Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hội đồng khoa học Tổng cục Hải quan: Một năm nhìn lại và định hướng phát triển tiếp theo

Cập nhật : 09/06/2019
Lượt xem: 120

(BBT) - Ngày 04/6/2019, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Hội đồng khoa học Tổng cục Hải quan (HĐKHTCHQ) nhiệm kỳ VII năm 2018 - 2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019 - 2020. 

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Công Bình - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chủ trì và có sự tham dự của Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan là thành viên HĐKH và đại biểu đến từ các đơn vị liên quan. 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với tiến trình phát triển của ngành Hải quan, đặc biệt là trong những năm gần đây khi các chính sách quản lý của Nhà nước về hải quan liên tục có những điều chỉnh để tạo thuận lợi thương mại, phù hợp với các chuẩn mực của Hải quan thế giới. Việc nghiên cứu, dự đoán tình hình và đề xuất, tham mưu biện pháp xử lý có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng điều chỉnh, bổ sung các hoạt động, chính sách về nghiệp vụ hải quan của Tổng cục. Tuy mới hoạt động trong 01 năm song HĐKHTCHQ đã hoạt động tích cực, hoàn thành nhiệm vụ trong vai trò là tổ chức tư vấn của Tổng cục trưởng về công tác nghiên cứu, gắn liền lý luận với thực tiễn và mục tiêu nghiên cứu định hướng phát triển chiến lược về nghiệp vụ của Ngành. Lãnh đạo Tổng cục đề nghị HĐKH, Viện nghiên cứu Hải quan và các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu các vấn đề có tính ứng dụng thực tiễn, động viên và khuyến khích các cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành tham gia nghiên cứu để có những đánh giá, quan điểm nhiều chiều về nhiều vấn đề nghiệp vụ và tìm ra các giải pháp hiệu quả nhất. Hội đồng khoa học của Tổng cục Hải quan họp Hội nghị sơ kết năm 2018
với sự chủ trì của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình

Công tác nghiên cứu khoa học năm 2018 – 2019 và những kết quả khả quan 

Trình bày tại Hội nghị, Thường trực HĐKH đã thông qua một số nội dung: (1) Công tác tư vấn và xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học (NCKH); (2) Hoạt động tuyển chọn các đề tài NCKH ngành Hải quan; (3) Công tác đôn đốc, nghiệm thu các đề tài NCKH cấp Tổng cục Hải quan; (4) Nguồn lực tài chính cho khoa học và công nghệ. 

Theo báo cáo của HĐKHTCHQ, trong 01 năm qua, Hội đồng đã tổ chức xét duyệt cho 17 đề tài của các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục và các Cục Hải quan địa phương (05 đề tài xét duyệt đợt 2 năm 2018 và 12 đề tài xét duyệt năm 2019), giao nhiệm vụ cho 11 đề tài triển khai nghiên cứu. Tổng kinh phí phê duyệt là 2.440.000 đồng (hai tỷ bốn trăm bốn mươi nghìn đồng). Đồng thời, Hội đồng khoa học đã nghiệm thu chính thức được 04 đề tài năm 2018, chuẩn bị nghiệm thu 04 đề tài năm 2018, đang triển khai thực hiện 11 đề tài đợt 2 năm 2018 và đợt 1 năm 2019. Danh mục các đề tài NCKH của Tổng cục Hải quan trong năm qua đã bao quát được hầu hết các lĩnh vực nghiệp vụ của Ngành như: tổ chức cán bộ, thanh tra, giám sát quản lý, chống buôn lậu và gian lận thương mại, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan… tạo nên sự đa dạng, kịp thời và bám sát tình hình thực tiễn. Nhiều đề tài được được đánh giá cao về tính lý luận, ứng dụng thực tiễn và tính cấp thiết (80% đề tài bảo vệ đạt loại khá, xuất sắc) tạo được bước chuyển biến căn bản trong nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu phục vụ cho quản lý, điều hành của Ngành. 

Tuy nhiên, công tác NCKH vẫn còn tồn tại một số hạn chế: số lượng đề tài còn chưa nhiều, chưa thu hút được sự tham gia của các cán bộ có năng lực chuyên môn cao, công tác phối hợp trong NCKH còn chưa chặt chẽ, việc ứng dụng kết quả nghiên cứu còn chưa đồng bộ và sâu rộng, kinh phí và tài liệu hỗ trợ nghiên cứu còn hạn chế,… 

Hội đồng khoa học - Tổng cục Hải quan năm 2019 - 2020 và những định hướng hoạt động tiếp theo 

Cũng tại hội nghị, đại diện Thường trực HĐKH đã đề xuất phương hướng hoạt động giai đoạn 2019-2020 với các vấn đề trọng tâm như sau: 

- Định hướng NCKH mang tính dài hạn, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; hoàn thiện cơ chế, chính sách cho khoa học và công nghệ; đổi mới phương thức xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

- Đẩy mạnh hợp tác với Viện Nghiên cứu chiến lược và chính sách tài chính - Bộ Tài chính. 

- Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, thu hút các cán bộ có trình độ chuyên môn tham gia NCKH. 

- Khuyến khích các đề tài theo đơn đặt hàng bằng cơ chế tài chính thích hợp. Giao nhiệm vụ nghiên cứu hoặc đặt hàng cho các đơn vị theo định hướng. 

- Tăng cường, ưu tiên tính ứng dụng thực tiễn của các đề tài trong đánh giá và tiêu chí xét duyệt đề tài. 

Hội nghị cũng tập trung bàn luận về việc triển khai ứng dụng đề tài NCKH vào hoạt động thực tiễn trong ngành Hải quan. Sau đó, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến đối với Dự thảo Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng cục Hải quan. Dự thảo quy chế đã nêu khá đầy đủ các yêu cầu, quy trình và thủ tục cần thiết của việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng cục. Các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện và hợp lý hóa dự thảo trên, là cơ sở tiền đề để ban hành quy chế chính thức. Việc ban hành quy chế này là một bước tiến mới, sẽ giúp hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Tổng cục Hải quan chuyên nghiệp hơn, phát triển hơn. Các đại biểu đánh giá cao sự nghiêm túc, nỗ lực của HĐKH và kỳ vọng Hội đồng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hiệu quả công tác NCKH của toàn Ngành. 

(Bài: Hồng Hường - Phòng ĐT&QLHV)

Ảnh: Vũ Hồng Vân)