Hỏi :

A: Anh/ chị cho em hỏi em chuẩn bị tham gia thi cấp chứng chỉ nhân viên đại lý hải quan, Trường Hải quan có tổ chức ôn thi không ạ? (Xin liên hệ qua địa chỉ email : huyenvu120175@gmail.com)

Trả lời :

Q: Hiện nay Trường HQVN chưa tổ chức các lớp ôn thi cấp chứng chỉ nhân viên đại lý hải quan. Thời gian tới nhà trường sẽ tổ chức các khóa học cập nhật kiến thức cho doanh nghiệp và phục vụ ôn thi cấp chứng chỉ nhân viên đại lý hải quan. 

Hỏi :

Q: Em có tham gia lớp đào tạo ngạch kiểm tra viên chính hải quan tại Trường HQVN. Tuy nhiên do sơ suất em đã để thất lạc chứng chỉ tham gia khóa học, nay em muốn xin lại chứng chỉ đã mất. Anh/chị cho em hỏi thủ tục cấp lại chứng chỉ như thế nào? Em cảm ơn! (Xin liên hệ qua địa chỉ email : sunflower@gmail.com)

Trả lời :

A: Trường Hải quan VN không cấp lại chứng chỉ em đã đánh mất nhưng có thực hiện xác nhận em đã tham gia khóa học sau khi kiểm tra thông tin lưu trữ. Em cần làm đơn gửi Trường xin xác nhận, đơn của em phải được cơ quan hải quan nơi em công tác xác nhận.

Hỏi :

Q: Em mới được chuyển ngành sang hải quan, để có kiến thức làm việc em muốn tham gia học lớp dành cho công chức mới tuyển, anh/chị cho em hỏi từ nay đến cuối năm 2017 còn lớp nào không ạ? Thủ tục xin học như thế nào? (Xin liên hệ qua địa chỉ email : haodt@gmail.com)

Trả lời :

A: - Trong năm 2017 Trường Hải quan VN thực hiện kế hoạch đào tạo số 169/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2017 do Tổng cục Hải quan giao, trong đó nhà trường tổ chức 02 lớp đào tạo nghiệp vụ dành cho công chức tuyển mới. Hiện nay nhà trường đã hoàn thành đào taọ 02 lớp theo đúng chỉ tiêu được giao. Như vậy, từ nay đến cuối năm 2017 không còn lớp đào tạo nghiệp vụ dành cho công chức tuyển mới. Bạn có thể tham dự lớp được mở vào đầu năm 2018.
- Thủ tục xin học: Trước khi mở lớp, Trường HQVN sẽ có công văn phân bổ chỉ tiêu đến từng đơn vị hải quan, do vậy bạn cần đăng ký nhu cầu học với phòng tổ chức của hải quan nơi bạn công tác để được cử đi học theo đúng quy định.

Hỏi :

Q: Xin kính chào Quý trường! Em xin hỏi một vấn đề như sau: Năm 2014, em thi trượt môn Kỹ thuật nghiệp vụ (bao gồm nghiệp vụ ngoại thương và nghiệp vụ hải quan). Năm nay, em muốn đăng ký thi lại môn này nhưng theo thông báo mới của TCHQ thì môn KTNV lại tách thành hai môn. Vậy xin hỏi em phải thi lại hai môn này hay sao? Nếu em có bằng Cử nhân kinh tế (Kinh tế đối ngoại, hình thức vừa học vừa làm), do Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội cấp thì em có được miễn thi môn kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương theo khoản 7b, Điều 3, Thông tư 12/2015/TT-BTC không? Rất mong nhận được trả lời của Quý trường về trường hợp của em. Em xin chân thành cảm ơn! (Đào Thị Thúy Nguyệt, Công ty TNHH Khoáng sản Transcend Việt Nam)

Trả lời :

A: Câu hỏi của em, Nhà trường xin trả lời như sau:
- Theo quy định tại khoản 6, Điều 3, Chương II, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 về các môn thi tại kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan thì môn kỹ thuật nghiệp vụ hải quan vẫn là một trong ba môn thi, không có quy định nào về việc tách môn này thành hai môn như bạn nói. Nội dung thi môn kỹ thuật nghiệp vụ hải quan xoay quanh các kiến thức về thủ tục hải quan, phân loại hàng hóa, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa, sở hữu trí tuệ và chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.
- Tại khoản 7b, Điều 3, Chương II, Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015, đã quy định rõ về các trường hợp miễn thi. Trong quy định này, không nêu các vấn đề liên quan đến hình thức đào tạo (như từ xa, vừa học vừa làm hay tập trung). Nếu bạn thuộc đối tượng như các điều khoản viện dẫn trên thì bạn thuộc trường hợp miễn thi.
Cảm ơn em đã gửi câu hỏi và chúc em thi tốt tại kỳ thi sắp tới.

Trường Hải quan Việt Nam qua các thời kỳ

Cập nhật : 22/01/2016
Lượt xem: 10789
1. Từ năm 1986 đến năm 1990: Trường nghiệp vụ Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (Trường Nghiệp vụ Hải quan II)

Quán triệt đường lối đổi mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), ngành Hải quan tiến hành đổi mới mọi hoạt động nghiệp vụ, tiếp tục củng cố, tăng cường bộ máy, đẩy mạnh công tác huấn luyện, đào tạo và đào tạo lại cán bộ nhân viên cũ và mới, xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh vững vàng tương xứng với lực lượng chuyên chính nửa vũ trang chuyên nghiệp, Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số 976/TCHQ-TCCB ngày 14/7/1986 về việc thành lập Trường Nghiệp vụ Hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh (được đặt tại số 86 đường Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận), sau này gọi tắt là Trường Nghiệp vụ Hải quan II.

Thời gian học của mỗi khóa là 3 tháng. Đồng chí Nguyễn Văn Cầm được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng, sau bổ sung đồng chí Nguyễn Bá Kiền cùng làm Phó Hiệu trưởng.

Biên chế ban đầu của Trường gồm 18 người, tổ chức làm 2 phòng: Phòng Giáo vụ, Phòng Tổ chức – Hành chính. Vì mới thành lập, cơ sở vật chất kỹ thuật của Trường còn tương đối giản đơn. Đội ngũ giảng viên chuyên trách chưa có, chủ yếu là các giáo viên kiêm chức là cán bộ của một số Vụ, Cục, Phòng của Tổng cục và Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Từ năm 1986 đến năm 1990, Trường tổ chức được 10 khóa huấn luyện cho 1492 học viên.

2. Từ năm 1988 đến năm 1990: Trường nghiệp vụ Hải quan thành phố Hà Nội (Trường Nghiệp vụ Hải quan I)

Để tạo điều kiện cho việc học tập của cán bộ, nhân viên toàn ngành và đảm bảo kế hoạch huấn luyện, đào tạo, ngày 8/6/1988, Tổng cục Hải quan ra quyết định thành lập thêm Trường Nghiệp vụ Hải quan tại thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ đào tạo lực lượng hải quan ở các tỉnh phía Bắc (được đặt tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm), sau này gọi tắt là Trường Nghiệp vụ Hải quan I.
Từ năm 1988 đến năm 1990, Trường tổ chức được 3 khóa huấn luyện cho 360 học viên.

3. Từ năm 1990 đến tháng 9 năm 1995: Trường Hải quan Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28/ 9/1990, để thuận tiện cho việc tập trung chỉ đạo và xây dựng trường sở mới, Tổng cục Hải quan sát nhập hai trường Nghiệp vụ hải quan I và II thành Trường Hải quan Việt Nam, cử đồng chí Nguyễn Văn Cầm làm Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Bá Kiền làm Phó Hiệu trưởng.

Trường được chuyển về địa điểm mới ở số 778 Nguyễn Kiệm, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài các giáo viên kiêm chức, Trường đã có một số giáo viên chuyên trách từ Trường Đại học Sư phạm và một số trường khác chuyển sang. Tổng cục Hải quan cũng điều động một số cán bộ trong ngành tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Đại học Luật về Trường làm giáo viên chuyên trách. Biên chế của Trường được tăng lên 40 người. Ngoài các Phòng Giáo vụ, Tổ chức cán bộ, Hành chính, còn thành lập các Khoa chuyên trách.

* Tóm lại: Từ đầu năm 1990 đến tháng 9/1995 , Trường tổ chức đươc 9 khóa (5 tháng) tập trung tại Trường Hải quan Việt Nam; 7 khóa theo chương trình rút gọn 3 tháng tại Hải quan Tây Ninh, Quảng Ninh (2 khóa), Hải phòng, Quảng Nam - Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội cho 614 học viên.

Từ khi thành lập Trường 1986 đến tháng 9/1995 đã tổ chức được 22 khóa tập trung và 7 khóa (3 tháng) tại các địa phương cho 3217 học viên của toàn Ngành.

Ngoài các khóa huấn luyện trên, Trường Hải quan Việt Nam còn tổ chức:

- Các lớp chuyên đề về kim khí, đá quý; về pháp lý cho gần 100 học viên trong ngành

- Hai khóa ngoại ngữ tiếng Anh cho Hải quan Tây Ninh; ngoại ngữ tiếng Anh, Pháp, Hoa (cấp độ B) cho Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Với sự giúp đỡ của Hải quan Vương quốc Anh, Trường Hải quan Việt Nam đã tổ chức 05 lớp nghiệp vụ chống buôn lậu ma túy cho gần 200 cán bộ, nhân viên Hải quan và 3 sĩ quan cảnh sát; các hội thảo quốc tế về công tác đào tạo, chống buôn lậu ma túy; kết hợp với các trường đại học khác mở các lớp tại chức về Anh văn, thuế quan… Trung tâm Ngoại ngữ tại Trường Hải quan Việt Nam được Tổng cục Hải quan và Bộ giáo dục và đào tạo cho phép thành lập từ năm 1992, đã đào tạo và cấp chứng chỉ quốc gia trình độ A, B tiếng Anh cho gần 2000 học viên là cán bộ nhân viên Hải quan và người ngoài ngành.

4. Từ năm 1995 đến năm 2005: Trường Cao đẳng Hải quan

Năm 1995, Trường Hải quan Việt Nam có thêm chức năng, nhiệm vụ mới là đào tạo sinh viên chuyên ngành Hải quan. Khi đó, Trường Hải quan Việt Nam được đổi tên thành Trường Cao đẳng Hải quan. Trường Cao đẳng Hải quan về chuyên môn nằm trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo còn về tổ chức cán bộ… do Tổng cục Hải quan quản lý.
Tháng 12 năm 2005, Trường Cao đẳng Hải quan sáp nhập với trường Cao đẳng Tài chính kế toán 4 và Phân viện của Học viện Tài chính tại TP Hồ Chí Minh đổi tên thành Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính, với nhiệm vụ: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính, hải quan ở trình độ cao đẳng, nghiên cứu khoa học về các vấn đề tài chính, hải quan. Như vậy, đến cuối năm 2005, ngành Hải quan không có đơn vị trực thuộc đào tạo cán bộ của Ngành.

5. Trung tâm đào tạo bồi dưỡng công chức Hải quan: Từ năm 2006 đến năm 2010

Nhận thức được tầm quan trọng phải có một đơn vị riêng thuộc Tổng cục Hải quan để đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ ngành, ngày 06 - 01 - 2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính ra quyết định số 64/QĐ – BTC về việc thành lập Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng công chức hải quan, với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức trong ngành Hải quan nắm vững các chế độ, chính sách, pháp luật để làm tròn vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực Hải quan.

6. Trường Hải quan Việt Nam: Từ năm 2010 đến nay

Ngày 15 - 01 - 2010, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 02/2010/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan, theo đó Trung tâm đào tạo bồi dưỡng công chức Hải quan được đổi tên thành Trường Hải quan Việt Nam.

Kết quả đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2015:

 

Kể từ khi được thành lập theo Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Hải quan Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác.