Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

Hỏi :

Chúng tôi là doanh nghiệp Đài Loan mở tại Hưng Yên. Công ty tôi bán hàng cho công ty trong nước (Việt Nam) nhưng được chỉ định giao hàng tại nước ngoài. Như vậy, chúng tôi có làm được tờ khai hải quan xuất khẩu theo loại hình E62 và có được thanh khoản hoàn thuế hay không?

Trả lời :

Đây là trường hợp công ty bán hàng cho doanh nghiệp trong nước nên công ty không phải mở tờ khai xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng của công ty xuất khẩu ra nước ngoài thì doanh nghiệp này phải mở tờ khai.

Hỏi :

Doanh nghiệp sử dụng cân điện tử để cân hàng hóa luôn được kiểm định định kỳ, nhưng khi hàng thanh lý tại sân bay thì số kg thực tế cân tại doanh nghiệp và số kg cân tại sân bay bị chênh lệch rất lớn. Vui lòng hướng dẫn doanh nghiệp hướng giải quyết để sau này không bị lệch kg và sửa khai bổ sung.

Trả lời :

Đề nghị Công ty kiểm tra lại cân hàng hóa của Công ty. Trường hợp có sự chênh lệch về trọng lượng hàng hóa, đề nghị Công ty thực hiện khai báo bổ sung theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Danh sách Lớp tập huấn "Kỹ năng vận hành máy soi đối với hành lý, hàng hóa của hành khách XNC, QC"
(BBT) - Trong khuôn khổ hợp tác đào tạo với Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 04/10/2018 đến ngày 05/10/2018, Trường Hải quan Việt Nam đã tổ chức đào tạo chuyên sâu lớp tập huấn "Kỹ...
Danh sách Lớp QLRR khu vực phía Bắc đối với loại hình hàng không tháng 10/2018
(BBT) - Khoa KTTH thông báo Danh sách Lớp "Chuyên đề về áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ hải quan khu vực phía Bắc" đối với loại hình đường hàng không, tổ chức tại Trường Hải...
Danh sách Lớp Kỹ năng KTTTHHXNK, PTVTXNC, QC
(BBT) - Khoa Nghiệp vụ thông báo Danh sách học viên tham dự Lớp tập huấn "Kỹ năng kiểm tra thực tế hàng hóa XNK, phương tiện vận tải XNC, QC", tổ chức tại Trường HQVN từ ngày...
Danh sách Lớp Kỹ năng lập BBVP và tranh tụng tại tòa
(BBT) - Khoa KTTH thông báo Danh sách học viên lớp "Kỹ năng lập biên bản vi phạm và tranh tụng tại tòa".
Danh sách Lớp QLRR Khóa 2/2018
(BBT) - Khoa KTTH thông báo Danh sách học viên Lớp Quản lý rủi ro Khóa 02/2018
Danh sách đoàn học viên Lào
(BBT) - Phòng Đào tạo và Quản lý học viên thông báo Danh sách đoàn học viên Lào.
Học viên được tặng giấy khen Lớp TACNHQ Khóa 20
(BBT) -  Khoa KTTH thông báo danh sách học viên được tặng giấy khen Lớp Tiếng Anh chuyên ngành Hải quan Khóa 42.
Danh sách Lớp NVHQTH Khóa 42
(BBT) - Phòng Đào tạo và Quản lý học viên thông báo Danh sách học viên Lớp Nghiệp vụ Hải quan tổng hợp Khóa 42.
Danh sách HV Lớp tuyển mới Khóa 37
(BBT) - Phòng ĐT&QLHV thông báo Danh sách học viên Lớp tuyển mới Khóa 37.
Danh sách học viên Lớp KTV chính Khóa 11
(THQVN) - Phòng Đào tạo và Quản lý học viên thông báo Danh sách học viên Lớp Kiểm tra viên chính Khóa 11.