp tục được tổ chức và đạt hiệu quả cao, để Việt Nam luôn trở thành “thương nhớ” của các bạn Hải quan Lào. 

Đến Việt Nam, điều đầu tiên gây ấn tượng với học viên Lào là khung cảnh quanh khu vực Trường Hải quan Việt Nam. Tọa lạc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng - vùng văn hóa châu thổ Bắc Bộ của Việt Nam, Trường Hải quan Việt Nam có những nét khác biệt rõ rệt so với một số trung tâm đào tạo ngành Hải quan của khu vực. Khu vực đồng bằng châu thổ được bù đắp phù sa màu mỡ của hệ thống sông Hồng, phong phú về số lượng loài thực vật, động vật, khí hậu và hệ sinh thái khu vực này rất khác so với Lào, quanh năm chịu ảnh hưởng bởi gió phơn Tây Nam khô rát. Tại nơi đây, con người dường như được gần gữi, hòa mình với thiên nhiên hơn. Đó là điều cuốn hút các học viên ngay khi đặt chân đến Trường Hải quan Việt Nam - một học viên Lào chia sẻ. Ngoài những hoạt động học tập chính khóa, Đoàn học viên Lào cũng được Nhà trường tổ chức một số hoạt động ngoại khóa như: thăm phố cổ Hà Nội, thăm Đền Đô và khu công nghiệp Tiên Sơn ở Bắc Ninh với những trải nghiệm mới về một vùng Đồng Bằng sông Hồng với nền văn hóa lâu đời của Việt Nam. “Hà Nội đẹp, lạ và thân” đó là những gì các học viên Lào cảm nhận về thủ đô của Việt Nam trong lần trở lại này. Đã từng học tập và sinh sống ở Hà Nội trong khoảng thời gian khá dài song một học viên Lào vẫn bị hấp dẫn bởi nét đẹp của sự pha trộn giữa quá khứ và hiện đại từ gánh hàng rong, những chiếc xe chở hoa khắp các nẻo đường, những hàng cây xanh mát, sự chật chội đến nghẹt thở của những con phố... Tất cả tạo nên một “Trái tim Việt Nam” rộn ràng mà bình yên đến lạ. Các bạn Hải quan Lào thăm Hồ Gươm - Hà NộiCác bạn Lào thưởng thức món "Bún chả Obama"Một vài học viên lần đầu tiên đến với Hà Nội không giấu được sự thích thú khi thưởng thức bia hơi vỉa hè tại phố Tạ Hiện trong không khí nhộn nhịp giữa khu phố cổ đông đúc. Đó được xem như một nét văn hóa rất riêng của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Những quán cóc, bia hơi vỉa hè vẫn luôn được coi là “cửa ngõ quốc tế” - nơi kết nối nhiều bạn bè bốn phương. Các món ăn đường phố của Hà Nội cũng là một dấu ấn khó phai đối với những cán bộ Hải quan Lào như: nộm hồ Gươm, phở cuốn Ngũ Xá, chân gà nướng Lý Văn Phúc và “Bún chả Obama”,… Khép lại một Hà Nội với những câu chuyện phiếm bên ly trà đá, đoàn học viên Hải quan Lào có những trải nghiệm mới ở mảnh đất Kinh bắc trù phú và đậm nét văn hóa của Việt Nam. Học viên được tìm hiểu một vài nét văn hóa và những vết tích của lịch sử về Đồng bằng sông Hồng tại tỉnh Bắc Ninh. Đến thăm quan di tích lịch sử Đền Đô, các học viên Lào thực sự choáng ngợp bởi kiến trúc đền, chùa và bề dày văn hóa của Việt Nam qua các câu chuyện lịch sử mà cán bộ di tích chia sẻ. Từ khung cảnh, kiến trúc đến quy tắc, nghi lễ đều thể hiện sự trang nghiêm trong tín ngưỡng của người dân bản địa. Qua những truyền thuyết và câu chuyện đời thường, đền Đô đã dần đi vào tiềm thức của người dân là nơi quy tụ linh thiêng của đất trời. Lào cũng là một đất nước Phật giáo, màu sắc tín ngưỡng khá giống với Việt Nam. Người dân Lào coi Thạc Luông - một ngôi chùa lớn ở Lào như trái tim của mỗi người. Họ coi Đạo Phật là căn gốc của đạo đức và nhân cách con người, là mục tiêu và lý tưởng sống của cá nhân. Vì vậy, khi đến thăm Đền Đô và tìm hiểu về tín ngưỡng ở Việt Nam, học viên Lào tỏ ra khá thân quen với đạo Phật song vẫn rất tò mò với đạo Mẫu - tín ngưỡng thờ Nữ thần, thờ Mẫu thần và Mẫu tam phủ, tứ phủ. Cũng trong chuyến đi thực tế tại Bắc Ninh, học viên còn được học tập thực tế tại Chi cục Hải quan khu công nghiệp Tiên Sơn - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh. Các viên được tham quan và nghe giới thiệu về quy trình nghiệp vụ thực hiện thủ tục hải quan trong khu công nghiệp. Chi cục Hải quan khu công nghiệp Tiên Sơn để lại trong các bạn Lào hình ảnh về một đơn vị bận rộn, nhưng hiếu khách và cởi mở, đặc biệt trong việc chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. 


Đoàn Hải quan Lào chụp ảnh lưu niệm tại Chi cục Hải quan KCN Tiên Sơn (Bắc Ninh)
Hải quan Lào tặng Lãnh đạo Chi cục Hải quan KCN Tiên Sơn món quà kỷ niệmKhóa học Nâng cao năng lực cho Hải quan Lào như một cầu nối, củng cố và tăng cường thêm mối quan hệ giữa Hải quan hai nước. Không chỉ vậy, một tuần sống, học tập tại nơi cách xa thành thị, phố xá chật chội và những dịch vụ tốt nhất nhưng lại là quãng thời gian để học viên có những cảm nhận thực sự mới về một góc trời Việt Nam. Hy vọng những khóa học như thế này, trong những năm tiếp theo tiếp tục được tổ chức và đạt hiệu quả cao, để Việt Nam luôn trở thành “thương nhớ” của các bạn Hải quan Lào. 

(Bài: Hồng Hường - Phòng ĐT&QLHV

Ảnh: Trang Thu – Đức Anh)