Chiêu sinh lớp Văn hóa ứng xử và bồi dưỡng các kỹ năng trong ngành HQ

(BBT) - Ngày 22/03/2019, Trường Hải quan Việt Nam đã có công văn số 131/THQVN-KTTH về việc phối hợp mở lớp. Nay, Trường Hải quan Việt Nam chiêu sinh lớp Văn hóa ứng xử và bồi dưỡng các kỹ năng trong ngành Hải quan cho cán bộ, công chức Cục Hải quan tỉnh Nghệ An. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên lớp
: Văn hóa ứng xử và bồi dưỡng các kỹ năng trong ngành Hải quan.

2. Thời gian học:
02 ngày, từ ngày 25 /11/2019 đến 26 /11/2019.

3. Địa điểm:
TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

4. Đối tượng:
Cán bộ, công chức Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

5. Số lượng học viên:
50 học viên.

6. Nội dung chương trình:

Stt

Thời gian

Nội dung

Giảng viên

1.

Ngày 25/11/2019

 

- Văn hóa ứng xử;

- Kỹ năng hội họp;

- Đạo đức công vụ.

TS. Nguyễn Thế Phong

Trưởng Khoa QTKD,

Giám đốc Trung tâm tư vấn phát triển quản trị,

Trường Cán bộ QLNN & PTNT 2

 

2.

Ngày 26/11/2019

 

- Kỹ năng giao tiếp;

- Kỹ năng phân tích và ra quyết định;

- Thực hành, thảo luận.7. Kinh phí tổ chức:

- Kinh phí tổ chức lớp: 80.000.000 đồng/lớp.

- Lớp Văn hóa ứng xử và bồi dưỡng các kỹ năng trong ngành Hải quan là lớp ngoài kế hoạch đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam. Vì vậy, mọi chi phí liên quan đến lớp học do Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đảm bảo.

Trường Hải quan Việt Nam kính đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An gửi danh sách cán bộ, công chức tham gia lớp học trên về Nhà trường (theo mẫu đính kèm) trước ngày 18/11/2019.

Các vấn đề liên quan đến tổ chức lớp học đề nghị Đơn vị liên hệ với đ/c Lương Thị Thúy Hoa, Giảng viên Khoa Kiến thức tổng hợp - ĐT: 0977.608.286.

(Lương Hoa - Khoa KTTH)