STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

TT số 38/TT-BTC ngày 20/4 - Thông tư này quy định hồ sơ xác định trước xuất xứ, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu; thủ tục, nội dung kiểm tra, xác định, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu

(2)
2

TT 15/2018/TT-BCT - Thông tư này quy định về việc phân luồng trong cấp GCNXXHH ưu đãi.

(2)
3

Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018

(3)
4

Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018

(3)
5

154/2018/NĐ-CP - Nghị định số 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành

(3)
6

Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

(2)
7

Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 bản tiếng Anh để bạn đọc tiện tra cứu

(2)
8

Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/205 (bản Tiếng Việt)

(0)
9

28/CT-TTg ngày 18/9/2018 - Để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018

(6)
10

Thông tư số 41/2018/TT-BC - về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

(4)
11

Để bạn đọc tiện theo dõi những nội dung được sửa đổi, bổ sung ở NĐ số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 so với NĐ số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, Trường HQVN giới thiệu văn bản hợp nhất 02 Nghị định này

(6)
12

2736/QĐ-TCHQ ngày 19/9/20 - Văn bản này hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện về công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan; áp dụng cho cơ quan hải quan các cấp và công chức hải quan trong việc thực hiện công tác phát triển quan hệ đối tác giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp và các bên liên quan.

(2)
13

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan. Các ứng dụng dành cho điện thoại thông minh, đề nghị truy cập website: pus.customs.gov.vn để download

(2)
14

Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu Luật Hải quan năm 2014 bản song ngữ để bạn đọc tiện tra cứu

(1)
15

Tài liệu hướng dẫn khai HQĐT phiên bản 4 loại hình sản xuất xuất khẩu

(251)