Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Chia tay thầy Trần Thoang - Người thầy của những niềm đam mê không ngừng cháy

Cập nhật : 13/11/2018
Lượt xem: 259
(BBT) - Ngày 12/11/2018, Trường Hải quan Việt Nam tổ chức Lễ chia tay thầy Trần Thoang - Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Kiến thức tổng hợp về nghỉ hưu trước tuổi. Đây là nguyện vọng của cá nhân thầy và đã được Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo Tổng cục đồng ý. Mặc dù có rất nhiều nuối tiếc, nhưng phía Nhà trường khẳng định luôn mong muốn nhận được sự hỗ trợ của thầy, và thầy khẳng định luôn sẵn sàng bất cứ khi nào Nhà trường cần.

Cuộc đời công chức nhiều trải nghiệm

Trước khi vào ngành Hải quan, thầy có 8 năm quân ngũ. Sau đó thầy chuyển ngành, gắn bó với Hải quan trong 20 năm, 2,5 năm làm ở cơ quan Chính phủ, từ năm 2013, thầy về Trường Hải quan Việt Nam.

Cuộc đời công chức đi nhiều, trải nghiệm nhiều, điều mà thầy tâm đắc nhất, đó là: "Đừng chờ đợi đủ mọi điều kiện thuận lợi thì hãy làm", "Đã xác định con đường mình theo đuổi thì kiên trì đến cùng trên con đường ấy".


Thầy Trần Thoang nhận hoa kỷ niệm của Ban Giám hiệu Trường HQVN
(Ảnh: N.V.Đ)

Kể từ khi về Trường Hải quan Việt Nam, với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, thầy đã góp sức giúp cho diện mạo đào tạo của Nhà trường đổi mới đáng kể trên lĩnh vực ngoại ngữ và hợp tác quốc tế. Thầy chủ trì biên soạn thành công cuốn giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Hải quan, mạnh dạn đề xuất các khóa học tiếng Anh cho cán bộ, công chức trong Ngành. Không chỉ tập trung vào công việc chuyên môn, thầy còn rất cần mẫn và chăm chỉ tham gia các khóa đào tạo của Tổ chức Hải quan thế giới, hoặc của các đối tác nước ngoài để tích lũy kinh nghiệm và quan hệ. Tính đến thời điểm này, thầy là một trong các chuyên gia đào tạo của Hải quan Việt Nam được tổ chức Hải quan thế giới công nhận.


Thầy Trần Thoang chụp ảnh kỷ niệm cùng Khoa KTTH
(Ảnh: N.V.Đ)

Tâm gương sáng về tự học và vươn lên

Chia sẻ tại Lễ chia tay, cô Vũ Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam đánh giá cao những cống hiến và đóng góp của thầy Trần Thoang đối với Nhà trường. Song điều mà cô ấn tượng hơn cả ở thầy là "một tấm gương sáng về tự học và vươn lên". Là chuyên gia hàng đầu của ngành về tiếng Anh, nhưng thành tựu ngày hôm nay thầy có được là kết quả rèn luyện từ rất lâu trước đó. Thầy luôn kiên định với các lựa chọn của mình, dù cho có nhiều ý kiến trái chiều thì vẫn sẽ cố gắng làm đến cùng. Với thầy, dù thành công hay thất bại đó đều là những trải nghiệm quý giá và có ích cho sự vươn lên của mình. Nhìn con đường thầy đã đi, dấu ấn cá nhân rất đậm nét.


Thầy Trần Thoang chụp ảnh lưu niệm cùng Văn phòng Trường
(Ảnh: N.V.Đ)

Thầy tâm niệm: "Mong rằng những dấu ấn đó có thể lan tỏa để các giảng viên trẻ có thể tiếp nối nhũng gì thầy đã làm". Đáp lại mong muốn ấy, cô Nguyễn Thị Thoa - giảng viên Khoa Kiến thức tổng hợp, một  trong những người có nhiều năm làm việc cùng thầy nhất bày tỏ: "Đầu tiên, em cảm thấy bị áp lực. Bởi khối lượng công việc quá lớn. Và mình thì phải tự đi, phải cụ thể hóa mọi chỉ dẫn chỉ có tính định hướng của thầy. Nhiều lần cảm thấy không trụ nổi. Nhưng rồi sau nhiều lần như vậy, bỗng nhận thấy, khả năng làm việc và tư duy độc lập của bản thân có sự tiến bộ rõ nét. Đến nay, cá nhân em đã tự tin hơn rất nhiều. Có nhiều điều muốn nói, nhưng điều duy nhất lúc nào em muốn thể hiện là lòng biết ơn vô hạn của bản thân với thầy".


Thầy Trần Thoang chụp ảnh lưu niệm cùng học viên
(Ảnh: N.V.Đ)

"Các giảng viên trẻ đừng chần chừ, đừng chờ đợi, mà hãy cố gắng bước đi"

Không ai nghĩ rằng, buổi Lễ chia tay lại trở thành một ngày truyền cảm hứng. Có lẽ bởi không khí quyến luyến nó mang lại. Nhưng nhiều hơn cả là tại "tâm" người nói. Thầy Trần Thoang đã dành khá nhiều thời gian để nói về quá trình công tác của mình. Câu chuyện không nhấn mạnh vào những thành tích, câu chuyện nhấn mạnh đến những đúc kết của bản thân thầy. Theo thầy, thời gian là hữu hạn, và nếu cứ chờ đợi vào sự hoàn thiện của các điều kiện thì mỗi giảng viên sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Thầy chỉ ra các tiềm năng phát triển của Nhà trường và cho rằng, sứ mệnh của các giảng viên trẻ là phải học tập ngay và luôn, trau dồi kiến thức và nghiệp vụ để sẵn sàng đưa Nhà trường phát triển. Thầy biết rằng, mỗi giảng viên một hoàn cảnh, nhưng nếu có thể khắc phục thì hãy khắc phục để vươn lên. Đối với thầy, "không có bí quyết gì để thành công", "muốn thành công chỉ có thể tự lực và bền bỉ".


Thầy Trần Thoang chia sẻ tại Lễ chia tay
(Ảnh: N.V.Đ)

Buổi Lễ chia tay diễn ra trong không khí ấm cúng và thân mật. Có những bịn rịn khó nói. Có những tiếc nuối khó bày tỏ. Nhưng tất cả các bộ, công chức, giảng viên, học viên Nhà trường đều mong muốn thầy khỏe mạnh và thành công trên con đường của mình. Lớp trưởng lớp NVHQTH Khóa 42B nói thay lời của mọi người: "Có câu nói rằng, chỉ khi về hưu, người ta mới được thoải mái làm điều mà người ta thích. Tên thầy chỉ có hai chữ Trần - Thoang, có lẽ nó đơn giản như chính con người thầy. Bởi vậy, chúng em dù không có cơ hội học thầy, vẫn kính chúc thầy được hạnh phúc, tự do làm những điều thầy muốn".


Một cái ôm thay cho ngàn lời muốn nói
(Ảnh: N.V.Đ)

(Trường HQVN)