Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ và kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong ngành Hải quan

Cập nhật : 26/07/2019
Lượt xem: 126

(BBT) - Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ và kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương trong ngành Hải quan lần đầu tiên được tổ chức trong 02 ngày 18 -19/7/2019 tại Trường Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn chủ trì.

Tới dự hội nghị, về phía Bộ Tài chính có đồng chí Trần Tuyết Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Về phía Tổng cục Hải quan có đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục.

 
Các đại biểu về dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm


Thực hiện chủ trương chú trọng tới việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên trên, trong 5 năm(2015-2019), Tổng cục Hải quan đã tích cực, chủ động đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa trong các lĩnh vực nghiệp vụ, cải cách thể chế, cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo thuận lợi thương mại nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan. Bối cảnh trên đã tác động rất lớn đến công tác tổ chức cán bộ và cũng đặt ra những yêu cầu mới cho công tác này. Phát biểu khai mạc,đồng chí Nguyễn Văn Cẩn  - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhấn mạnh các đại biểu cần có cái nhìn thẳng, nhìn thật vào tình hình công tác tổ chức cán bộ của Ngành nói chung và của đơn vị nói riêng. Hội nghị cần làm rõ các nội dung, quy định đang thực hiện nhưng chưa phù hợp. Các trao đổi, tham luận mang tính khách quan, hiểu đúng, thực hiện đúng các quy định đã ban hành. Điểm nào còn chưa hiểu đúng, chưa phù hợp sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện. Thảo luận cần chuyên sâu, tham gia ý kiến đối với những nội dung tập trung làm rõ một số vấn đề trọng điểm, tránh trình bày dàn trải, thiếu trọng tâm.

 
Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Bùi Ngọc Lợi - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày Báo cáo tổng kết công tác tổ chức cán bộ giai đoạn 2015 - 2019với các nội dung chính: Hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác quản lý ngạch công chức; công tác biên chế, tuyển dụng và hợp đồng lao động; công tác quản lý cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác tổ chức đánh giá năng lực công chức; công tác thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiểm tra công tác cán bộ. Đồng thời, báo cáo còn nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2025.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã phổ biến, quán triệt một số văn bản, quy định mới về công tác cán bộ của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan nhằm giúp các đại biểu nhận thức đúng quan điểm chỉ đạo của cấp trên; thực hiện, áp dụng hiệu quả trong công tác tổ chức cán bộ tại đơn vị. Nhân dịp này, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cũng khái quát quá trình 08 tháng triển khai thực hiện 02 văn bản do Tổng cục Hải quan ban hành: Quyết định số 235/QĐ-TCHQ ngày 29/1/2018 “Quy định về xử lý sau thanh tra, kiểm tra trong ngành Hải quan” và Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 về việc ban hành “Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan”. Từ đó rút kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo.
   

Tiếp theo chương trình, đại diện các đơn vị trình bày báo cáo tham luận về các vấn đề xoay quanh công tác tổ chức cán bộ với nhiều ý kiến sôi nổi, tích cực, thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu tham dự.

 
Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tham luận tại Hội nghị


 
Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra phát biểu


 
Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam trình bày tham luậnPhần trao đổi và giải đáp các vướng mắc về công tác tổ chức cán bộ là một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm nhất tại Hội nghị. Nhiều ý kiến được đưa ra phản ánh thực tế công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị. Trong đó, ý kiến được trao đổi nhiều nhất là cơ chế, chính sách đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Hải quan như: Đề nghị giữ nguyên Trường Hải quan Việt Nam độc lập như hiện nay. Về cơ cấu các đơn vị thuộc Trường trong giai đoạn này giữ nguyên. Trong giai đoạn tiếp theo, Trường đề nghị tiến tới xây dựng mô hình tổ chức như CTI của Nhật Bản. Trả lời vấn đề này, đại diện Bộ Tài chính cho biết, đối với các đơn vị như Trường Hải quan Việt Nam, Báo Hải quan, Viện nghiên cứu Hải quan, hiện nay Bộ đang nghiên cứu phương án tinh gọn cơ cấu tổ chức và bộ máy. Tổng cục Hải quan cũng cần chủ động sắp xếp và bố trí lại vị trí của các đơn vị trên để phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ngoài ra, với tình hình biên chế hiện có, Tổng cục Hải quan cũng cần có những giải pháp chia sẻ, khắc phục khó khăn giải quyết bài toán biên chế, nhân sự.


 
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trồng cây lưu niệm tại Trường

 Sau hội nghị Tổng cục Hải quan sẽ tiếp thu, nghiên cứu sửa đổi đối với những quy định về tổ chức cán bộ để phù hợp với yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm hiệu quả của các hoạt động nghiệp vụ trong bối cảnh tinh giảm biên chế song song với cải cách hiện đại hóa của Đất nước.(Bài: Hồng Hường - Phòng ĐT&QLHV
Ảnh: Văn phòng)