Khẩn trương, quyết liệt tiếp cận, đào tạo Hệ thống VNACCS/VCIS
(BBT) - Ngày 01/08/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác đào tạo cho người sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS trong phạm vi toàn quốc. Chỉ thị nêu rõ: "Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam khẩn trương thành lập đội ngũ giảng viên về Hệ thống VNACCS/VCIS, tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo, tập huấn về VNACCS/VCIS, đảm bảo đủ năng lực đào tạo lại cho cán bộ, công chức trong toàn Ngành và các đối tượng liên quan sau khi Dự án VNACCS/VCIS kết thúc".

Thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Tổng cục trưởng, ngay ngày 2/8/2013, Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam đã ký Quyết định số 709/QĐ-THQVN về việc thành lập các nhóm giảng viên tiếp cận việc triển khai đào tạo hệ thống VNACCS/VCIS (xem Quyết định tại đây). Theo đó, Danh sách nhóm giảng viên tiếp cận việc triển khai đào tạo hệ thống VNACCS/VCIS gồm có 22 cán bộ, được chia làm 6 nhóm: Thuế, Thông quan, Hàng hóa, Phương tiện vận tải, Quản lý rủi ro và Tiêu chí lựa chọn và Vận hành hệ thống.

Để triển khai mạnh mẽ, quyết liệt công tác đào tạo hệ thống VNACCS/VCIS, Ban Giám hiệu Nhà trường thống nhất cử giảng viên tham gia dự thính, trợ giảng tất cả các lớp tập huấn do Ban triển khai Dự án VNACCS/VCIS tổ chức đào tạo triển khai Dự án VNACCS/VCIS cho cán bộ, công chức toàn ngành trong năm 2013 (03 lớp cho 03 miền) để Nhà trường chủ động nguồn giảng viên trong đào tạo (nếu được Tổng cục Hải quan đồng ý).Hệ thống VNACCS/VCIS triển khai thành công, cả Hải quan
và cộng đồng doanh nghiệp sẽ đều "nhàn" hơn (Ảnh nguồn Internet)


Nhà trường cũng hy vọng Ban triển khai dự án sớm chuyển giao kiến thức, tài liệu đào tạo, kinh nghiệm giảng dạy về hệ thống VNACCS/VCIS và cử giảng viên của Dự án phối hợp chặt chẽ với Nhà trường, nhất là việc cài đặt hệ thống giả lập tại Trường để phục vụ đào tạo cho cán bộ, công chức trong Ngành và cộng đồng doanh nghiệp.Các Cục Hải quan địa phương tích cực tiếp cận Hệ thống VNACCS/VCIS
(Ảnh: baohaiquan.vn)

Ban Giám hiệu Nhà trường cũng xác định việc đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp là yếu tố quan trọng triển khai thành công Dự án VNACCS/VCIS. Vì vậy, về lâu dài việc phối hợp giữa Trường và các đơn vị chức năng của Tổng cục để đào tạo E-learning cho doanh nghiệp sẽ là bước đột phá lớn để góp phần thực hiện chủ động, tích cực kế hoạch triển khai, vận hành hệ thống VNACCS/VCIS.

(THQVN)