Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Hải quan, tích cực thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và các tháng cuối năm 2019

Cập nhật : 20/09/2019
Lượt xem: 47

(BBT) - Ngày 10/9 hàng năm là ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với mọi cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đã và đang làm việc tại các đơn vị trong ngành Hải quan, ngày kỷ niệm ngày thành lập ngành Hải quan. Nhân sự kiện này, Trường Hải quan Việt Nam đã tổ chức lễ mit tinh kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Ngành kết hợp họp giao ban đánh giá tình hình công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 và các tháng cuối năm 2019.

Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Hải quan

Lễ mít tinh được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, với sự tham dự của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Nhà trường. Đây là dịp để mọi người được nhìn lại hoặc được nghe kể lại những mốc son lịch sử, những khó khăn, thách thức và cả những chiến công, thành tựu, đổi mới đầy tự hào của ngành Hải quan.

Thầy Nguyễn Đình Phiên, Hiệu trưởng Nhà trường đã giới thiệu về lịch sử Ngành, những ngày đầu thành lập Ngành, sự phát triển của Ngành qua từng giai đoạn, đồng thời nhấn mạnh vị thế, vai trò của Hải quan Việt Nam đối với sự phát triển của ngành Tài chính Việt Nam, của đất nước ta, của Hải quan các nước trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, thầy cũng nêu lên những khó khăn, thách thức trong thời gian tới của Ngành nói chung và của Trường Hải quan Việt Nam nói riêng, đặc biệt là vấn đề tự chủ của Trường. Với tâm huyết của người cán bộ nhiều năm gắn bó với Ngành, với Trường, thầy đã động viên toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, nhân viên của Trường cần vững vàng, bản lĩnh, đổi mới để biến những khó khăn, thách thức thành thời cơ, cơ hội. Thầy và toàn thể Ban Giám hiệu Nhà trường đặc biệt quan tâm, khuyến khích và yêu cầu các cán bộ, giảng viên trẻ cần tự “vũ trang” cho bản thân bằng kiến thức, bản lĩnh để sẵn sàng nối tiếp lớp cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu sáng tạo, đổi mới, không ngừng học tập nâng cao trình độ, đoàn kết chung tay xây dựng Trường Hải quan Việt Nam phát triển, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực toàn Ngành từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của Ngành, của đất nước.Thầy Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam
phát biểu tại Lễ Kỷ niệm (Ảnh: Văn phòng)Thầy Hiệu trưởng đã kết thúc phần mít tinh kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Ngành bằng lời cảm ơn chân thành của Thầy nói riêng và tập thể Ban Giám hiệu nói chung đối với các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường Hải quan Việt Nam đã luôn chung tay, sát cánh cùng nhau xây dựng Nhà trường, giúp Trường vượt qua những giai đoạn hết sức khó khăn trong thời gian qua và hi vọng truyền thống đó sẽ luôn được phát huy trong những giai đoạn tới của Trường.

Buổi mít tinh đã góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống của Ngành, đồng thời lan tỏa niềm tự hào, tình yêu Ngành, yêu nghề, truyền lửa nhiệt huyết cống hiến vì sự phát triển của Trường, của Ngành cho lớp cán bộ trẻ của Trường. Toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Trường Hải quan Việt Nam đã, đang và luôn sẵn sàng đón nhận những khó khăn, thách thức mới, biến chúng thành thời cơ, cơ hội, sáng tạo, đổi mới để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Ngành đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Họp triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 và các tháng cuối năm 2019

Thầy Nguyễn Đình Phiên đã phổ biến một số nội dung cơ bản của cuộc họp giao ban đánh giá tính hình công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2019 của Tổng cục Hải quan. Thầy đã giới thiệu lại những kết quả đầy ấn tượng, đáng tự hào mà Ngành Hải quan đã đạt được trong tháng 8 cũng như qua 8 tháng đầu năm nay, điểm qua tình hình kinh tế thế giới và phổ biến cho toàn Trường những một số nhiệm vụ Ngành Hải quan chú trọng triển khai trong tháng 9. Bên cạnh đó, Thầy cũng quán triệt những nhiệm vụ cụ thể Nhà trường cần thực hiện trong tháng 9 và những tháng cuối năm 2019.

(Đào Thị Duyên - Văn phòng)