Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

Hỏi :

Chúng tôi là doanh nghiệp Đài Loan mở tại Hưng Yên. Công ty tôi bán hàng cho công ty trong nước (Việt Nam) nhưng được chỉ định giao hàng tại nước ngoài. Như vậy, chúng tôi có làm được tờ khai hải quan xuất khẩu theo loại hình E62 và có được thanh khoản hoàn thuế hay không?

Trả lời :

Đây là trường hợp công ty bán hàng cho doanh nghiệp trong nước nên công ty không phải mở tờ khai xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng của công ty xuất khẩu ra nước ngoài thì doanh nghiệp này phải mở tờ khai.

Hỏi :

Doanh nghiệp sử dụng cân điện tử để cân hàng hóa luôn được kiểm định định kỳ, nhưng khi hàng thanh lý tại sân bay thì số kg thực tế cân tại doanh nghiệp và số kg cân tại sân bay bị chênh lệch rất lớn. Vui lòng hướng dẫn doanh nghiệp hướng giải quyết để sau này không bị lệch kg và sửa khai bổ sung.

Trả lời :

Đề nghị Công ty kiểm tra lại cân hàng hóa của Công ty. Trường hợp có sự chênh lệch về trọng lượng hàng hóa, đề nghị Công ty thực hiện khai báo bổ sung theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Ngành Hải quan ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến
(BBT) - Ngày 08/10/2018, Tổng cục ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến kèm theo Quyết định số 298/QĐ-TCHQ ngày 08/10/2018. Quyết định...
Lịch thi và Danh sách thí sinh tham dự kỳ thi cấp CCNVKHQ năm 2015
(BBT) - Tổng cục Hải quan thông báo địa điểm thi, lịch thi và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015.
Khởi động Dự án nâng cao hiệu quả VNACCS
Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Tăng cường tính hiệu quả của Hệ thống Thông quan hàng hóa tự động của Việt Nam (VNACCS)” vừa chính thức được khởi động bằng phiên làm việc đầu tiên của Ủy ban...
Lịch thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ khai hải quan năm 2015
(BBT) - Tổng cục Hải quan thông báo lịch thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ khai hải quan năm 2015. Theo đó, kỳ thi diễn ra trong hai ngày, 16 và 17/1/2016.
Một cách nhìn về Bản khai hàng hóa điện tử (e-Manifest) trong Hệ thống VNACCS/VCIS
(BBT) - Bài viết sau đây xin chia sẻ các khía cạnh về công tác quản lý rủi ro (QLRR) và tạo thuận lợi trong yêu cầu quản lý hải quan hiện đại liên quan đến thông tin Manifest điện tử...
Chủ động, tích cực đổi mới trong đào tạo VNACCS
(BBT) – Ngày 30/10/2015, tại Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả một năm triển khai Dự án VNACCS/VCIS, đồng chí Trần Văn Dũng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã trình bày báo cáo tham...
Hải quan Việt Nam triển khai thành công Hệ thống VNACCS/VCIS
(BBT) - Ngày 30/10/2015, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS. Tính từ 01/4/2014 đến ngày 15/10/2015, 100% đơn vị hải quan trong toàn...
Thi cấp chứng chỉ Nghiệp vụ khai hải quan năm 2015
(BBT) - Tổng cục Hải quan thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015.
Về quảng cáo chiêu sinh NVKHQ
(BBT) - Thời gian quan, Trường Hải quan Việt Nam nhận được một số ý kiến hỏi về nội dung quảng cáo chiêu sinh lớp NVKHQ của Trung tâm đào tạo logistics tiểu vùng Mê Không - Nhật Bản...
Quy định mới về thủ tục cấp CCNVKHQ
(BBT) - Từ ngày 15/03/2015, thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan được thực hiện theo Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015. Thông tư này thay thế Thông tư số...