Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Đoàn TNCQ Tổng cục Hải quan nối dài vòng tay thân ái đến đồng bào vùng giáp biên

Cập nhật : 04/11/2018
Lượt xem: 203

(BBT) - Ngày 27/10/2018, Đoàn Thanh niên và CLB Thầy thuốc trẻ Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với Đoàn Thanh niên Cơ quan Tổng cục Hải quan và Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổ chức chương trình khám bệnh tình nguyện, tặng quà và phát thuốc miễn phí cho đồng bào và trẻ em xã Huổi Luông - xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu.

Được sự đồng ý cả Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục, Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Hải quan phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi trung ương tổ chức chương trình tình nguyện và khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tuyên truyền về phòng chống ma túy cho trẻ em, đồng bào vùng cao.

Tham dự chương trình tình nguyện có Đại diện Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Đoàn Thanh niên Chi cục hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng, Huyện Đoàn Phong Thổ, Đại diện Lãnh đạo và Đoàn Thanh niên xã Huổi Luông, Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Hải quan, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương, các thầy cô giáo, học sinh và đồng bào xã Huổi Luông.
(Đoàn tình nguyện trao quà, khám chữa bệnh cho học sinh xã Huổi Luông
- Ảnh: Tác giả cung cấp)
 

Với mục đích lan tỏa tinh thành trách nhiệm của Thanh niên Hải quan đối với hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và công tác phòng chống ma túy tại các địa bàn trọng điểm, chương trình đã quy tụ được sự tham gia của các đoàn viên thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan. Chương trình diễn ra trong 03 ngày (từ 26/10 đến 27/10/2018) tại xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Phong Thổ là huyện vùng cao nằm ở phía Bắc tỉnh Lai Châu, có đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc dài 99km. Huyện có 18 xã, thị trấn trong đó có 15 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn nằm trong Chương trình 135 giai đoạn II. Huổi Luông là một xã nghèo nằm trong số 15 xã trên và đó là lý do thôi thúc bước chân Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Hải quan đến gần hơn với các em học sinh và đồng bào nơi đây.(Đ/c Nguyễn Văn Cơ - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phát biểu tại chương trình 
- Ảnh: Tác giả cung cấp)

Hành trình của Đoàn tình nguyện xuất phát từ 6h30 ngày 26/10/2018 tại Tổng cục Hải quan, sau hơn một ngày đường những món quà và tấm lòng đã đến được với các em học sinh và người dân Huổi Luông. Đúng 7h30 ngày 27/10/2018, Đoàn tình nguyện đã có mặt tại Ủy Ban xã và Trường THCS Bán trú xã Huổi Luông và nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ. Đoàn chia thành ba nhóm nhỏ: nhóm khám chữa bệnh, nhóm tuyên truyền phòng chống ma túy và nhóm tặng quà cho học sinh và đồng bào để thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công.
(Ảnh: Công chức Cục Điều tra chống buôn lậu tuyên truyền phòng chống ma túy 
cho đồng bào xã Huổi Luông - Ảnh: Tác giả cung cấp

(Các bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương khám bệnh miễn phí cho học sinh và đồng bào
- Ảnh: Tác giả cung cấp)(Đoàn Thanh niên Tổng cục tặng quà cho đồng bào 
- Ảnh: Tác giả cung cấp)

Kết thúc chương trình, Đoàn tình nguyện đã khám, tặng quà và phát thuốc cho hơn 700 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực xã Huổi Luông và các xã lân cận. Đoàn cũng tiến hành tặng 20 suất học bổng đặc biệt cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại trường THCS Bán trú Huổi Luông... Ngoài ra, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Hải quan và Bệnh viện Nhi Trung ương còn thăm cơ sở vật chất, sinh hoạt của Trường Tiểu học và Trung học Bán trú tại xã để lên phương án cho việc xây tặng bể chứa nước trong thời gian tới.

Chuyến tình nguyện đã tạo ra hiệu ứng cộng đồng tích cực cho đồng bào vùng cao. Qua hoạt động khám chữa bệnh, tặng quà người dân đã cảm nhận được được sự quan tâm của các cơ quan và Đoàn tình nguyện nói riêng, tình cảm của người miền xuôi nói chung, luôn chia sẻ mọi khó khăn với đồng bào. Mặt khác, bà con cũng hiểu rõ hơn về tác hại của cây thuốc phiện và ma túy tới đời sống để cùng góp sức trong công cuộc đấu tranh cách thức phòng chống ma túy trên địa bàn.(Đoàn tình nguyện của Tổng cục Hải quan và Bệnh viện Nhi Trung ương
- Ảnh: Tác giả cung cấp)
(Tập thể Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Hải quan 
tham gia tình nguyện tại Lai Châu - Ảnh: Tác giả cung cấp)

Với sức trẻ và lòng nhiệt thành, trong thời gian tới Đoàn Thanh niên cơ quan Tổng cục Hải quan sẽ còn tổ chức nhiều chuyến tình nguyện để nối dài hơn nữa vòng tay thân ái giữa đồng bào miền xuôi và miền ngược.

(Hồng Hường - Phòng ĐT&QLHV)