Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

LỚP NGHIỆP VỤ HẢI QUAN TỔNG HỢP VỚI DIỆN MẠO MỚI

Cập nhật : 12/08/2018
Lượt xem: 212
Theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, Trường Hải quan Việt Nam đã khai giảng lớp Nghiệp vụ Hải quan Tổng hợp vào ngày 30/7/2018. Sau gần 2 tuần học tập và rèn luyện, lớp học đã có những hoạt động và ấn tượng rõ ràng. Lớp Nghiệp vụ hải quan tổng hợp gồm 79 học viên đến từ các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan trên cả nước.

Trong những năm qua, ngoài việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan theo phân công của Tổng cục Hải quan. Trường Hải quan Việt Nam luôn nỗ lực nghiên cứu và đề xuất các phương án đổi mới các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp nhất với tình hình thực tiễn công tác nghiệp vụ hải quan trong nước và thế giới. Đầu năm 2018, Tổng cục Hải quan đã phê duyệt chương trình nghiệp vụ hải quan tổng hợp với thời lượng 100 ngày thực học bao gồm các chuyên đề nghiệp vụ hải quan và bổ sung nhiều kỹ năng mới cho học viên khi tham gia khóa học.

 Lớp Nghiệp vụ hải quan tổng hợp khóa 42 là lớp đầu tiên thí điểm chương trình này. Việc tổ chức lớp học được diễn ra song song với việc hoàn thiện biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy. Trong khi Nhà trường đang hoàn tất việc biên soạn các chuyên đề nghiệp vụ thuộc chương trình này, học viên được tham gia các chuyên đề về kỹ năng trước. Hiện nay, học viên đang tham gia chuyên đề kỹ năng về võ thuật. Kỹ năng này đã từng được triển khai trong một số chuyên đề của khóa tập huấn về điều tra chống buôn lậu, kiểm soát hải quan… giúp công chức có được một số kỹ năng tự vệ cần thiết khi đấu tranh với các hành vi vi phạm và chống đối người thi hành công vụ của các đối tượng gian lận thương mại. Tuy nhiên, thời lượng giảng dạy và nội dung thực hành còn hạn chế. 


(Ảnh: Lớp NVHQ tổng hợp K42 trong giờ học võ thuật tại sân Trường)

Với chương trình nghiệp vụ hải quan tổng hợp được đổi mới, các kỹ năng được chú trọng và nâng cao vai trò hơn bao giờ hết. Học viên được tham gia học các kỹ năng như: võ thuật, bơi lội… Các môn học này cũng là hoạt động giúp các học viên được trải nghiệm các giờ học ngoài giảng đường với nắng và gió, không có bảng phấn và không phải ngồi gò bó trên lớp, cũng không cần chuẩn bị bài tập. Tất cả học viên đều thực hiện các hoạt động giống nhau, không phân biệt giới tính, tuổi tác và chức vụ chỉ cần bước vào giờ học với tinh thần sảng khoái và hào hứng nhất.

 
(Ảnh: Giảng viên hướng dẫn, điều chỉnh động tác võ cho học viên)

Ngoài giờ học tập trung, các học viên có cơ hội giao lưu, chia sẻ với nhau về các vấn đề xung quang cuộc sống và công việc, giúp gắn kết tập thể, các học viên nữ thường rất ngại tham gia các hoạt động vận động tập thể thì nay đã coi đó như một cơ hội rèn luyện sức khỏe cho bản thân và cân bằng áp lực cuộc sống. Đa số học viên khi được hỏi đều cho biết rằng họ rất hứng thú với chương trình học được đổi mới lần này. Các kỹ năng tuy rất gần gũi và cần thiết song chưa từng được đào tạo bài bản, cá nhân các học viên cũng chưa có điều kiện tự trang bị cho bản thân. Sự đổi mới trong chương trình nghiệp vụ hải quan tổng hợp năm 2018 thực sự có những ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cá nhân học viên, được rèn luyện đầy đủ cả về thể chất, trí tuệ và bản lĩnh nghề nghiệp. Hiện nay, các học viên đều rất tin tưởng vào sự đổi mới chương trình nghiệp vụ hải quan tổng hợp lần này và đang thực hiện đúng lộ trình học tập với một tinh thần tích cực nhất. Kết thúc kỹ năng võ thuật, học viên sẽ được tham gia học tập kỹ năng bơi lội, hứa hẹn nhiều hứng thú và tinh thần đoàn kết tập thể. Ngoài ra, học viên còn chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa của Nhà trường: trồng cây, làm sạch cỏ khu khuôn viên Trường, chăm sóc vườn hoa… 

Như vậy có thể thấy, chương trình nghiệp vụ hải quan tổng hợp điều chỉnh năm 2018 đã đến gần hơn với nhu cầu, nguyện vọng của công chức, viên chức hải quan và thực tiễn yêu cầu của công tác nghiệp vụ hải quan. Sau khoảng 2 tuần học tập, tinh thần học tập và rèn luyện của học viên tại Trường đã minh chứng cho điều đó và cho thấy một hướng đi đúng đắn của công tác đào tạo, bồi dưỡng ngành Hải quan nói chung, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hải quan tổng hợp nói riêng, hứa hẹn kết quả thành công của khóa học.


(Ảnh: Học viên lớp NVHQ tổng hợp khóa 42 hăng hái tập luyện võ thuật)

                                                                                                                                                            Hồng Hường – Phòng ĐT&QLHV