Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Bế giảng Lớp Kiểm tra viên Khóa 12

Cập nhật : 04/07/2019
Lượt xem: 111

(BBT) - Ngày 28/6/2019, Trường Hải quan Việt Nam đã tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên khóa 12 cho 71 học viên. Khóa học có 8 học viên được Hiệu trưởng Nhà trường tặng Giấy khen vì có thành tích trong học tập và rèn luyện.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Vũ Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường, cán bộ quản lý lớp và 71 học viên là cán bộ, công chức đến từ 04 đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan và 26 đơn vị Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Lớp Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên hải quan Khóa 12 được tổ chức từ từ 06/5/2019 đến 28/6/2019, tại trụ sở Nhà trường. Đồng chí Bùi Kiên Điện - Trưởng Phòng Đào tạo & Quản lý học viên sau khi đánh giá tổng quan khóa học đã công bố Quyết định tốt nghiệp của học viên. Kết quả học tập, rèn luyện của học viên như sau:

- Loại Giỏi: 01 học viên đạt 1,4%.

- Loại Khá: 62 học viên đạt 87,3%.

- Loại Trung bình: 08 học viên đạt 11,3%.

Trong đó, 08 học viên đạt 11,2% được Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam trao tặng Giấy khen vì có thành tích rèn luyện cao trong học tập và rèn luyện.


Các học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện được
Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam tặng Giấy khen


Với tình cảm tri ân sâu sắc, học viên Cao Anh Tú thay mặt các học viên khóa học bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu và tập thể Nhà trường đã hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho học viên hoàn thành khóa học. Chương trình Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên là một chương trình rất cần thiết cho các công chức hải quan có nguyện vọng thi nâng ngạch. Trong chương trình này, học viên được trang bị “Những kỹ năng cơ bản, Nền hành chính nhà nước, Nghiệp vụ quản lý nhà nước về hải quan ” và được đi thực tế tại địa phương với tổng thời lượng là 320 tiết. Hầu hết các giảng viên giảng dạy khóa học đều là các cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn, năng lực nghiệp vụ và phương pháp sư phạm tích cực. Các kiến thức luôn được cập nhật theo từng chuyên đề. Học viên đánh giá cao chất lượng quản lý và phục vụ của Nhà trường. Ngoài ra, học viên cũng đề xuất một số kiến nghị đối với Nhà trường như: Nên thường xuyên phun thuốc diệt côn trùng vì có nhiều kiến ba khoang,liên kết với ngân hàng đặt cây ATM tại Trường, bố trí chỗ để xe cho học viên; đề nghị bếp phục vụ cuối tuần cho học viên ở trong ký túc xá; Wifi ký túc xá yếu và tivi không sử dụng được. Sau cùng, đại diện học viên cam kết sẽ ứng dụng hiệu quả các kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trong thời gian học tập tại Nhà trường để nâng cao năng lực chuyên môn. Nhân dịp này, học viên các lớp Bồi dưỡng ngạch KTV khóa 12 gửi tặng Nhà trường món quà tri ân.

 
Học viên Cao Anh Tú đại diện khóa học phát biểu ý kiến


Đánh giá cao kết quả học tập, rèn luyện của học viên các lớp Bồi dưỡng ngạch KTV khóa 12, Phó Hiệu trưởng Vũ Hồng Vân khẳng định khóa học đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch. Đồng chí nhấn mạnh, khóa học đạt được kết quả như trên là do nhận được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Nhà trường, sự nhiệt huyết, tận tâm của đội ngũ giảng viên, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị liên quan thuộc Trường. Đặc biệt là sự tích cực trong việc duy trì kỷ luật, kỷ cương của Nhà trường và việc tự giác chấp hành nội quy, tích cực học tập của học viên khóa học. Đồng chí trân trọng tinh thần học tập và ý kiến đề xuất của học viên. Phó Hiệu trưởng Vũ Hồng Vân ghi nhận các góp ý và đề nghị các đơn vị có liên quan nhanh chóng khắc phục để đảm bảo tốt nhất cho khóa học sau. Đồng chí hi vọng sau khóa học, học viên với cương vị mới tại các Vụ, Cục sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp các hoạt động của Nhà trường, không chỉ trong công tác đào tạo.

  
Phó Hiệu trưởng Vũ Hồng Vân tuyên bố bế giảng khóa học


Tại buổi lễ, Phó Hiệu trưởng Vũ Hồng Vân và Lãnh đạo Phòng Đào tạo và Quản lý học viên trao chứng chỉ hoàn thành khóa học trong không khí phấn khởi của học viên các lớp.


Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý học viên Bùi Kiên Điện trao chứng chỉ cho học viên


 
Phó Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý học viên Đỗ Văn Lê trao chứng chỉ cho học viên


(Bài: Hồng Hường - P.ĐT&QLHV
Ảnh: Văn phòng)