STT
Hỗ trợ tìm kiếm
Tải về
1

TT 15/2018/TT-BCT - Thông tư này quy định về việc phân luồng trong cấp GCNXXHH ưu đãi.

(0)
2

28/CT-TTg ngày 18/9/2018 - Để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018

(2)
3

TT số 38/TT-BTC ngày 20/4 - Thông tư này quy định hồ sơ xác định trước xuất xứ, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu; thủ tục, nội dung kiểm tra, xác định, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu

(0)
4

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan. Các ứng dụng dành cho điện thoại thông minh, đề nghị truy cập website: pus.customs.gov.vn để download

(0)
5

2736/QĐ-TCHQ ngày 19/9/20 - Văn bản này hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện về công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan; áp dụng cho cơ quan hải quan các cấp và công chức hải quan trong việc thực hiện công tác phát triển quan hệ đối tác giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp và các bên liên quan.

(0)
6

Để bạn đọc tiện theo dõi những nội dung được sửa đổi, bổ sung ở NĐ số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 so với NĐ số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, Trường HQVN giới thiệu văn bản hợp nhất 02 Nghị định này

(5)
7

Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018

(2)
8

Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018

(3)
9

Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 bản tiếng Anh để bạn đọc tiện tra cứu

(2)
10

Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/205 (bản Tiếng Việt)

(0)
11

Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu Luật Hải quan năm 2014 bản song ngữ để bạn đọc tiện tra cứu

(1)
12

Quy trình thủ tục hải quan với hàng hóa xuất nhập khẩu

(710)
13

Tài liệu hướng dẫn khai HQĐT phiên bản 4 loại hình sản xuất xuất khẩu

(251)
14

Tài liệu hướng dẫn khai HQĐT phiên bản 4 loại hình kinh doanh

(227)
15

Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan

(647)