Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

Lễ khai giảng lớp tiêng anh dành cho cán bộ, viên chức, nhân viên Trường hải quan Vệt Nam

Cập nhật : 24/07/2017
Lượt xem: 439
Ngày 08/6/2017 tại phòng 302 nhà B, Trường Hải quan Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp tiếng Anh cho cán bộ, viên chức, nhân viên Trường Hải quan Việt Nam. Đến dự Lễ khai giảng có thầy Nguyễn Đình Phiên, Hiệu trưởng, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng, các đồng chí giảng viên cùng 14 đồng chí học viên là cán bộ, viên chức, nhân viên Trường Hải quan Việt Nam. 

Phát biểu tại Lễ khai giảng đồng chí Nguyễn Đình Phiên rất vui mừng khi Trường Hải quan Việt Nam tổ chức được lớp tiếng Anh cho cán bộ, viên chức, nhân viên Nhà trường. Lớp học mang nhiều tâm tư, suy nghĩ, trăn trở của thầy Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu trong công tác đào tạo nâng cao nguồn nhân lực của Trường nhằm phục vụ mục tiêu hiện đại hóa ngành Hải quan, đáp ứng yêu cầu hội nhập theo Đề án 1844/QĐ-BTC đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Có thể khẳng định đây là một trong những đơn vị trong ngành Hải quan đã tiên phong dám nghĩ, dám làm khi tổ chức được lớp học tiếng Anh cho những  cán bộ của đơn vị, những cán bộ đảm nhiệm chức vụ thấp nhất và chưa biết gì tiếng Anh. Điều đó khẳng định sự quan tâm sự sát sao của BGH đối với các đổng chí học viên. Đồng chí Hiệu trưởng nhấn mạnh tiếng Anh là thông điệp, là cầu nối, tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày từ việc giao tiếp đến những cơ hội trong học tập, làm việc, mở rộng các mối quan hệ để hợp tác kinh doanh…

 
Thầy Nguyễn Đình Phiên, Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ khai giảng Lớp tiếng Anh cho cán bộ, viên chức, nhân
 viên Trường Hải quan Việt Nam (Ảnh: Ngô Tiến Dũng)

Thầy Hiệu trưởng rất xúc động và cám ơn 14 đồng chí học viên đã đăng ký tham dự lớp học. Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đồng chí học viên học tập tốt. Mong các đồng chí hãy bình tĩnh, tự tin và quyết thắng.

 
Học viên Lớp tiếng Anh cho cán bộ, viên chức, nhân viên
Trường Hải quan Việt Nam (Ảnh: Ngô Tiến Dũng)

Thầy Phan Công Sơn, Phó Hiệu trưởng cũng kịp thời động viên lớp học “Tôi tin rằng các đồng chí sẽ làm tốt và rất tốt. Chúc các đồng chí thành công, tôi mong tất cả các đồng chí học viên học tập thật hăng say, tích cực tham gia làm bài tập nhóm, thuyết trình để tăng cường kỹ năng nghe nói, nâng cao khả năng văn hóa giao tiếp với đối tượng là người nước ngoài và sự tự tin trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Lễ khai giảng đã kết thúc trong không khí long trọng và quyết tâm cao. Ngay sau đó lớp học đã bước vào tiết học đầu tiên với sự nhiệt tình và hứng khởi.
  
(Nguyễn Thị Thoa - Khoa Kiến thức tổng hợp