Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

Hỏi :

Chúng tôi là doanh nghiệp Đài Loan mở tại Hưng Yên. Công ty tôi bán hàng cho công ty trong nước (Việt Nam) nhưng được chỉ định giao hàng tại nước ngoài. Như vậy, chúng tôi có làm được tờ khai hải quan xuất khẩu theo loại hình E62 và có được thanh khoản hoàn thuế hay không?

Trả lời :

Đây là trường hợp công ty bán hàng cho doanh nghiệp trong nước nên công ty không phải mở tờ khai xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng của công ty xuất khẩu ra nước ngoài thì doanh nghiệp này phải mở tờ khai.

Hỏi :

Doanh nghiệp sử dụng cân điện tử để cân hàng hóa luôn được kiểm định định kỳ, nhưng khi hàng thanh lý tại sân bay thì số kg thực tế cân tại doanh nghiệp và số kg cân tại sân bay bị chênh lệch rất lớn. Vui lòng hướng dẫn doanh nghiệp hướng giải quyết để sau này không bị lệch kg và sửa khai bổ sung.

Trả lời :

Đề nghị Công ty kiểm tra lại cân hàng hóa của Công ty. Trường hợp có sự chênh lệch về trọng lượng hàng hóa, đề nghị Công ty thực hiện khai báo bổ sung theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Trường Hải quan Việt Nam lần đầu tiên đào tạo nâng cao năng lực cho Hải quan Lào

Cập nhật : 24/09/2018
Lượt xem: 23
(BBT) - Nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác song phương giữa Hải quan Việt - Lào năm 2018 đã được Bộ Tài chính phê duyệt, từ ngày 24/9/2018 đến ngày 28/9/2018, Trường Hải quan Việt Nam sẽ đào tạo cho các bạn Lào một số nội dung cụ thể như: Trị giá hải quan, Phân loại hàng hóa, Quản lý rủi ro và Xuất xứ hàng hóa.


Đánh giá được tầm quan trọng của hoạt động hợp tác lần này, tại Quyết định số 2524/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2018, Lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã trực tiếp chỉ đạo một số đơn vị trong khối cơ quan Tổng cục phối hợp để tổ chức lớp Nâng cao năng lực về nghiệp vụ hải quan cho Hải quan Lào. Trong đó, Trường Hải quan Việt Nam được giao trách nhiệm chủ trì thực hiện và đôn đốc các đơn vị khác hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan năm 2018 ban hành theo Quyết định số 68/QĐ - TCHQ ngày 09/01/2018 và đề nghị từ phía Bạn, lớp Nâng cao năng lực cho Hải quan Lào K1 sẽ diễn ra trong 05 ngày từ 24/9 – 28/9/2018 với 10 học viên. Lớp thứ hai (K2) dự kiến sẽ diễn ra vào giữa Quý IV/2018. Theo chương trình Nâng cao năng lực về nghiệp vụ cho Hải quan Lào, học viên sẽ có 04 ngày học lý thuyết tại Nhà trường và 01 ngày đi thực tế tại Ninh Bình. Các giảng viên tham gia giảng dạy lớp học đều là các cán bộ có kinh nghiệm và năng lực nghiệp vụ chuyên môn cao.                                                                 (Ảnh: Internet)
                                                      
Đoàn học viên Lào là đoàn học viên quốc tế đầu tiên đến dự học tại Trường Hải quan Việt Nam. Do vậy, Đoàn cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo Tổng cục và Nhà trường. Hiện tại, các công tác chuẩn bị đón tiếp và tổ chức lớp đã cơ bản hoàn thành. Tổng cục Hải quan, Nhà trường và các giảng viên đã sẵn sàng đón chào các học viên Lào đến tham dự khóa học với nhiều điều thú vị. Sự thành công của khóa học sẽ thêm một lần nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa Hải quan Việt Nam - Hải quan Lào. Đồng thời, sẽ là một bước đệm để Nhà trường tiếp tục hoàn thiện, phát triển để đón nhận nhiều đoàn học viên quốc tế khác đến học tập và trao đổi kinh nghiệm.(Hồng Hường - Phòng ĐT&QLHV)