Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

Chiêu sinh Lớp Tập huấn về công tác chống buôn bán trái phép động thực vật hoang dã
(BBT) - Trường Hải quan Việt Nam thông báo chiêu sinh Lớp Tập huấn về công tác chống buôn bán trái phép động thực vật hoang dã tổ chức từ ngày 05/12/2018 đến 07/12/2018.
Chiêu sinh Lớp "Chuyên đề QLRR trong công tác KTSTQ"
(BBT) - Trường Hải quan Việt Nam thông báo chiêu sinh lớp "Chuyên đề Quản lý rủi ro trong công tác kiểm tra sau thông quan" tại Hưng Yên, từ ngày 26/11/2018 đến ngày 30/11/2018.
Chiêu sinh 02 Lớp Kỹ năng lập các biên bản nghiệp vụ
(BBT) - Trường Hải quan Việt Nam thông báo chiêu sinh 02 lớp bồi dưỡng "Kỹ năng lập các biên bản nghiệp vụ" tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.
Chiêu sinh Lớp Kỹ năng lập biên bản và tham vấn chống chuyển giá
(BBT) - Khoa KTTH thông báo chiêu sinh Lớp Kỹ năng lập biên bản và tham vấn chống chuyển giá từ ngày 14/11/2018 đến ngày 16/11/2018 tại Cục Hải quan Hà Nam Ninh.
Chiêu sinh Lớp Kỹ năng kiểm tra báo cáo quyết toán
(BBT) - Trường Hải quan Việt Nam thông báo chiêu sinh "Lớp Kỹ năng kiểm tra báo cáo quyết toán loại hình gia công, sản xuất hàng xuất khẩu", từ ngày 23/11/2018 đến ngày 25/11/2018.
Trường HQVN phối hợp cùng Cục HQTP. Hà Nội tổ chức lớp QLRR
(BBT) -  Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Trường Hải quan Việt Nam và Cục Hải quan TP. Hà Nội đã phối hợp mở lớp “Chuyên đề Quản lý rủi ro đối với hàng hóa, hành lý, phương tiện vận...
Chiêu sinh Lớp Kỹ thuật nghiệp vụ HS, Sở hữu trí tuệ Khóa 02 năm 2018
(BBT) - Khoa KTTH thông báo Chiêu sinh Lớp Kỹ thuật nghiệp vụ phân loại hàng hóa, sở hữu trí tuệ khóa 02 năm 2018 tại Trường Hải quan Việt Nam từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018.
Chiêu sinh Lớp Chuyên đề QLRR đối với HH, HL. PTVT tại cảng hàng không quốc tế khu vực phía Nam
(BBT) - Khoa KTTH thông báo Chiêu sinh Lớp Chuyên đề QLRR đối với HH, HL. PTVT tại cảng hàng không quốc tế khu vực phía Nam từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018 tại TP. Hồ Chí Minh.
Chiêu sinh Lớp "Áp dụng QLRR trong hoạt động NVHQ khu vực phía Bắc" tại sân bay quốc tế
(BBT) - Khoa KTTH chiêu sinh Lớp "Áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ Hải quan khu vực phía Bắc" đối với loại hình đường hàng không, học tại Trường Hải quan Việt Nam (xã Yên Phú,...
Chiêu sinh Lớp Kỹ năng KTTT HH XNK, PTVT XNC
(BBT) - Khoa Nghiệp vụ chiêu sinh Lớp tập huấn "Kỹ năng kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh", thời gian học 05 ngày, từ ngày 08/10/2018 đến...