Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Chia tay thầy Vũ Việt Đức - Phó Hiệu trưởng: "Dẫu chẳng muốn vẫn phải nói lời từ biệt"

Cập nhật : 01/11/2018
Lượt xem: 477

(BBT) - Ngày 31/10/2018, trong không khí thân mật, xúc động nhưng cũng không kém phần trang trọng, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Lễ gặp mặt, chia tay xúc động đối với thầy Vũ Việt Đức - Phó Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam về nghỉ chế độ. Chủ trì buổi Lễ là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan - Hoàng Việt Cường.

Một Lãnh đạo với xấp xỉ 37 năm thâm niên trong bề dày 73 năm lịch sử của Ngành Hải quan

Mở đầu buổi Lễ, đại diện Tổng cục Hải quan, đồng chí Hoàng Việt Cường - Phó Tổng cục trưởng phát biểu tóm tắt quá trình công tác của thầy Vũ Việt Đức. Thầy là một trong những cán bộ “lão thành” của Ngành, với thâm niên Hải quan xấp xỉ 37 năm trong lịch sử 73 năm của Ngành.Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường phát biểu khai mạc buổi Lễ
(Ảnh: VP Trường)

Thầy đã kinh qua nhiều vị trí công tác, nhưng ở bất kỳ cương vị nào, thầy luôn ghi dấu ấn với tinh thần làm việc nghiêm túc, chỉn chu, kiên quyết nhưng khéo léo, lãnh đạo nhưng giản dị, gần gũi. Trước năm 2013, thầy Vũ Việt Đức công tác chính ở Cục Giám sát quản lý, là một trong những đơn vị nghiệp vụ quan trọng nhất của Ngành, liên quan trực tiếp đến việc xây dựng, tham mưu các quyết sách quan trọng cho Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan trong lĩnh vực thủ tục hải quan nói chung. Đảm đương chức vụ Phó Cục trưởng, trong mảng công việc chuyên môn được phân công, thầy luôn thể hiện mình là một đầu tàu xuất sắc, gương mẫu và “có tiếng nói”. Từ năm 2013, thầy về công tác tại Trường Hải quan Việt Nam, chính thức từ một giảng viên kiêm nhiệm trở thành giảng viên chuyên nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo Khoa Nghiệp vụ, thầy đưa ra và chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả đáng ghi nhận trong nhiều lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ quan trọng của Trường. Có thể kể đến các sự kiện gắn liền với thầy như: đồng hành cùng VNACCS/VCIS để đào tạo cho cán bộ, công chức toàn Ngành cũng như cho doanh nghiệp năm 2014 - thời điểm được xem như “dấu mốc lịch sử” của công cuộc cải cách hiện đại hóa Ngành Hải quan; đào tạo, phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp; chương trình nhận diện hàng hóa lưỡng diện của Hải quan thế giới; chương trình đào tạo cho Hải quan Lào; chương trình liên kết đào tạo cho Hải quan địa phương… Thầy Vũ Việt Đức nhận bó hoa chia tay từ Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường
(Ảnh: VP Trường)


Không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thầy còn là một giảng viên hết lòng vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng của Ngành nói chung, của Trường nói riêng. Thầy đứng lớp nhiều, vận dụng các phương pháp giảng dạy mới, tạo nên sự hứng thú học tập cho học viên. Thầy chú trọng đưa kiến thức thực tế, phân tích, lý giải và đúc kết kinh nghiệm lồng trong mỗi bài giảng.

Thầy còn đáng khâm phục ở các hiểu biết về nghiệp vụ và các lĩnh vực liên quan. Giảng viên được làm việc cùng thầy là có thêm cơ hội để trau dồi nghiệp vụ, cứng cáp và trưởng thành hơn từ mỗi văn bản, bởi thầy có yêu cầu đặc biệt “cao” về sự chuẩn chỉ, chắc chắn trong từng câu, từng từ.

Một người đồng nghiệp thân thiện, dễ gần

Phát biểu trong buổi Lễ, phần đông các ý kiến đều đánh giá cao về năng lực làm việc, năng lực quản lý và điều hành của thầy. Bên cạnh đó, thầy còn được mọi người bày tỏ niềm yêu mến trước phong cách sống giản dị, thân thiện và gần gũi. Thầy nói chuyện khá hài hước, dí dỏm và thâm thúy. Các câu chuyện của thầy thường mang theo ý vị thâm trầm của người từng trải, tích lũy nhiều kinh nghiệm sống. Vì thế, dễ được tiếp thu, ghi nhớ. Thầy cũng là người rất “hào phóng” trong việc đưa ra các lời khuyên cho nhân viên của mình trước một vướng mắc nào đó phát sinh. Thầy cởi mở, chan hòa trong các câu chuyện về gia đình, người thân và đôi khi rất hồn nhiên “khoe” một chuyện nho nhỏ gì đó khiến mọi người vui vẻ. Bầu không khí làm việc do thầy mang tới luôn khiến người khác cảm thấy dễ chịu, thích thú.

Và sẽ mãi là một người thầy song hành cùng Trường trên con đường hiện đại hóa

Là một trong các giảng viên chủ lực của Nhà trường, vì thế, việc thầy Vũ Việt Đức về hưu sẽ có ảnh hưởng nhất định đến việc sắp xếp, bố trí giảng viên của Trường. Tuy nhiên, thầy Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: “Trường luôn cần và rất cần sự có mặt của thầy trong các chuyên đề, bài giảng quan trọng. Khoa Nghiệp vụ cần tích cực “theo sát” để có thể mời thầy giảng các nội dung này”.


Thầy Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Nhà trường thể hiện mong muốn thầy Vũ Việt Đức
 sẽ sắp xếp thời gian để có thể tiếp tục lên lớp tại Trường HQVN (Ảnh: VP Trường)

Đáp lại các phát biểu của mọi người tại buổi Lễ, thầy Vũ Việt Đức bày tỏ sự xúc động. Thầy cám ơn Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Nhà trường đã tổ chức buổi Lễ chia tay thân mật, trang trọng và nhiều cung bậc cảm xúc này. Đối với thầy, dù công tác ở cương vị công tác nào thì đó cũng là những trải nghiệm vô cùng quý giá và đáng trân trọng. Tuy nhiên, việc nghỉ hưu theo chế độ là quy định và thầy vui vẻ đón nhận điều đó, dẫu biết rằng, trong thời gian tới, để làm quen với nhịp sinh học mới, cần phải điều chỉnh và từ từ thích nghi. Thầy luôn hy vọng, nếu có cơ hội sẽ sẵn sàng cống hiến nhiệt huyết và trí tuệ cho Nhà trường. Đó là câu chuyện của ngày mai. Còn hôm nay, thầy thực lòng hạnh phúc vì những gì mình nhận được.

Dẫu chẳng muốn nhưng vẫn phải nói lời từ biệt

Nó như là định mệnh của những cuộc chia tay

Anh cũng vậy, dẫu trong lòng chẳng muốn

Góp thêm vào hơi lạnh của mùa đông

Thế mà đã sáu năm rồi anh nhỉ?

Kể từ ngày anh đến với chúng tôi

Gió đông thổi bao lần nơi cửa lớp

Và mấy mùa lá rụng giữa sân trường

Anh là vậy, vững vàng trên bục giảng

Vững vàng trên cả những đa đoan,

Là người thầy - là người anh

Là Quý ông mẫu mực

Để trong lòng thổn thức của những ai?

Đông đang đến, gió ngoài kia đã lại

Anh lại về với chốn cũ nhà xưa

Ánh mắt, sân trường vẫn ngoái về Hà Nội

Mỗi chiều về, gió thổi lá vàng rơi

Rồi mai ngày mới bình an tổ ấm

Có khi nào anh chạnh nghĩ tới chúng tôi?

Dưới mái trường thân thương nơi xa đó

Có bục giảng tình anh chẳng phai mờ.

Một số hình ảnh xúc động khác:Thầy Vũ Việt Đức chụp ảnh kỷ niệm cùng Lãnh đạo Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ,
Văn phòng Tổng cục và Trường Hải quan Việt Nam (Ảnh: VP Trường)


 
Thầy Bùi Kiên Điện - Trưởng P.ĐT&QLHV và tình cảm dành cho thầy Vũ Việt Đức
(Ảnh: VP Trường)


 
Thầy Vũ Việt Đức chụp ảnh cùng giảng viên Khoa Nghiệp vụ
(Ảnh: VP Trường)


 
Học viên lớp NVHQTHK42 A - B tặng hoa kỷ niệm thầy Vũ Việt Đức
(Ảnh: VP Trường)

(Trường Hải quan Việt Nam)