Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

K28 - Lớp học của những "đặc biệt"

Cập nhật : 26/06/2013
Lượt xem: 2211

(BBT) - Từ TP. Hồ Chí Minh, trong dòng cảm xúc thành thực và mãnh liệt ngày chia tay, học viên Nguyễn Lương Quốc - đại diện cho 64 học viên K28 đã có những lời chia sẻ rất đáng nhớ. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả của website truonghaiquan.edu.vn.


Kính thưa:

- Thầy Lê Mạnh Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường Hải Quan Việt Nam.

- Anh Phạm Hoàng Hưng – Phó Giám đốc – Giám đốc chi nhánh Trung tâm PTPL HH XNK miền Nam.

- Anh Lê Văn Danh – Phó Chánh văn phòng Tổng Cục Hải quan.

- Anh Bùi Tấn Nam – Phó Trưởng phòng TCCB Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

- Anh Nguyễn Phước Việt Tiến – Trưởng phòng PTPL HH XNK miền Nam.

Kính thưa: Quý vị khách quý, các thầy cô giáo và các anh chị em học viên thân mến!

Trước tiên, em xin gửi tới các quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các anh chị em học viên lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Hôm nay trong không khí hân hoan, phấn khởi của buổi lễ tổng kết lớp nghiệp vụ hải quan khóa 28 – năm 2013 tại TP.Hồ Chí Minh, em rất vinh dự được đại diện cho 64 học viên phát biểu những cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Kính thưa các quý vị đại biểu, quý thầy cô, cùng toàn thể các anh chị em học viên!

Thời gian thoăn thoắt thoi đưa, chỉ mới đây thôi mà 48 ngày học tập rèn luyện đã hết. Nhìn lại 48 ngày qua, dưới sự quan tâm của Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, sự chỉ dạy tận tình của các thầy cô giáo, học viên lớp NVHQ tổng hợp Khóa 28 đã cố gắng học tập rèn luyện và đã gặt hái được nhiều thành quả đáng được khích lệ. Điều này được minh chứng bằng kết quả học tập có 21 học viên xếp loại xuất sắc, 34 học viên đạt loại giỏi, 9 học viên đạt loại khá và không có trung bình; 100% học viên xếp loại xếp loại rèn luyện loại tốt.


Thay mặt cho tập thể học viên lớp NVHQ K28, em xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, tạo nhiều điều kiện thuận lợi của Ban Lãnh đạo Trường Hải quan Việt Nam, Lãnh đạo Cục và Phòng TCCB Cục Hải quan TP.HCM, Lãnh đạo TTPLHHXNK miền Nam. Em xin trân trọng cảm ơn sự chỉ dạy và truyền đạt kinh nghiệm quý báu của các thầy cô, sự giúp đỡ tận tình của các thầy chủ nhiệm để chúng em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian học vừa qua.

Thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô, và các anh chị em học viên!

Lớp nghiệp vụ hải quan Khóa 28 năm 2013 là một lớp đặc biệt. Đặc biệt bởi vì là lớp đầu tiên được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh. Các học viên chủ yếu là cán bộ công chức Cục Hải quan TP>Hồ Chí Minh, ngoài ra còn có 4 cán bộ của Cục Điều tra chống buôn lậu, 3 cán bộ của Trung tâm PTPL HH XNK Miền Nam và 1 công chức Cục Hải quan Tây Ninh. Đặc biệt bởi sự quan tâm của Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo Cục HQ TP. HCM. Đặc biệt vì không phải tuân theo một số yêu cầu của Trường như các lớp nghiệp vụ khác. Đặc biệt bởi là lớp đầu tiên với thời gian học ngắn chỉ 48 ngày với lượng kiến thức khổng lồ và cũng đặc biệt bởi kết quả học tập khá cao. Chính nhờ sự đặc biệt này mà chúng em được ưu ái, thuận tiện hơn trong học tập và công tác. Hằng ngày tích cực học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để khi về đơn vị vững vàng trong công tác, đóng góp công sức của mình để xây dựng ngành Hải quan.

Có thể nói, đối với đời của một công chức Hải quan thì thời gian học nghiệp vụ khi mới vào ngành là thời gian đẹp nhất. Tuy nó không dài, nhưng đây khoảng thời gian đáng nhớ nhất, in dấu ấn đậm nét nhất trong mỗi học viên. Đó là những buổi học nghiêm túc, những giờ ôn thi vất vả, những cuộc đá cầu đánh cờ tướng vui vẻ, những buổi hẹn hò ca hát… Tất cả những xúc cảm ấy tuy khó nói thành lời nhưng nó sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên.

“ Thời gian 48 ngày trôi mau

Hóa thành kỷ niệm của nhau mất rồi

Mai nay công tác muôn nơi

Nhớ lớp nghiệp vụ một thời đáng yêu”

(Làm theo thơ thầy Lê Quang Hinh)

Trong giây phút này, chúng ta làm sao quên được công ơn của các thầy cô đã tận tâm, tận lực dạy dỗ, làm sao quên được những kỷ niệm đẹp về những người bạn cùng kề vai sát cánh bên mình trong suốt 48 ngày qua. Lớp học đã khép lại nhưng những kiến thức, kinh nghiệm chúng em học được sẽ còn mãi. Chúng em nguyện sẽ cố gắng hết mình, nỗ lực học tập chuyên môn, rèn luyện nhân cách, kế tục truyền thống của ngành Hải quan để không phụ lòng mong đợi của quý lãnh đạo và quý thầy cô giáo.

Cuối cùng, thay mặt cho tập thể lớp NVHQ K28 tại TP.Hồ Chí Minh, em xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các thầy cô giáo Trường Hải quan Việt Nam, các thầy cô giảng viên kiêm nhiệm dồi dào sức khoẻ và thành công hơn trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Hải quan của chúng ta.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Học viên Nguyễn Lương Quốc - Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh)