Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

Hỏi :

Chúng tôi là doanh nghiệp Đài Loan mở tại Hưng Yên. Công ty tôi bán hàng cho công ty trong nước (Việt Nam) nhưng được chỉ định giao hàng tại nước ngoài. Như vậy, chúng tôi có làm được tờ khai hải quan xuất khẩu theo loại hình E62 và có được thanh khoản hoàn thuế hay không?

Trả lời :

Đây là trường hợp công ty bán hàng cho doanh nghiệp trong nước nên công ty không phải mở tờ khai xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng của công ty xuất khẩu ra nước ngoài thì doanh nghiệp này phải mở tờ khai.

Hỏi :

Doanh nghiệp sử dụng cân điện tử để cân hàng hóa luôn được kiểm định định kỳ, nhưng khi hàng thanh lý tại sân bay thì số kg thực tế cân tại doanh nghiệp và số kg cân tại sân bay bị chênh lệch rất lớn. Vui lòng hướng dẫn doanh nghiệp hướng giải quyết để sau này không bị lệch kg và sửa khai bổ sung.

Trả lời :

Đề nghị Công ty kiểm tra lại cân hàng hóa của Công ty. Trường hợp có sự chênh lệch về trọng lượng hàng hóa, đề nghị Công ty thực hiện khai báo bổ sung theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường Hải quan Việt Nam tham gia lao động vì một khuôn viên Nhà Trường xanh - sạch - đẹp

Cập nhật : 18/06/2018
Lượt xem: 166
Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường Hải quan Việt Nam chung tay vì một khuôn viên Nhà trường Xanh – Sạch – Đẹp.

Từ đầu tháng 6/2018, nhằm hưởng ứng phong trào phát động vì một khuôn viên Trường Hải quan Việt Nam Xanh – Sạch – Đẹp và hướng tới chào mừng Hội thảo toàn ngành về đổi mới công tác đào tạo ngành Hải quan trong tình hình mới, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Nhà trường đã tham gia giữ gìn vệ sinh xung quanh khu vực hiệu bộ và khuôn viên Trường với một tinh thần vui vẻ, nhiệt tình.

Kể từ khi chuyển về trụ sở mới tại Hưng Yên, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn động viên các cán bộ, nhân viên Nhà trường nâng cao trách nhiệm, ý thức trong công tác xây dựng, bảo vệ và giữ gìn khuôn viên. Nhân sự kiện lần đầu tiên tổ chức Hội thảo toàn Ngành về đổi mới công tác đào tạo tại Trường Hải quan – sự kiện được đánh là có ý nghĩa vô cùng quan trọng với ngành Hải quan nói chung và công tác đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam nói riêng- là cơ hội để Nhà trường quảng bá thương hiệu, giới thiệu mô hình được xây dựng hiện đại, đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới.

Ban Giám hiệu Nhà trường đã huy động mọi nguồn lục chung tay chuẩn bị để Hội thảo diễn ra thành công nhất. Một trong số các chuỗi hoạt động đó là phong trào dọn vệ sinh vì một khuôn viên Trường Hải quan Việt Nam Xanh – Sạch – Đẹp đã được Công đoàn Nhà trường phát động.Năm nay phong trào đã thu hút được sự tham gia của Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể các cán bộ thuộc Trường. Hoạt động tuy diễn ra trong quy mô không lớn với những việc làm cụ thể: quét dọn, thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh, giữ vệ sinh quanh khu vực khuôn viên song nó thể hiện được tinh thần đoàn kết, ý thức xây dựng tập thể và nét đẹp công sở.

 
(Ảnh: HT Nguyễn Đình Phiên và PHT Phan Công Sơn tham gia dọn vệ sinh khuôn viên)

Trong những năm qua, Trường Hải quan Việt Nam luôn là một tập thể được Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị khác đánh giá là có kỷ cương, nề nếp và nội quy nghiêm túc. Hoạt động lần này thêm một lần nữa chứng minh điều đó với Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị trong toàn Ngành, cho thấy sự chu đáo, coi trọng mọi mặt của Nhà trường. Đồng thời, cũng thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với Nhà trường vì một màu xanh – sạch từ ngay hôm nay.

 
(Ảnh: Cán bộ, nhân viên Nhà trường chung tay dọn vệ sinh khuôn viên)


(Ảnh: Cán bộ, nhân viên Nhà trường chung tay dọn vệ sinh khuôn viên)

Trong thời gian tới, Trường Hải quan Việt Nam sẽ luôn duy trì phong trào này giúp nâng cao nhận thức, ý thức của đội ngũ giáo viên và học viên trong việc chung tay giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường. Chúng ta có thể tin tưởng được rằng trong thời gian tới Phong trào “ Giữ gìn Trường Hải quan Việt Nam Xanh – Sạch  - Đẹp” sẽ trở thành nề nếp, có sức lan tỏa sâu rộng tới mọi cán bộ, nhân viên, học viên trong Nhà trường. 

Trường Hải quan Việt Nam đã sẵn sàng cho một buổi Hội thảo toàn Ngành lần đầu tiên tổ chức tại trụ sở mới của Nhà trường trong tinh thần phấn khởi, náo nức. 
Hồng Hường – Phòng ĐT&QLHV