Hỏi :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Trả lời :

Hỏi: Liên quan đến việc nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất, đề nghị BBT website giải đáp cụ thể cho doanh nghiệp chúng tôi (clearance procedure@vietnamline.vn)

Đáp: Khi thủ tục nộp Giấy phép Cites khi làm thủ tục xuất khẩu, tái xuất hàng hóa thuộc Phụ lục Cites, doanh nghiệp nộp 01 bản chụp Giấy phép Cites có xác nhận của doanh nghiệp cho cơ quan hải quan và xuất trình bản chính Giấy phép Cites (bản giấy) để cán bộ hải quan xác nhận số lượng hàng hóa thực xuất vào ô số 14 của Giấy phép Cites. Chi cục Hải quan sao gửi 01 bản Giấy phép đã xác nhận về Cơ quan quản lý Cites theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 82/2006/NĐ-CP và trả bản chính Giấy phép Cites cho doanh nghiệp để thực hiện thủ tục ở nước nhập khẩu. Trường hợp Giấy phép Cites được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, doanh nghiệp không phải nộp một bản chụp Giấy phép Cites cho cơ quan hải quan.

Hỏi :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Trả lời :

Hỏi: Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà số lượng tờ khai kiểm tra thực tế hàng hóa của công ty chúng tôi tăng đột biến. Chúng tôi xin hỏi Quý Hải quan căn cứ vào đâu mà công ty chúng tôi lại bị hiện tượng này? Giải pháp nào để khắc phục (Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu MLK)

Đáp: Về câu hỏi của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Việc hệ thống quyết định phân luồng kiểm tra tờ khai được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 16, Luật Hải quan năm 2014; Điều 13, Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, đề nghị công ty tiếp tục hợp tác với cơ quan Hải quan để hệ thông thông tin QLRR ghi nhận tình hình tuân thủ, từ đó góp phần cải thiện kết quả phân luồng tờ khai.

Hỏi :

Đề nghị BBT website giải thích rõ cho công ty chúng tôi về việc xác định thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu đóng chung container, chung phương tiện chứa hàng? (bichhuyenvantainhanh@oceanway.vn)

Trả lời :

Tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: Khi đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp hàng hóa thuộc nhiều tờ khai hải quan xuất khẩu của cùng một chủ hàng đóng chung container hoặc chung phương tiện chứa hàng thì người khai hải quan phải thông báo thông tin quy định tại mẫu số 15 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39. Như vậy, thời điểm thông báo thông tin hàng hóa xuất khẩu chung container, chung phương tiện chứa hàng là trước khi đăng ký tờ khai hải quan (phần mô tả tại mẫu số 15 Phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC).

Hỏi :

Tôi là đại diện doanh nghiệp chuyên nhập khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu và nhập kinh doanh tiêu dùng. Tôi muốn nhờ BBT website truonghaiquan.edu.vn giải thích cụ thể về việc xác định ngày đưa hàng về bảo quản theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018? (dinhtienphong@navis.com)

Trả lời :

Đưa hàng về bảo quản là việc doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu để đưa về địa điểm lưu giữ đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 32 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 21 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC). Do vậy, việc xác định thời điểm doanh nghiệp đưa hàng về bảo quản là ngày doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận trên hệ thống.

Hỏi :

Công ty chúng tôi nhiều lần được phản hồi là chữ ký trên C/O không phù hợp, không giống với chữ ký mẫu của bên Hải quan lưu trữ. Đề nghị BBT tư vấn cho công ty?

Trả lời :

Điều 15, Điều 19 và Điều 21 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định: một trong những nội dung phải kiểm tra trên C/O là mẫu dấu, chữ ký trên C/O đó. Do đó, trường hợp chữ ký của người có thẩm quyền cấp trên C/O không giống với chữ ký mẫu đã được Tổ chức cấp C/O thông báo trước đó, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành xác minh tính hợp lệ chữ ký của người cấp C/O. Trường hợp Tổ chức cấp C/O có xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là hợp lệ đồng thời các tiêu chí thể hiện trên C/O phù hợp với các chứng từ thuộc hồ sơ Hải quan thì C/O đó sẽ được chấp nhận và ngược lại, C/O sẽ bị từ chối nếu Tổ chức cấp C/O xác nhận chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O là không hợp lệ.

Trí tuệ, kỷ cương, hợp tác phát triển

Cập nhật : 05/04/2013
Lượt xem: 4840
Toàn cầu hóa mang lại những bức tranh đa diện, đa màu về kinh tế - giáo dục. Trong bối cảnh đó, một trong những cách ứng xử khôn ngoan nhất là phải chủ động. Chủ động đổi mới với những bước đi mạnh mẽ và vững chắc, phù hợp với xu thế chung để tạo ra những “cú hích”, phá vỡ những khuôn mẫu đã cũ kỹ, lạc hậu, từ triết lý giáo dục, nội dung chương trình đến phương pháp giảng dạy, tổ chức Nhà trường.

1. Bước đổi mới đầu tiên, có ý nghĩa như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, chỉ đạo toàn bộ mọi hoạt động của Trường Hải quan Việt Nam, đó chính là tạo ra môi trường công tác minh bạch, công khai; triệt để áp dụng phương pháp làm việc khoa học hiện đại, triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và quản lý học viên.

Chỉ cần một vài thao tác đơn giản trên trang thông tin điện tử của Trường, học viên đã có thể tài về mọi tài liệu học tập. Việc thi cử cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, khi phần mềm thi trắc nghiệm, phần mềm quản lý ngân hàng đề thi được Nhà trường đưa vào sử dụng. Công tác quản lý học viên cũng được “mềm hóa” giúp người dạy và người học dễ dàng chia sẻ và khai thác thông tin cũng như xử lý chúng có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Trường đang nghiên cứu triển khai các hình thức dạy học khác nhau, như dạy học từ xa (distance learning), phòng đào tạo trực tuyến (online training lab), dạy học dựa trên công nghệ web (web based training), học điện tử (e-learning)… để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của không chỉ các học viên hải quan mà còn của nhiều thành phần khác nhau trong xã hội.

2. Xây dựng lực lượng hải quan “chuyên nghiệp – minh bạch – hiệu quả” đáp ứng yêu cầu phát triển, hiện đại hóa là trọng trách của toàn ngành mà các thầy cô giáo mang sắc phục hải quan là nòng cốt. Vì thế, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo của Nhà trường luôn là các khóa học nghiệp vụ hải quan dành cho công chức tuyển mới và các lớp bồi dưỡng chuyên sâu dành cho công chức ở các vị trí việc làm khác nhau trong ngành. 

Điểm tựa của sự đổi mới đào tạo, bồi dưỡng là nỗ lực biến học viên (người học) thành trung tâm của quá trình dạy – học; nâng cao chất lượng đào tạo với phương châm “học thật, thi thật”; xây dựng một môi trường học tập giàu thực tiễn, kỷ cương, nhưng thân thiện, chia sẻ.

3. Để có được điều đó, Trường Hải quan Việt Nam không ngừng vươn tới xây dựng một cơ sở đào tạo chính quy với trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, tâm huyết với nghề, có tư duy sư phạm tốt và có hệ thống giáo trình, tài liệu hoàn chỉnh luôn cập nhật được kiến thức phù hợp với thực tế Việt Nam cùng những chuẩn mực quốc tế.

Chìa khóa của đổi mới là phát huy được tận lực sức mạnh của một tập thể “đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, phát triển”, trong đó sức mạnh phối hợp giữa các Khoa, Phòng và sức mạnh của từng cá nhân phải được không ngừng nhân lên cả về chất và lượng.
Động lực của đổi mới là “con người”. Sức mạnh của mỗi Khoa, Phòng phải là sức mạnh tập trung của những chủ thể năng động, tích cực, có tư duy hiện đại, có tinh thần làm việc nhóm, biết chấp nhận và đương đầu với áp lực.

Trong năm 2011, 2012, được sự hợp tác, giúp đỡ của một số Vụ, Cục, Nhà trường đã thực hiện việc đưa giảng viên trẻ đi đào tạo thực tế tại Hải quan một số tỉnh, thành phố, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong việc khắc phục khoảng trống về kiến thức thực tế của đội ngũ giáo viên nghiệp vụ - một yêu cầu dứt khoát phải có đối với giáo viên Nhà trường mà từ nhiều năm nay là một bất cập chưa khắc phục được.

4. Thế giới có thể “phẳng” về kinh tế và công nghệ, nhưng không thể “phẳng” về văn hóa và giáo dục. Trường Hải quan Việt Nam có thể còn nhiều bỡ ngỡ trong những bước đi đầu tiên để chạm đến một môi trường đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại nhưng việc xây dựng một thương hiệu đào tạo, nhất là thương hiệu trong lĩnh vực đào tạo khai hải quan, đào tạo tiếng Anh hải quan cho cộng đồng và doanh nghiệp phải trở thành một quyết tâm có thể của một tập thể “đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương và phát triển”. 

Muốn vậy, sự đổi mới phải diễn ra mạnh mẽ cả ở chiều rộng lẫn chiều sâu, cả trong lẫn ngoài ngành. Công tác hợp tác đào tạo không chỉ bó hẹp trong phạm vi Nhà trường – các Vụ, Cục và Hải quan địa phương mà còn phải tính tới đào tạo theo nhu cầu, liên kết đào tạo trong và ngoài nước để khai phá những tiềm năng còn để trống.

Với “trí tuệ, kỷ cương, hợp tác và phát triển”, một tập thể với 57 thành viên, từ Ban Giám hiệu đến các cán bộ, công chức trong Trường đều đang không ngừng miệt mài cống hiến, giảng dạy, phục vụ và phấn đấu để biến quyết tâm đưa Trường Hải quan Việt Nam “sánh ngang vai” với các Trường Hải quan tiên tiến trong khu vực và trên thế giới trong một tương lai không xa trở thành hiện thực.