Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

Hỏi :

Chúng tôi là doanh nghiệp Đài Loan mở tại Hưng Yên. Công ty tôi bán hàng cho công ty trong nước (Việt Nam) nhưng được chỉ định giao hàng tại nước ngoài. Như vậy, chúng tôi có làm được tờ khai hải quan xuất khẩu theo loại hình E62 và có được thanh khoản hoàn thuế hay không?

Trả lời :

Đây là trường hợp công ty bán hàng cho doanh nghiệp trong nước nên công ty không phải mở tờ khai xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng của công ty xuất khẩu ra nước ngoài thì doanh nghiệp này phải mở tờ khai.

Hỏi :

Doanh nghiệp sử dụng cân điện tử để cân hàng hóa luôn được kiểm định định kỳ, nhưng khi hàng thanh lý tại sân bay thì số kg thực tế cân tại doanh nghiệp và số kg cân tại sân bay bị chênh lệch rất lớn. Vui lòng hướng dẫn doanh nghiệp hướng giải quyết để sau này không bị lệch kg và sửa khai bổ sung.

Trả lời :

Đề nghị Công ty kiểm tra lại cân hàng hóa của Công ty. Trường hợp có sự chênh lệch về trọng lượng hàng hóa, đề nghị Công ty thực hiện khai báo bổ sung theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Hội Thảo Xây Dựng Chương Trình Đào Tạo Theo khung Năng Lực Vị Trí Việc Làm

Cập nhật : 03/08/2018
Lượt xem: 109
HỘI THẢO XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM: CHỦ ĐỘNG, BÁM SÁT THỰC TIỄN VÀ PHỐI HỢP CHẶT CHẼ CÙNG CÁC ĐƠN VỊ HẢI QUAN.

Ngày 01/08/2018, Trường Hải quan Việt Nam phối hợp với Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan tổ chức Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo theo khung năng lực vị trí việc làm. Đây không chỉ là vấn đề thời sự, nhận được sự quan tâm của tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan mà còn là nội dung ưu tiên số một trong nửa sau của năm công tác 2018 tại Nhà trường.

 
Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Vũ Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng trân trọng cảm ơn Ban Cải cách hiện đại hóa đã tích cực hỗ trợ Nhà trường giải một “bài toán” đang rất “nóng” của toàn Ngành. Theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan, tới ngày 31/12/2018, Trường Hải quan Việt Nam phải hoàn thiện và ban hành Khung chương trình đào tạo theo vị trí việc làm, tiến tới biên soạn, biên tập giáo trình, đưa vào giảng dạy. Bởi thế, Hội thảo có ý nghĩa trong việc hệ thống hóa lại các khái niệm cốt lõi của khung năng lực, giúp các giảng viên Nhà trường có một cái nhìn toàn cảnh về các vấn đề cơ bản. Bên cạnh đó, các “chuyên gia” của Ban Cải cách hiện đại hóa còn tư vấn cho Trường cách thức xác định và xây dựng module môn học bằng các ví dụ thực tiễn sinh động, thuyết phục.
 
Đ/C Lương Khánh Thiết - Phó Trưởng Ban cải cách hiện đại hóa

Lý giải tầm quan trọng của việc đào tạo theo khung năng lực vị trí việc làm, đồng chí Lương Khánh Thiết - Phó Trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa khẳng định: “Khái niệm vị trí việc làm, khung năng lực vị trí việc làm xuất hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta từ năm 2013, nhưng đã xuất hiện tại các quốc gia khác từ trước đó khá lâu và đã sớm trở thành một trong các tiêu chí quan trọng hàng đầu để tuyển dụng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt… cán bộ. Một vài năm trở lại đây, vấn đề này từ chỗ “mờ nhạt” đã nhanh chóng xác định được vị thế. Rất nhiều Cục Hải quan địa phương đã tổ chức đánh giá, sát hạch công chức theo vị trí việc làm và lấy đó làm cơ sở, tiêu chuẩn để sử dụng công chức. Sắp tới Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức thi tuyển lãnh đạo căn cứ theo khung năng lực vị trí việc làm. Bởi thế, toàn Ngành kỳ vọng rất lớn vào chương trình và kế hoạch đào tạo của Ngành”.
Hội thảo đã nêu ra sáu nội dung cơ bản liên quan đến công tác đào tạo của Ngành nói chung và của Trường nói riêng liên quan đến khung năng lực vị trí việc làm. Đó là: (1) định hướng đào tạo trong năm 2019 (trong đó xác định một số đối tượng trọng điểm như lãnh đạo hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp), (2) đổi mới về xác định yêu cầu đào tạo và nội dung đào tạo, (3) xác định như cầu đào tạo cho đúng và trúng, (4) đổi mới khung chương trình và giáo trình đào tạo, (5) đổi mới về hình thức đào tạo (kết hợp 4 hình thức hoặc sử dụng linh hoạt các hình thức đào tạo: tập trung, tại chỗ, trực tuyến và giả lập), (6) đổi mới về cách thức tổ chức đào tạo và đổi mới về công tác tổ chức cán bộ.
Hội thảo cũng thảo luận cách hệ thống, xây dựng các lõi trung tâm của module môn học để tránh chồng chéo, trùng lặp với các chương trình đào tạo đang được triển khai tại Nhà trường. Tuy nhiên, nội dung và quá trình thực hiện sẽ phát sinh nhiều vướng mắc. Do đó, Lãnh đạo Trường Hải quan Việt Nam quán triệt tất cả các giảng viên và thành viên Ban soạn thảo khung chương trình đào tạo cần nắm chắc các văn bản đã được ban hành của Tổng cục Hải quan về khung năng lực chuyên môn nghiệp vụ, bản mô tả vị trí việc làm để việc triển khai đảm bảo hiệu quả, chính xác.

Tính đến thời điểm này, Tổng cục Hải quan đã cụ thể hóa và ban hành được 05 khung năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực giám sát hải quan, thuế xuất nhập khẩu, kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm hành chính và quản lý rủi ro. Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ ban hành tiếp các khung năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực còn lại.
 

                       Trần Khánh Yên