Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Khúc vĩ thanh cho 48 ngày ở lại

Cập nhật : 26/04/2013
Lượt xem: 1910

(BBT) Ngày mai, sẽ chẳng còn có dịp gặp lại đầy đủ các thành viên của lớp, sẽ chẳng bao giờ có lại cái không khí của phòng học những buổi đến trường.

"Có mùa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
Cô bạn gái ngại ngùng không dám khóc
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt cay cay".

Thay mặt cho 115 học viên hai lớp K26A, K26B, học viên Đỗ Thị Hằng – Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng đã có những lời tâm sự giản dị, chân thành nhưng xúc động lúc chia tay. Đó tựa như một khúc vĩ thanh cho 48 ngày qua.


Kính thưa thầy Nguyễn Đình Phiên - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Hải quan Việt Nam!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo!

Thưa toàn thể các học viên thân mến!

Lời đầu tiên, cho phép em được gửi lời chào trân trọng nhất, lời chúc sức khỏe nồng nhiệt đến các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học viên.

Vậy là ngày cuối cùng của của khóa học nghiệp vụ K26 sắp kết thúc, chỉ vài phút nữa thôi là chúng em phải chia tay thầy cô, chia tay bạn bè, chia tay mái trường yêu dấu.

Em tên là: Đỗ Thị Hằng – học viên lớp K26B đến từ Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Cũng như 114 bạn học viên K26 có mặt hôm nay tại hội trường này đều ngập ngừng chững lại đầy bâng khuâng khi sắp phải xa mái trường đã gắn bó với chúng em trong suốt 48 ngày qua, để sắp hối hả chuẩn bị bước vào một cuộc hành trình mới.

Nhớ ngày đầu tiên chúng em bước chân vào Trường, mỗi người đều mang những tâm trạng khác nhau, vui khi có thêm bạn mới, hồi hộp khi chờ kết quả thi. Khóa học nghiệp vụ ngắn ngủi đã qua đi nhanh chóng, những người bạn mới giờ đã thành quen, những niềm vui mới giờ trở thành kỷ niệm. 115 học viên chúng em đến từ 14 Cục hải quan các tỉnh phía Bắc, 02 Cục Hải quan phía Nam, mỗi người đến từ một miền quê khác nhau nhưng đều tự hào và vinh dự khi được khoác lên vai sắc phục của người chiến sĩ hải quan. Tất cả chúng em đều đã trải qua thời học sinh, sinh viên, đã trải qua kỳ thi công chức quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi người, quyết định lựa chọn cho mình một nghề nghiệp mà mình tâm huyết. Mới ngày nào chúng em còn háo hức, mong chờ được có mặt tại ngôi trường này để được thầy cô rèn giũa, trang bị cho những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ Hải quan  - giống như những  cây con mới trưởng thành được đất trời ban tặng cho những tia nắng mới ấm áp mỗi ngày để có thể vươn cao, vươn xa.     

 
Lời tâm sự  lúc ra trường được viết vội bằng tay nhưng chứa đựng những cảm xúc chân thành

Thầy cô đã tạo điều kiện hết sức cho chúng em trong quá trình học tập, ăn ở, sinh hoạt tại trường. Thầy cô không chỉ truyền cho chúng em những kiến thức về nghiệp vụ hải quan, những kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời của người “cán bộ, chiến sỹ hải quan” mà còn dạy cho chúng em những bài học bổ ích, thiết thực về đạo đức công vụ, về liêm chính hải quan. Với bầu nhiệt huyết, tân tâm, tận tụy với nghề, thầy cô đã truyền cho chúng em biết nhiều hơn nữa thế nào là tình yêu, niềm hi vọng vào cuộc đời.


Học viên Đỗ Thị Hằng - K26B

Chúng em còn nhớ như in những giờ học thú vị trên lớp, những bài học đầu tiên về Incoterms của cô Quỳnh, những bài khái quát về thủ tục hải quan đến những bài học chi tiết về thuế, trị giá, xuất xứ, phân loại hàng hóa của thầy Dũng, thầy Hùng và cả rất nhiều biện pháp nghiệp vụ về kiểm tra sau thông quan, kiểm soát hải quan của thầy Long, thầy Sơn, những tình huống, biện pháp xử lý vi phạm hành chính của thầy Thong và rất nhiều giờ học thú vị của các thầy cô khác.

Thầy cô giống như người họa sỹ tài hoa, từ khái quát đến cận cảnh, chi tiết đã vẽ nên một bức tranh toàn cảnh nghiệp vụ hải quan, giúp cho chúng em hình dung được những công việc mà mình sẽ phải làm sau này trong quá trình công tác.

Từ trong sâu thẳm, chúng em muốn nói với thầy cô lời biết ơn chân thành nhất !

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo !

Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng em đứng dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, hát vang bài Quốc ca trong lễ khai giảng khóa học k26, hôm nay đã sắp phải chia xa, xa thầy cô, xa bạn bè.

Giờ phút này trong em cảm thấy thật sự bâng khuâng. Ca khúc “Mong ước kỉ niệm xưa” với những ca từ da diết: “nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng, trao nhau những kỉ niệm ..” cứ ngân vang mãi.Thời gian trôi đi cùng những ước muốn, những khao khát. Ngày mai, chúng em không còn những ngày tháng đến trường cùng bạn bè, không được nghe thầy cô giảng bài. Nhưng chúng em – những con người có cùng chí hướng vẫn ở dưới một mái nhà chung. Chúng em xin hứa với thầy cô dù ở bất cứ nơi đâu sẽ vẫn mang trong tim mình mái trường yêu dấu này và sẽ luôn học tập, rèn luyện bản thân để sống vững vàng hơn.

Trước khi chia tay, chúng em còn có nhiều điều muốn nói, nhưng thời gian có hạn. Những ngày tháng học tập ở dưới mái trường này sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp. Chúng em sẽ không bao giờ quên những cảm giác bắt đầu làm quen, từ hỏi tên bạn là gì ? Ở đâu ? rồi đến những buổi học, thảo luận về xuất xứ hàng hóa, những buổi cổ vũ bóng đã sôi nổi: “Anh Phương ơi ! Kèm chặt số 6” mà không cần đến những người tinh tế nhất cũng biết số 6 là thầy chủ nhiệm Đức Anh … Tất cả sẽ là những kỷ niệm đẹp!

Cuối cùng, em xin chúc tất cả các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn học viên sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc.
 
(Đỗ Thị Hằng - K26B - Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng)