Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Lớp Nghiệp vụ Hải quan dành cho công chức tuyển mới khóa 40 đi đầu trong phát động phong trào thi đua chào mừng tháng Thanh niên và hướng tới tới kỷ niệm ngày thống nhất đất nước

Cập nhật : 10/03/2017
Lượt xem: 827
Ngày 02/3/2017, Ban cán sự lớp Nghiệp vụ hải quan dành cho công chức tuyển mới K40 đã phát động phong trào thi đua chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017) và hướng tới kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) (BBT)

Nghiệp vụ hải quan dành cho công chức tuyển mới là một trong những lớp học đầu tiên của Trường Hải quan Việt Nam trong năm 2017. Thực hiện kế hoạch đào tạo, lớp học trên đã khai giảng ngày 20/2/2017 với thời gian học diễn ra trong 8 tuần, bám sát khung chương trình do Lãnh đạo Tổng cục Hải quan phê duyệt.

 
Một giờ học trên lớp của lớp công chức tuyển mới K40

Ngày 02/3/2017, thay mặt Ban cán sự lớp Nghiệp vụ hải quan dành cho công chức tuyển mới K40, học viên Hà Đình Minh, Lớp trưởng đã phát động phong trào thi đua chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017) và hướng tới kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017). Thời gian thi đua diễn ra từ ngày 02/3 - 18/4/2017 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Thi đua đạt kết quả cao trong học tập.
2. Thi đua chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương.
3. Thi đua tham gia ngày công học tập.
4. Thi đua giữ vững đoàn kết nội bộ.
5. Thi đua thể thao, giao lưu văn nghệ.
6. Trách nhiệm trong tham gia các hoạt động của lớp tổ chức đối với từng thành viên.

Phong trào thi đua của lớp cho thấy sự đa dạng, bao gồm cả học tập, rèn luyện và văn nghệ thể thao, (trong đó điểm nhấn là phong trào thi đua trong học tập. Điều này cho thấy ý thức học tập của học viên và sự nhạy bén, khéo léo của Ban cán sự lớp khi kết hợp các mặt thi đua nhằm phát triển tối đa các thế mạnh của mỗi thành viên trong tập thể lớp. Điểm đáng lưu hơn nữa, lớp NVHQ dành cho công chức tuyển mới K40 còn đặt ra giao ước về trách nhiệm tham gia các hoạt động của lớp tổ chức đối với mỗi thành viên. Đây không chỉ là trách nhiệm và còn là lời kêu gọi rất tình bạn, rất đồng chí đến sự phát triển của tập thể lớp. Đồng thời đó cũng là sự rèn luyện bài học cơ bản nhất của người công chức Hải quan – tinh thần trách nhiệm.

 
Điểm nhấn là phong trào thi đua trong học tập 

Với đặc thù chương trình là đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức tổng quan, cơ bản nhất về nghề nghiệp Hải quan cho các đối tượng là công chức mới vào Ngành nên học viên tham dự khóa học đa số có tuổi đời và tuổi nghề bỏ còn trẻ. Đây cũng là những khóa học tạo được dấu ấn sâu sắc đối với Nhà trường trong học tập và rèn luyện nghiêm túc. Tuy nhiên, việc thi đua của các khóa học trước phần lớn là tích cực tham gia, hưởng ứng và chấp hành các phong trào do Nhà trường phát động. Việc tự phát động phong trào và giao ước thi đua như lớp NVHQ dành cho công chức tuyển mới K40 có thể coi là lần đầu tiên diễn ra tại Trường Hải quan Việt Nam. Đây thực sự là điểm mới trong công tác đào tạo và quản lý học viên nói chung của Nhà trường và công tác học tập, thi đua của học viên nói riêng. Hoạt động này cho thấy sức trẻ, tính chủ động, tự giác trong học tập và tinh thần đoàn kết, tình đồng nghiệp giữa 58 học viên đến từ nhiều đơn vị Vụ, Cục Hải quan.

Qua trao đổi thêm, Ban cán sự lớp cho biết sẽ có những phần quà rất ý nghĩa dành tặng cho những cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua này, hứa hẹn những kỷ niệm không quên trong ký ức của mỗi học viên về thời gian học tập và sinh hoạt tại Trường.
Hoạt động trên đã mang lại ý nghĩa nhất định và có những tác động không nhỏ đến các học viên trong lớp. Ngay sau khi Ban cán sự lớp phát động, các thành viên đã tích cực đăng ký tham gia. Hiện nay, cả lớp NVHQ dành cho công chức tuyển mới K40 cùng Nhà trường đang đón chờ những kết quả đáng ghi nhận từ học viên của lớp, coi đây như tiếng trống điểm đầu tiên cho sự thành công của năm học 2017.

Chúc cho lớp Nghiệp vụ Hải quan dành cho công chức tuyển mới K40 có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua!

(Hồng Hường - Phòng Đào tạo và Quản lý Học viên)