Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

Lớp Nghiệp vụ Hải quan dành cho công chức tuyển mới khóa 40 đi đầu trong phát động phong trào thi đua chào mừng tháng Thanh niên và hướng tới tới kỷ niệm ngày thống nhất đất nước

Cập nhật : 10/03/2017
Lượt xem: 734
Ngày 02/3/2017, Ban cán sự lớp Nghiệp vụ hải quan dành cho công chức tuyển mới K40 đã phát động phong trào thi đua chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017) và hướng tới kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) (BBT)

Nghiệp vụ hải quan dành cho công chức tuyển mới là một trong những lớp học đầu tiên của Trường Hải quan Việt Nam trong năm 2017. Thực hiện kế hoạch đào tạo, lớp học trên đã khai giảng ngày 20/2/2017 với thời gian học diễn ra trong 8 tuần, bám sát khung chương trình do Lãnh đạo Tổng cục Hải quan phê duyệt.

 
Một giờ học trên lớp của lớp công chức tuyển mới K40

Ngày 02/3/2017, thay mặt Ban cán sự lớp Nghiệp vụ hải quan dành cho công chức tuyển mới K40, học viên Hà Đình Minh, Lớp trưởng đã phát động phong trào thi đua chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017) và hướng tới kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017). Thời gian thi đua diễn ra từ ngày 02/3 - 18/4/2017 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Thi đua đạt kết quả cao trong học tập.
2. Thi đua chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương.
3. Thi đua tham gia ngày công học tập.
4. Thi đua giữ vững đoàn kết nội bộ.
5. Thi đua thể thao, giao lưu văn nghệ.
6. Trách nhiệm trong tham gia các hoạt động của lớp tổ chức đối với từng thành viên.

Phong trào thi đua của lớp cho thấy sự đa dạng, bao gồm cả học tập, rèn luyện và văn nghệ thể thao, (trong đó điểm nhấn là phong trào thi đua trong học tập. Điều này cho thấy ý thức học tập của học viên và sự nhạy bén, khéo léo của Ban cán sự lớp khi kết hợp các mặt thi đua nhằm phát triển tối đa các thế mạnh của mỗi thành viên trong tập thể lớp. Điểm đáng lưu hơn nữa, lớp NVHQ dành cho công chức tuyển mới K40 còn đặt ra giao ước về trách nhiệm tham gia các hoạt động của lớp tổ chức đối với mỗi thành viên. Đây không chỉ là trách nhiệm và còn là lời kêu gọi rất tình bạn, rất đồng chí đến sự phát triển của tập thể lớp. Đồng thời đó cũng là sự rèn luyện bài học cơ bản nhất của người công chức Hải quan – tinh thần trách nhiệm.

 
Điểm nhấn là phong trào thi đua trong học tập 

Với đặc thù chương trình là đào tạo, bồi dưỡng những kiến thức tổng quan, cơ bản nhất về nghề nghiệp Hải quan cho các đối tượng là công chức mới vào Ngành nên học viên tham dự khóa học đa số có tuổi đời và tuổi nghề bỏ còn trẻ. Đây cũng là những khóa học tạo được dấu ấn sâu sắc đối với Nhà trường trong học tập và rèn luyện nghiêm túc. Tuy nhiên, việc thi đua của các khóa học trước phần lớn là tích cực tham gia, hưởng ứng và chấp hành các phong trào do Nhà trường phát động. Việc tự phát động phong trào và giao ước thi đua như lớp NVHQ dành cho công chức tuyển mới K40 có thể coi là lần đầu tiên diễn ra tại Trường Hải quan Việt Nam. Đây thực sự là điểm mới trong công tác đào tạo và quản lý học viên nói chung của Nhà trường và công tác học tập, thi đua của học viên nói riêng. Hoạt động này cho thấy sức trẻ, tính chủ động, tự giác trong học tập và tinh thần đoàn kết, tình đồng nghiệp giữa 58 học viên đến từ nhiều đơn vị Vụ, Cục Hải quan.

Qua trao đổi thêm, Ban cán sự lớp cho biết sẽ có những phần quà rất ý nghĩa dành tặng cho những cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua này, hứa hẹn những kỷ niệm không quên trong ký ức của mỗi học viên về thời gian học tập và sinh hoạt tại Trường.
Hoạt động trên đã mang lại ý nghĩa nhất định và có những tác động không nhỏ đến các học viên trong lớp. Ngay sau khi Ban cán sự lớp phát động, các thành viên đã tích cực đăng ký tham gia. Hiện nay, cả lớp NVHQ dành cho công chức tuyển mới K40 cùng Nhà trường đang đón chờ những kết quả đáng ghi nhận từ học viên của lớp, coi đây như tiếng trống điểm đầu tiên cho sự thành công của năm học 2017.

Chúc cho lớp Nghiệp vụ Hải quan dành cho công chức tuyển mới K40 có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua!

(Hồng Hường - Phòng Đào tạo và Quản lý Học viên)