Hỏi :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Trả lời :

Hỏi: Xin cho biết thủ tục xác định mã số HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan là gì? (Công ty CP Ong Tam Đảo)

Đáp: Để nắm được mã HS của hàng hoá dự kiến XNK trước khi làm thủ tục hải quan, DN có thể lựa chọn phương án đề nghị xác định trước mã số hàng hoá theo quy định hiện hành. Theo đó, tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “2. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan: a) Nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi XNK lô hàng”. Cũng tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn: “1. Hồ sơ, mẫu hàng hoá xác định trước mã số. a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này; b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hoá cung cấp (bản phân tích thành phần, catologue, hình ảnh hàng hoá): 1 bản chụp; c) Mẫu hàng hoá dự kiến XNK (nếu có)".

Hỏi :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

Trả lời :

Hỏi: Chúng tôi làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Khi xuất trình C/O form AK, trên ô số 7, phía đối tác không thể hiện thông tin về và số kiện hàng nên C/O đó bị từ chối. Vậy xin hỏi BBT website truonghaiquan.edu.vn, chúng tôi nên xử lý thế nào trong tình huống nêu trên. Chúng tôi cam kết hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O. (Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư S, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Đáp: Chào bạn. Về việc này, BBT website xin trả lời như sau:

1. Theo hướng dẫn tại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK và VK (KV) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015, ô số 7 của C/O khai báo số và loại kiện hàng, mô tả hàng hóa (bao gồm số lượng (nếu có) và mã HS của nước nhập khẩu); thông tin mô tả hàng hóa phải đủ chi tiết để cán bộ hải quan có thể kiểm tra. Do đó, các thông tin mô tả hàng hóa trên ô số 7 C/O cần đầy đủ để cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O.

2. Căn cứ quy định tại Mục 2.2.3 Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015, trong trường hợp C/O không thể hiện thông tin về số và kiện hàng tại ô số 7 nhưng cơ quan hải quan qua kiểm tra, đối chiếu C/O với các chứng từ khác trong bộ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế (nếu có) và thông tin trên trang tra cứu điện tử của cơ quan cấp C/O Hàn Quốc, xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên C/O thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận C/O.

Đề nghị công ty bạn đối chiếu với các quy định hiện hành, giải trình và đề xuất với đơn vị hải quan nơi bạn làm thủ tục để xử lý.

Hỏi :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng)


Trả lời :

Hỏi: Công ty chúng tôi khi làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu được cơ quan hải quan hướng dẫn xuất trình  vận đơn MBL/HBL. Xin đề nghị BBT giải thích cụ thể hơn? (Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải A, huyện Kiến An, TP. Hải Phòng).

Đáp: Câu hỏi của bạn, BBT xin trả lời như sau: Khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan chỉ phải nộp cho cơ quan Hải quan một bản chụp vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương. Theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ miễn thuế là hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tư này. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan hải quan "vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không; đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 1 bản chụp”.

Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Đảng ủy CQTCHQ phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Hải quan Việt Nam

Cập nhật : 22/06/2019
Lượt xem: 137
(BBT) - Năm 2020 có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước cũng như của ngành Hải quan. Để thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng nêu trên, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan phát động phong trào thi đua với chủ đề "Kỷ cương - Hành động - Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả".

Mục tiêu của phong trào thi đua là: Phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Hải quan năm 2019, 2020, không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa Hải quan; giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt phương châm hành động sáng tạo hiệu quả xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Theo đó, nhiệm vụ và chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc là: 

Thế hệ trẻ trong mỗi đơn vị cần thấm nhuần truyền thống, lòng tự hào và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", ôn lại truyền thống hào hùng của Hải quan Việt Nam để ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, xây dựng. 

Toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức của Hải quan Việt Nam bằng tình cảm và trách nhiệm của mình quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức tự giác gương mẫu thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân và Bộ Tài chính giao phó.

Mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức hải quan phải quyết tâm thực hiện phong trào thi đua của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan với chủ đề ""Kỷ cương - Hành động - Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả", tạo không khí phấn khởi trong toàn Ngành nói chung và Đảng bộ nói riêng, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng 75 năm ngày thành lập Hải quan Việt Nam và Đại hội đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VI trong năm 2020, đặc biệt là chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và quốc tế.

Phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác năm 2019, 2020, đặc biệt hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Tăng cường quản lý hải quan hiện đại, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi tối đa cho hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, du lịch nhưng vẫn bảo đảm quản lý, giám sát chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Ban 389 Quốc gia.

Xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đi đầu thực hiện 7 nội dung nêu gương.

Tiếp tục đổi mới , sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa của Ngành và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổ chức kiểm tra, sát hạch, đánh giá năng lực công chức theo mục tiêu cụ thể các năm 2018, 2019, 2020 đã được xác định trong kế hoạch để phục vụ cho công tác đào tạo, bố trí, sắp xếp, sử dụng công chức theo chức danh, vị trí việc làm ở các lĩnh vực công tác.

Phấn đấu 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 100% tổ chức Đảng được phân loại mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phấn đấu 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật.

Phấn đấu 100% các đảng bộ, chi bộ tổ chức đại hội thành công, đúng theo kế hoạch.

Đảng bộ cơ quan TCHQ phấn đấu để được tặng "Cờ về thành tích đặc biệt trong nhiệm kỳ 5 năm của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương".

Chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa, Hải quan Việt Nam sẽ bước sang tuổi 75. Khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong từng Ngành, từng đơn vị cần mạnh mẽ hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ chính trị toàn Ngành.

(Theo Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Hải quan)