Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Khai giảng lớp "Nâng cao năng lực về nghiệp vụ" cho Hải quan Lào năm 2019

Cập nhật : 05/06/2019
Lượt xem: 72

(BBT) - Sáng ngày 03/6/2019, Trường Hải quan Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Nâng cao năng lực về nghiệp vụ cho Hải quan Lào. Lớp học là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Hải quan hai nước.

Đến dự buổi lễ, về phía Tổng cục Hải quan có đồng chí Bùi Thái Quang - Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro cùng đại diện Vụ Tổ chức cán bộ. Về phía Trường Hải quan Việt Nam có đồng chí Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường và 10 học viên Hải quan Lào (Danh sách học viên Lào xem tại đây).Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp "Nâng cao năng lực về nghiệp vụ cho Hải quan Lào"


Là giảng viên đã tham gia giảng dạy lớp Nâng cao năng lực về nghiệp vụ cho Hải quan Lào năm 2018, đồng chí Bùi Thái Quang đánh giá cao tinh thần học tập của các học viên Hải quan Lào. Với tư cách là Lãnh đạo Cục Quản lý rủi ro - đơn vị được giao chủ trì một số nội dung đào tạo của khóa học, đồng chí Bùi Thái Quang khẳng định sẽ chia sẻ các kinh nghiệm trong công tác quản lý rủi ro mà Hải quan Việt Nam đã và đang thực hiện.. Mặt khác, đồng chí cũng hi vọng các học viên Lào có thể trao đổi, chia sẻ thẳng thắn về thực tiễn công tác quản lý rủi ro đang áp dụng trong quản lý hải quan tại nước mình để hai bên có những biện pháp củng cố và điều chỉnh phù hợp trong hợp tác đấu tranh phòng chống gian lận thương mại. Nhân dịp này, đồng chí cũng nhấn mạnh lại quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục về tăng cường quan hệ hợp tác và thúc đẩy mối quan hệ khăng khít giữa Hải quan Việt Nam - Hải quan Lào.Ông Bùi Thái Quang - Phó Cục trưởng Cục Quản lý rủi ro phát biểu khai giảng


Trên cương vị chủ nhà và là đơn vị chủ trì tổ chức khóa học, phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Nhà trường hoan nghênh các học viên Lào đến và học tập tại trường. Theo thầy, Trường Hải quan Việt Nam đang trên lộ trình phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo Hải quan vùng khu vực châu Á - Thái Bình Dương nên việc hợp tác đào tạo cho Hải quan Lào được Nhà trường xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác đào tạo hàng năm. Thành công của khóa đào tạo cho Hải quan Lào năm 2018, năm 2019 là các bước tiến mới trong nỗ lực đẩy mạnh hợp tác đào tạo quốc tế của Nhà trường cho Hải quan các nước: Campuchia, Mianmar… Đồng chí trân trọng tình cảm của học viên Lào đối với Trường Hải quan Việt Nam và khẳng định Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học viên trong quá trình học tập.Ông Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam kỳ vọng:
"Lớp học sẽ tạo ra những tiền đề mới"

Cũng tại buổi lễ, đại diện học viên Lào đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Nhà trường và các đơn vị Vụ, Cục nghiệp vụ đã hỗ trợ khóa học, tạo điều kiện cho Hải quan Lào. Quản lý rủi ro là một lĩnh vực đang được Hải quan Lào rất quan tâm để nâng cao năng lực kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu, giảm thiểu các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, buôn lậu,… Các học viên Lào hi vọng sau khóa học sẽ có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm mới để áp dụng trong công tác nghiệp vụ tại địa phương cũng như tăng cường hiệu quả của công tác phối hợp giữa Hải quan hai nước, đặc biệt là tại khu vực biên giới. Mặt khác, học viên cam kết sẽ tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế của Nhà trường trong thời gian tham gia học tập.


 
Các học viên Lào chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Nhà trường và
Lãnh đạo Cục Quản lý rủi ro, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ

Kết thúc lễ khai giảng, từng học viên Hải quan Lào tự giới thiệu về bản thân và phát biểu một vài kỳ vọng về khóa học.

(Bài: Hồng Hường - Phòng ĐT&QLHV
Ảnh: Đoàn Nguyễn)