Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn và 52 cây đào "mang mùa xuân đến" Trường Hải quan Việt Nam

Cập nhật : 26/12/2018
Lượt xem: 166
(BBT) - Ngày 24/12/2018, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đến thăm và tặng Trường Hải quan Việt Nam một vườn đào. Những cây đào được trồng ngay khuôn viên trước ký túc xá và giảng đường, trong những ngày giáp Tết như mang cả mùa xuân đến cho Trường.

Vượt hành trình gần 200 km, từ Lạng Sơn về đến Hưng Yên

Từ Lá thư ngỏ ngày 14/03/2018 của Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam về việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các đơn vị trong và ngoài Ngành cùng các nhà hảo tâm ủng hộ cây xanh để phủ xanh diện tích 11 hecta khu vực khuôn viên Trường Hải quan Việt Nam, Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên chủ động tham mưu, tìm hiểu mua đào để tặng Nhà trường.Cây xe chở những mùa xuân đến Trường HQVN
(Ảnh: V.H.V)Những cây này sẽ sớm đơm hoa trong tương lai
(Ảnh: V.H.Vân)


Những cây đào được đặt mua từ tháng 3 năm 2018, nhưng được gửi chăm bón tại vườn trên Lạng Sơn, và tới đúng mùa mới được vận chuyển xuống Trường. Hành trình "mang mùa xuân" tới địa điểm mới của Trường là hành trình rất công phu. Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Đoàn Thanh niên Cục "hộ tống" một xe tải dài (như một container 20 feet), di chuyển với tốc độ "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" để đảm bảo những cây đào vẫn vẹn nguyên, tươi xanh. Không chỉ vậy, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn còn thuê cả các "sứ giả hộ hoa" (là nhà vườn chuyên nghiệp) tháp tùng xe cây. 

Sau một chặng đường dài, 52 cây đào đã đến vùng đất mới. Những cây đào bích và đào phai, loại trên 3 năm tuổi, cao trên 1,2 m sau khi được vun trồng đã phơi phới đón gió, nắng Hưng Yên.

Tấm lòng của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Cán bộ, giảng viên Nhà trường rất xúc động trước tình cảm Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn dành cho Trường. Đồng chí Lê Đức Thọ - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn - Trưởng Đoàn hy vọng vườn đào sẽ nhanh kết hoa, mang mùa xuân đến Trường Hải quan Việt Nam. Những cành đào khoe sắc thắm tựa như kết tinh tình cảm của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đối với Nhà trường. Đồng chí cũng bày tỏ niềm vinh hạnh khi vườn đào của Cục ở ngay vị trí khuôn viên đài phun nước, trước ký túc xá và giảng đường. Đây là một vị trí "đắc địa", gần với học viên nhất. Các học viên hàng ngày đi lên giảng đường đều được ngắm hoa. Thậm chí, trong tương lai gần, vườn đào có thể trở thành nơi "check in" của tất cả các học viên khi về học tại Trường. 52 cây hoa đào không chỉ làm nhiệm vụ phủ xanh khu vực khuôn viên Trường mà còn như một mảng màu hồng tô thắm không gian rộng lớn này, trở thành điểm nhấn riêng biệt của Trường.Vun đất...Tưới nước...Và mơ về một vườn đào xứ Lạng ngày không xa
(Ảnh: VP Trường)

Thầy Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam chân thành cảm ơn tình cảm mà Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn dành cho Nhà trường. 52 cây đào không chỉ có ý nghĩa tô điểm cho cảnh quan của Trường, mà còn là "chứng nhận" cho mối quan hệ khăng khít của hai đơn vị. Công tác đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh cơ hội, còn rất nhiều băn khoăn, vướng mắc. Sự xuất hiện của các đơn vị hải quan trên cả nước tại Trường thông qua hình ảnh các loại cây đại diện như một sự động viên to lớn đối với cán bộ, giảng viên Nhà trường. Vườn đào rồi sẽ bung nở trong tương lai như kỳ vọng, hứa hẹn về tương lai tươi sáng, tốt đẹp của Trường.

Tại buổi trồng cây, Đoàn Thanh niên hai đơn vị đã thể hiện sự phối hợp tích cực, chủ động cùng nhau. Thầy Nguyễn Đình Phiên mong muốn Đoàn Thanh niên hai đơn vị sẽ có nhiều hoạt động kết nối sâu sắc nữa trong tương lai.

(Trường HQVN)