Thách thức và mong muốn về doanh nghiệp ưu tiên (AEO): Chủ đề chính tại Hội thảo khu vực Nâng cao nhận thức vì sự phát triển Chiến lược và Hợp tác khu vực

(BBT) - Từ 16 đến 20/12/2019, hội thảo khu vực về doanh nghiệp ưu tiên (AEO) và các thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRAs) với chủ đề nâng cao nhận thức về phát triển chiến lược và hợp tác khu vực vùng châu Á/Thái Bình Dương của WCO đã được tổ chức tại Học viện Đào tạo Hải quan (CTI) của Hải quan Nhật Bản. Hội thảo được tài trợ bởi Quỹ Hợp tác Hải quan Nhật Bản (CCF) và được hỗ trợ bởi Văn phòng Xây dựng Năng lực Khu vực châu Á/Thái Bình Dương (ROCB) của WCO. 25 đại diện từ 21 cơ quan hải quan đã tham dự hội thảo.


Khác với các hội thảo khu vực trước đây, hội thảo lần này tập trung nhiều hơn vào các thách thức hiện tại mà các quốc gia thành viên gặp phải khi triển khai các chương trình AEO như: tiêu chuẩn hóa các chương trình để công nhận lẫn nhau (MR) dễ dàng hơn; cách công nhận tiêu chuẩn hóa có thể giúp đạt được sự hài hòa hơn bởi việc sử dụng Module về Đào tạo và Hướng dẫn công nhận doanh nghiệp ưu tiên của WCO; sử dụng mã số doanh nghiệp (TIN) để khắc phục các liên lạc/trao đổi MR, đồng thời thừa nhận sự cần thiết của các chương trình AEO để chuyển sang cấp độ tiếp theo.


Tại Hội thảo, các thành viên cũng đi thực tế tại hiện trường và thực hành một bài tập công nhận thử nghiệm. Đây là một cơ hội để mọi người cùng chia sẻ sự khác biệt và tương đồng của các kỹ thuật công nhận. Hội thảo cung cấp diễn đàn trao đổi và học tập năng động khi nhận ra sự khác biệt trong các thách thức, sự triển khai, môi trường địa phương, mô hình kinh doanh đến từ chương trình AEO của các quốc gia thành viên. Chiến lược và sự hợp tác khu vực một cách khả thi, xác định nhu cầu của khu vực theo cách trọng tâm và trọng điểm hơn để đảm bảo và tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu hơn nữa bằng cách tính đến các khái niệm dự thảo của AEO 2.0 cũng được đề cập và bàn đến.



Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Huyền - Cục Kiểm tra sau thông quan đại diện
Hải quan Việt Nam dự Hội thảo (Ảnh: WCO)


Tất cả những người tham gia đã tích cực thảo luận cũng như thực hành, đồng thời trình bày các bước thực hiện tiếp theo cho cơ quan hải quan của mình sau những bài học rút ra từ hội thảo. Hội thảo cho rằng một phiên đào tạo công nhận nên được tiến hành ở khu vực châu Á/Thái Bình Dương trong tương lai gần.


Cho đến nay, khu vực này tự hào có 12 chương trình AEO đang hoạt động, 3 chương trình đang được phát triển, 2 chương trình đã được triển khai gần đây khoảng 55 MRAs được ký kết và  40 MRAs bổ sung đang được đàm phán. Các thành viên còn lại đang trong quá trình xây dựng luật, đưa ra các bước tiếp theo hoặc xem xét một chương trình tuân thủ để bắt đầu.


  (
Đào Thị Duyên - Văn phòng Trường)