Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Khai giảng lớp nghiệp vụ hải quan tổng hợp khóa 42

Cập nhật : 31/07/2018
Lượt xem: 426
(BBT) - Sáng nay, 30/7/2018, Trường Hải quan Việt Nam tổ chức khai giảng Lớp Nghiệp vụ Hải quan tổng hợp Khóa 42. Khóa học có 79 học viên, đến từ hầu khắp các đơn vị Hải quan trên cả nước. Đây là khóa học đánh dấu “một khởi đầu mới”, “một dấu ấn mới” trong công tác đào tạo của Ngành nói chung, của Trường Hải quan Việt Nam nói riêng.

Tại Hội trường lớn, Trường Hải quan Việt Nam long trọng tổ chức khai giảng Lớp Nghiệp vụ Hải quan tổng hợp Khóa 42. Tham dự buổi lễ có các thầy cô trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Khoa, Phòng, tập thể giảng viên Nhà trường cùng toàn thể 79 học viên. 

 
Thầy Nguyễn Đình Phiên, Hiệu trưởng Trường HQVN phát biểu tại Lễ Khai giảng
Lớp Nghiệp vụ Hải quan tổng hợp Khóa 42(Ảnh: Ngô Tiến Dũng)

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: “Lớp Nghiệp vụ Hải quan tổng hợp Khóa 42 được tổ chức trong bối cảnh “công tác đào tạo chưa bao giờ được quan tâm như thế”. Trước đó, Trường vừa tổ chức thành công Hội nghị đào tạo toàn Ngành Hải quan với sự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường. Mặc dù giáo trình của khóa học chưa hoàn thiện nhưng dưới sự chỉ đạo quyết tâm của Lãnh đạo Tổng cục, Trường Hải quan Việt Nam vẫn quyết định chiêu sinh và thực hiện giảng dạy theo hình thức “vừa chạy vừa xếp hàng”. Khóa học đánh dấu một khởi đầu mới, lưu lại một dấu ấn mới trong quá trình đào tạo của Trường với thời gian thực học 100 ngày, kéo dài gần 5 tháng, giảng dạy những môn học “trước đây chưa từng có”.

Lớp Nghiệp vụ Hải quan tổng hợp Khóa 42 là khóa học hứa hẹn những trải nghiệm đặc biệt cho các học viên. Nó không chỉ là chìa khóa để các học viên tiếp cận bước đầu chuyên môn nghiệp vụ mà còn là một thử thách thực sự tinh thần và bả lĩnh người học. Tham gia khóa học, các học viên được quay trở lại thời kỳ sinh viên, sống chung, ở chung, sinh hoạt chung. Nhưng khóa học cũng đặt ra các thách thức không nhỏ cho học viên về một “nếp sống” mới được thiết quân luật chặt chẽ trong các quy định nghiêm khắc về kỷ cương, kỷ luật của Ngành. Vì thế, lãnh đạo Nhà trường yêu cầu học viên luôn cố gắng sống đúng mực để xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ hải quan trong mắt nhân dân địa phương.

 
Thầy Bùi Kiên Điện, Trưởng phòng ĐT&QLHV phát phát biểu tại Lễ Khai giảng
Lớp Nghiệp vụ Hải quan tổng hợp Khóa 42 (Ảnh: Ngô Tiến Dũng)

Thầy Bùi Kiên Điện - Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý học viên chỉ ra hai điểm mới của lớp học. Một là: Đây là lớp “nghiệp vụ hải quan tổng hợp”, không phải lớp dành cho công chức tuyển mới như trước đây. Hai là: Thời lượng đào tạo của khóa học kéo dài gần 5 tháng, gấp đôi khóa học dành cho công chức tuyển mới. Với hai điểm mới cơ bản đó, học viên Khóa 42 sau khi tốt nghiệp sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng tổng hợp, làm nền tảng cho việc thực thi nghiệp vụ sau này. 

Khóa học K42 khai giảng ngày 30/7/2018, bế giảng ngày 17/12/2018, có số ngày thực học là 100 ngày. Ngoài các môn học quen thuộc của các chuyên đề Kiến thức chung, Xây dựng hải quan hiện đại và Pháp luật hải quan, Kỹ thuật nghiệp vụ Hải quan, Nghiệp vụ Thông quan, Nghiệp vụ Thuế hải quan, Kiểm tra sau thông quan và kiểm soát hải quan; học viên còn học thêm ba môn Võ thuật cơ bản, Kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và Kỹ năng bơi.
Khóa học được phân thành 02 lớp: K42A - K42B. Đồng chí Nguyễn Mạnh Ánh - chuyên viên P.ĐT&QLHV chủ nhiệm lớp K42A. Đồng chí Chu Đức Anh - chuyên viên P.ĐT&QLHV chủ nhiệm lớp K42A. 

Trần Khánh Yên (Khoa Kiến thức tổng hợp - Ngoại ngữ)