Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Bế giảng Lớp Kiểm tra viên chính Khóa 17 tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Cập nhật : 21/10/2019
Lượt xem: 58

(BBT) - Ngày 7/10/2019, Trường Hải quan Việt Nam tổ chức Lễ bế giảng Lớp Kiểm tra viên chính Khóa 17 tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tới dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Kiên Giang - Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam và thầy Nguyễn Văn Hiểu - Hiệu trưởng Trường chính trị Tô Hiệu, các đồng chí là lãnh đạo đơn vị thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng và hơn 100 học viên có mặt đầy đủ.

Cục Hải quan TP. Hải Phòng là một trong những Cục lớn, có vai trò và vị trí quan trọng trong toàn ngành với lực lượng đội ngũ đông đảo. Khóa học xuất phát từ nhu cầu thiết thực trong việc nâng cao trình độ và chuẩn hóa đội ngũ của cán bộ, công chức tại đơn vị. Lớp Kiểm tra viên chính hải quan khóa 17 là một trong những lớp được tổ chức ngoài giờ hành chính, trên cơ chế tự chủ kinh phí do Cục Hải quan TP. Hải Phòng chịu trách nhiệm chi trả. Việc tổ chức thành công khóa học đã khẳng định năng lực tổ chức đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường trong giai đoạn chuyển giao cơ chế tài chính mới.

Phấn khởi và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Kiên Giang - Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP Hải Phòng bày tỏ sự cảm ơn Trường Hải quan Việt Nam đã tạo điều kiện tổ chức khóa học trên tại chỗ, góp phần hoàn thành mục tiêu đào tạo, chuẩn hóa tiêu ngạch công chức của đơn vị. Với nhiệm vụ chính trị trong tâm mà Tổng cục Hải quan giao, lưu lượng công việc tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng là rất lớn trong khi lực lượng công chức ở một số bộ phận còn thiếu. Do vậy, việc cử công chức tham gia các khóa học tổ chức tại Trường Hải quan Việt Nam theo kế hoạch Tổng cục Hải quan ban hành rất hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu của cán bộ, công chức trong Cục. Khóa Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên chính hải quan khóa 17 có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết với Cục trong tình hình hiện tại. Nhân dịp này, Phó Cục trưởng cũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học tập song vẫn đáp ứng được yêu cầu công việc tại đơn vị trong gần 3 tháng vừa qua. Đồng chí gửi lời chúc sức khỏe đến các vị đại biểu và toàn thể học viên khóa học.Đồng chí Nguyễn Kiên Giang - Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng
phát biểu tại Lễ bế giảng


Trân trọng sự phối hợp của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Hiệu trưởng Nguyễn Đình Phiên nhấn mạnh mối quan hệ khăng khít, gắn kết, bền vững giữa Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Trường Hải quan Việt Nam trong những năm qua. Đồng chí cũng khẳng định, cho đến thời điểm hiện tại, Cục Hải quan TP. Hải Phòng là đơn vị duy nhất phối hợp vơi Nhà trường tổ chức 02 khóa bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên chính Hải quan cho khoảng  200 công chức. Để có được thành công như trên là do sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của Cục. Khóa học không chỉ ý nghĩa đối với Cục Hải quan TP. Hải Phòng mà còn có giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng theo cơ chế tự chủ của Nhà trường. Đồng chí hi vọng Cục Hải quan TP. Hải Phòng tiếp tục phối hợp trong việc tổ chức tiếp theo, thành công của khóa học sẽ là nền tảng cho sự phát triển đào tạo, bồi dưỡng mối quan hệ giữa hai đơn vị.Thầy Nguyễn Đình Phiên - Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam trân trọng
cảm ơn sự phối hợp của Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Đối tượng học viên tham gia khóa học là những công chức có nhiều kinh nghiệm, thâm niên công tác trong ngành nên tiểu luận cuối khóa của học viên rất đa dạng về chủ đề và sâu sắc về kiến thức, khẳng định rõ sự khác biệt về đặc thù của Hải quan Hải Phòng. Kết thúc khóa học hoàn thành với kết quả đáng khích lệ:

- 25 học viên xếp loại giỏi.

- 77 học viên xếp loại khá.Các gương mặt xuất sắc của khóa học

Trong đó, có 06 học viên được Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam trao tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào.

(Bài và ảnh: Trần Thị Hồng Hường - Phòng ĐT&QLHV)