STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

Thông tư số 79/2013/TT-BT - Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

(238)
2

Những vấn đề cơ bản về hành chính nhà nước và chế độ công vụ, công chức

(163)
3

Nghị định số 52/2013/NĐ-C - Nghị định này quy định về việc phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử

(69)
4

Tài liệu hướng dẫn khai HQĐT phiên bản 4 loại hình kinh doanh

(242)
5

Tài liệu hướng dẫn khai HQĐT phiên bản 4 loại hình gia công

(185)
6

Tài liệu hướng dẫn khai HQĐT phiên bản 4 loại hình sản xuất xuất khẩu

(269)
7

Tài liệu dành cho học viên tham gia chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC! của Tổ chức Hải quan thế giới

(41)
8

Giới thiệu về chương trình CLiKC!, cách sử dụng CLiKC!, các khóa học CLiKC! hiện đang cung cấp và một số lưu ý khác

(27)
9

Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan

(690)
10

Kỹ thuật ngoại thương

(370)
11

Luật Hải quan

(305)
12

Pháp luật hải quan

(385)
13

Quy trình thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu

(735)