Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

Hỏi :

Chúng tôi là doanh nghiệp Đài Loan mở tại Hưng Yên. Công ty tôi bán hàng cho công ty trong nước (Việt Nam) nhưng được chỉ định giao hàng tại nước ngoài. Như vậy, chúng tôi có làm được tờ khai hải quan xuất khẩu theo loại hình E62 và có được thanh khoản hoàn thuế hay không?

Trả lời :

Đây là trường hợp công ty bán hàng cho doanh nghiệp trong nước nên công ty không phải mở tờ khai xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng của công ty xuất khẩu ra nước ngoài thì doanh nghiệp này phải mở tờ khai.

Hỏi :

Doanh nghiệp sử dụng cân điện tử để cân hàng hóa luôn được kiểm định định kỳ, nhưng khi hàng thanh lý tại sân bay thì số kg thực tế cân tại doanh nghiệp và số kg cân tại sân bay bị chênh lệch rất lớn. Vui lòng hướng dẫn doanh nghiệp hướng giải quyết để sau này không bị lệch kg và sửa khai bổ sung.

Trả lời :

Đề nghị Công ty kiểm tra lại cân hàng hóa của Công ty. Trường hợp có sự chênh lệch về trọng lượng hàng hóa, đề nghị Công ty thực hiện khai báo bổ sung theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Công tác NCKH năm 2015: Xuất phát từ thực tiễn và quay trở về phục vụ thực tiễn.
(BBT) - Chiều ngày 6/4/2015, tại buổi họp xét duyệt và phân bổ kinh phí NCKH năm 2015, ông Nguyễn Đình Phiên, Chủ tịch HĐNCKH THQVN nhấn mạnh: "Điều cơ bản nhất của nghiên cứu khoa học...
Quyết định công nhận đề tài NCKH cấp Ngành mã số 10 - N2012
(BBT) - Ngày 20/8/2014, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình đã ký Quyết định số 2465/QĐ-TCHQ về việc công nhận đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Ngành mã số 10 - N2012.
Lịch nghiệm thu đề tài NCKH mã số 10 - N2012
(BBT) - Theo thông báo từ Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH mã số 10 - N2012, ngày 30/7/2014 sẽ tiến hành nghiệm thu đề tài.
Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Ngành mã số 10-N2012
(BBT) - Hôm nay, ngày 22/7/2014, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Công Bình đã ký Quyết định số 2070/QĐ-TCHQ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH mã số 10-N2012.
Kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp ngành mã số 10 - N2012
(BBT) - Ngày 27/6/2014, Trường Hải quan Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp ngành mã số 10 - N2012. Với tư cách là đơn vị chủ trì đề tài, Trường có một số ý kiến đánh...
Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Ngành (mã số 10 - N2012)
(BBT) - Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-THQVN của Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH cấp Ngành mã số 10-N2012, sáng ngày...
Hội thảo "Nâng cao năng lực Trường Hải quan Việt Nam đến năm 2020"
(BBT) - Sáng mai, 8h30 phút, Trường Hải quan Việt Nam tổ chức buổi Hội thảo đề tài NCKH cấp ngành "Nâng cao năng lực Trường HQVN đến năm 2020" do đồng chí Nguyễn Đình Phiên - Hiệu...