Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Học viên Lớp TACNHQ Khóa 42: "Có thêm một ngoại ngữ là có thêm một tâm hồn"

Cập nhật : 19/09/2018
Lượt xem: 269

(BBT) - Trong cảm xúc lắng đọng ngày chia tay, học viên Lớp Tiếng Anh chuyên ngành Hải quan Khóa 20 đã có những lời chia sẻ thật bùi ngùi, xúc động. Với các học viên, “to have a second language is to have a second soul” - “Có thêm một ngôn ngữ là có thêm một tâm hồn”.

Thế là chúng ta đã trải qua một tháng rưỡi gắn bó với lớp tiếng Anh chuyên ngành Hải quan K20. Có người nói đây là quãng thời gian quá dài, cũng có người lại cho rằng quá ngắn. Tuy nhiên, theo ý kiến của bản thân em, không có gì là quá dài hay quá ngắn, khi chúng ta - tập thể thầy cô giáo, giảng viên và học viên của Lớp đều đã nỗ lực hết mình và chúng ta đều gặt hái được những thành tựu cho riêng mình. Riêng em, em cảm thấy thật may mắn vì lớp học đã cho em thật nhiều cơ hội để trao dồi bản thân, thử sức mình ở môi trường mới, cho em được học hỏi nhiều bài học quý báu về tiếng Anh, về nghiệp vụ Hải quan và cả về nghệ thuật sống nữa. Còn nhớ ngày đầu khi từ Cần Thơ đặt chân đến đây, em đã không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, dè dặt đối với Lớp, thế nhưng đến ngày hôm nay, tất cả những gì em cảm nhận đây thực sự là một lớp học quá tuyệt vời, vượt qua tất cả những kỳ vọng của bản thân. Em xin cảm ơn tất cả mọi người vì những điều đó.Thầy Colin - chuyên gia tiếng Anh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng lớp
(Ảnh: NMĐ)


Có hai điều đặc biệt liên quan đến lớp tiếng Anh chuyên ngành Hải quan K20 này mà chúng em đã ghi nhận. Thứ nhất, đây là khóa học đầu tiên của tất cả học viên K20 chúng em tại Hưng Yên - một ngôi trường khang trang, rộng rãi với nhiều trang thiết bị học tập hiện đại; ký túc xá đầy đủ, tiện nghi và được nhà trường thường xuyên cải thiện dựa trên ý kiến đóng góp của học viên. Điều đặc biệt thứ hai, đó là lớp học chúng em may mắn được học cùng chuyên gia ngôn ngữ Colin đến từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thời gian ông công tác tại Trường để biên soạn giáo trình mới.


Những hình ảnh khó quên (Ảnh: NMĐ)

Qua đó, chúng em đã có cơ hội trao đổi, trải nghiệm một phương pháp học tập thiết thực, tiên tiến và có những buổi ngoại khoá thú vị, hữu ích, thực hành kỹ năng tiếng Anh nhiều hơn. Bên cạnh hai điều đặc biệt may mắn trên, điều mà chúng em cảm thấy trân quý nhất đó là sự cố gắng và nhiệt huyết của tất cả giảng viên trong việc truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm của mình cho chúng em, không những về kiến thức tiếng Anh mà cả về chuyên môn nghiệp vụ, để chúng em vững bước hơn trong môi trường Hải quan hiện đại ngày nay.

Chúng em trân trọng và biết ơn những nỗ lực của quý thầy cô trong việc xây dựng cho chúng em môi trường học tập, sinh hoạt tốt nhất; giáo trình, tài liệu chất lượng nhất và những bài giảng hữu ích nhất.Lớp học đi dã ngoại cùng thầy giáo tại Ninh Bình
(Ảnh: NMĐ)

Tiếp theo, em xin được gửi lời đến các anh chị học viên lớp tiếng Anh chuyên ngành Hải quan K20. Lớp chúng ta gồm có 11 người, một con số em cho là vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít để làm nên một tập thể đoàn kết, thống nhất. Mỗi người chúng ta có những tính cách khác nhau, đến từ những vùng miền khác nhau với văn hoá khác nhau; mỗi cá thể là một mảnh ghép làm cho bức tranh tổng thể của Lớp thêm thú vị, riêng biệt. 

Trải qua sáu tuần cùng gắn bó với nhau tại Trường Hải quan Việt Nam, chúng ta đã có thật nhiều kỷ niệm đẹp và em hy vọng sau khoá học những kỷ niệm này vẫn còn mãi. Là người nhỏ nhất và xa nhất lớp, em may mắn nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ các anh chị. Em xin cảm ơn các anh chị rất nhiều vì tình cảm đó. Những kỷ niệm này sao dễ để quên (Ảnh: NMĐ)Khi quay trở lại công tác, đây sẽ là những hồi ức đẹp của K20
(Ảnh: NMĐ)
 

Cuối cùng, em xin nhắn gửi đến các anh chị một câu nói của Charlemagne (một vị vua thời La Mã): “To have a second language is to have a second soul”- Biết thêm một ngôn ngữ là có thêm một tâm hồn. Em hy vọng khóa học này sẽ là một bước đệm để nâng bước cho các anh chị tiếp tục theo đuổi việc rèn luyện tiếng Anh. Hãy giữ mãi niềm đam mê và động lực dành cho tiếng Anh để chúng ta được kết nối với những nền văn hoá mới, những miền kiến thức mới, những tiến bộ của thời đại. Trong bối cảnh ngành Hải quan đang hội nhập sâu rộng với những bước tiến mạnh mẽ trong công cuộc cải cách, hiện đại hoá thì kiến thức về tiếng Anh là một trong những nền tảng quan trọng mà chúng ta cần trau dồi, học tập.

(Nguyễn Đức Hạnh Nguyên - Cục Hải quan TP. Cần Thơ)